Formare şi perfecţionare didactică

Cursul de perfecţionare s-a finalizat cu realizarea şi prezentarea unei secvenţe didactice  în care se utilizează noile tehnologii şi cel puţin două dintre aplicaţiile descoperite pe parcursul formării

 

În urmă cu un an, 21 de cadre didactice şi instructori militari de la Colegiul Naţional Militar "Mihai Viteazul" din Alba Iulia au început activităţile de formare profesională în cadrul Proiectului Erasmus+ KA1 "Împletind tradiţia cu inovaţia, implementăm calitatea europeană în şcoală". În această lună, proiectul a ajuns la final.

Ultima mobilitate a cadrelor didactice a avut loc în perioada 2-10 octombrie în Portugalia, prin participarea doamnelor profesor Dorina Filipescu şi Simona Mureşan la un curs de formare în domeniul utilizării noilor tehnologii în actul de predare-învăţare-evaluare, organizat de CREF Education la Sesimbra: "Stimulating Creativity and Innovation/ Mobile Devices in Education".

Trăim în societatea postmodernă a secolului XXI, în care tinerii utilizează noile tehnologii (laptop, tabletă, notebook, smartphone) în diferite scopuri: socializare, comunicare rapidă, documentare, investigare, relaxare. De aceea, pentru această generaţie, în cadrul procesului instructiv-educativ devine imperativă utilizarea noilor tehnologii, a platformelor educaţionale şi, implicit, a unor noi metode/instrumente de predare-învăţare, împletind armonios tradiţia cu modernitatea. Acest curs ne-a demonstrat nouă, profesorilor, cum accesul la internet în şcoală, elaborarea lecţiilor cu ajutorul unor aplicaţii online precum Mentimeter, Kahoot, Quiziz, Lino, Mobizen, Popplet, Tagxedo, Prezi, MyHistro, Wikispaces etc. vor putea facilita instruirea tinerei generaţii, vor permite centrarea activităţii pe elev, dezvoltându-i imaginaţia şi creativitatea, vor stimula munca în echipă şi evaluarea diferenţiată a elevilor. În acest sens, este nevoie, în prealabil, de dotarea sălilor de clasă sau a unor cabinete/laboratoare cu tablă interactivă, videoproiector, la care se adaugă tabletele, laptopurile sau smartphonurile elevilor şi, bineînţeles, accesul la internet.

Cursurile teoretice au fost urmate de ateliere de lucru pentru profesori, în vederea dobândirii competenţelor de elaborare a diferitelor activităţi de învăţare cu aceste mijloace didactice. Pentru ca utilitatea cursului să fie înţeleasă şi, de ce nu, îmbrăţişată de cât mai mulţi dintre noi, organizatorii ne-au pregătit vizite în şcoli unde procesul de învăţământ se bazează pe noile tehnologii. Spre exemplu, în Setubal, la Şcoala Gimnazială "Manuel Martins" am descoperit o "clasă a viitorului": sala de clasă era organizată pe domenii de activitate, pe grupe de interes: Prezentare/Planificare, Creaţie/Imaginaţie, Descoperire/Investigaţie, Colaborare/Ajutor, Dezvoltare/Analiză, astfel încât elevii puteau fi împărţiţi în echipe de lucru; fiecare centru de interes dispunea de un laptop, o tablă interactivă şi materialele necesare, în funcţie de domeniul de cercetare.

Cursul de perfecţionare s-a finalizat cu realizarea şi prezentarea unei secvenţe didactice  în care se utilizează noile tehnologii şi cel puţin două dintre aplicaţiile descoperite pe parcursul formării.

Putem afirma acum, la final, că toate activităţile desfăşurate în cadrul proiectului constituie o adevărată experienţă intelectuală şi interculturală, dobândită alături de oameni pasionaţi de profesia de dascăl, care au manifestat dorinţa de a împărtăşi şi a afla cât mai multe din experienţa altora şi, nu în ultimul rând, receptivi la perspectiva aplicării noului în procesul instructiv-educativ.

Orăşelul primitor de pe malul Oceanului Atlantic, Sesimbra, ne-a îmbogăţit pe fiecare dintre noi: am cunoscut locuri pline de pitoresc, tradiţii şi obiceiuri, am legat noi prietenii cu colegi profesori din alte colţuri ale lumii, am descoperit că simplitatea, naturaleţea şi modestia sunt cheia fericirii şi comunicării în orice cultură, că în viaţă trebuie să-ţi învingi temerile şi să-ţi depăşeşti limitele pentru a fi mai bun şi, nu în ultimul rând, am învăţat să fim "profesori ai viitorului" într-o Europă fără frontiere.

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Împarte cu prietenii tăi:

Ultimele articole

Debut de an şcolar sub semnul excelenţei
Debut de an şcolar sub semnul excelenţei
Publicat pe: 11.09.2017
Afişări: 520

„Mă leg să învăţ carte!”
Publicat pe: 11.09.2017
Afişări: 303
Sabina Calisevici, medaliată cu aur la Olimpiada Internaţională de Geografie
Din nou aur la faza internaţională a Olimpiadei de geografie
Publicat pe: 08.08.2017
Afişări: 1,478

Performanţa ca autoportret
Publicat pe: 19.07.2017
Afişări: 225
Alexandru-Flavius Toargă, şeful promoţiei 2017 a Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul”
Ne mândrim cu el, şeful promoţiei 2017
Publicat pe: 19.07.2017
Afişări: 244

Excursie în Italia pentru cantemiriştii merituoşi
Publicat pe: 13.07.2017
Afişări: 249
Absolvenţi cu care ne mândrim
Absolvenţi cu care ne mândrim
Publicat pe: 06.07.2017
Afişări: 510
Promoţia „Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz – 100”
Promovabilitate 100% la examenul maturităţii
Publicat pe: 05.07.2017
Afişări: 254
Elevii Colegiului Naţional Militar „Ştefan cel Mare” s-au înscris în concursul pentru liceeni EUROSCOLA 2017, ediţia a X-a
Demersuri europene
Publicat pe: 04.07.2017
Afişări: 161

Citeşte şi:

Comentarii