Dascăl de excepţie, membru în Comisia Naţională pentru disciplina istorie

Directorul-adjunct al Colegiului Naţional Militar "Dimitrie Cantemir", prof. dr. Aurel-Constantin Soare

 

Cu o activitate impresionantă, directorul-adjunct al Colegiului Naţional Militar "Dimitrie Cantemir", prof.dr. Aurel-Constantin Soare, a reuşit de mai bine de trei decenii să depăşească graniţele disciplinei pe care o predă, devenind specialist şi practician cu experienţă vastă în identificarea ideilor şi bunelor practici ce pot fi valorificate.

În urma finalizării selecţiei cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, prof. dr. Aurel-Constantin Soare face parte din Comisia naţională de specialitate pentru disciplina istorie, în cadrul căreia are numeroase atribuţii.

Potrivit prevederilor Ordinului de ministru nr. 4774/2014, comisiile naţionale de specialitate au următoarele atribuţii generale:

a) analizează proiectele programelor şcolare pentru disciplinele/modulele de pregătire din cadrul curriculumului naţional obligatoriu, în vederea acordării avizului consultativ;

b) analizează proiectele programelor şcolare pentru disciplinele/modulele de pregătire opţionale (CDŞ) ofertate la nivel naţional şi proiectele programelor pe domenii ale activităţii extraşcolare din cercurile care funcţionează în palatele şi cluburile copiilor, la nivel naţional, în vederea acordării avizului consultativ;

c) avizează standardele de pregătire profesională aferente calificărilor profesionale, pentru care se asigură pregătirea profesională prin învăţământul preuniversitar;

d) avizează proiectele programelor pentru examenele naţionale;

e) avizează programele pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar;

f) avizează proiectele programelor pentru obţinerea definitivării în învăţământ şi proiectele programelor de perfecţionare pentru obţinerea gradelor didactice;

g) elaborează/avizează strategii în domeniul programelor/proiectelor educaţionale care se derulează în învăţământul preuniversitar;

h) elaborează documente referitoare la statutul disciplinei sau al domeniului de pregătire/activităţii educative/nivelului de învăţământ, după caz, pe care le înaintează conducerii ministerului şi altor instituţii cu atribuţii în domeniul elaborării curriculumului.

Felicitări, domnule profesor, şi succes în activitatea deosebită pe care o desfăşuraţi!

Împarte cu prietenii tăi:

Ultimele articole


Profesor câmpulungean, premiat de preşedintele României
Publicat pe: 05.12.2018
Afişări: 416

Pasionaţii de istorie s-au reunit la Breaza
Publicat pe: 29.10.2018
Afişări: 647

Un nou început, în Anul Centenarului
Publicat pe: 03.09.2018
Afişări: 1,733

Ultimul clopoţel
Publicat pe: 30.05.2018
Afişări: 627

Premieră în istoria „Cantemirului”
Publicat pe: 15.05.2018
Afişări: 593

"Caravana literară a scriitorilor în şcoală”
Publicat pe: 18.12.2017
Afişări: 575

E vremea colindelor şi a faptelor bune!
Publicat pe: 18.12.2017
Afişări: 707

Citeşte şi:

Performanţă şi valoare, efort şi dăruire, tensiune şi devotament, eficienţă şi pragmatism – sunt termeni definitorii ai demersului educaţional...
Elevii din clasele a XII-a în formaţie, pe timpul trecerii în revistă
Publicat pe 12.09.2016
La Breaza, porţile Colegiului Naţional Militar "Dimitrie Cantemir" s-au deschis larg pentru a primi o nouă serie de cantemirişti. Festivitatea...

Comentarii