Oferta educaţională pentru învăţământul militar din anul şcolar şi universitar 2016-2017

Ministrul apărării naţionale a aprobat "Planul de şcolarizare în instituţiile/unităţile de învăţământ militar în anul şcolar/universitar 2016-2017".

În documentul aprobat de ministrul apărării naţionale sunt în total 2131 de locuri scoase la concurs pentru ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din MApN sau alte structuri din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în domeniile licenţă, masterat sau doctorat. De asemenea, pentru învăţământul liceal militar au fost aprobate 361 de locuri.

FILIERA DIRECTĂ

Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" va avea 113 locuri pentru studiile universitare de licenţă, dar numai 108 sunt încadrabile pentru MApN, cu taxă. De asemenea, dintr-un total de 362 de locuri pentru studii de masterat, 112 sunt la buget, iar 250 sunt cu taxă. Studiilor universitare pentru doctorat le-au fost acordate 10 locuri la buget şi 90 de locuri cu taxă.

Academia Forţelor Terestre ”Nicolae Bălcescu” a scos 267 de locuri pentru studiile de licenţă, din care 226 sunt pentru Ministerul Apărării Naţionale. Pentru master există 20 de locuri la buget şi 180 locuri cu taxă, iar pentru studiile de doctorat au fost aprobate 12 locuri cu taxă.

Academia Forţelor Aeriene ”Henri Coandă” a scos la concurs 114 locuri, din care 101 pentru MApN, iar pentru studiile de master au fost alocate 100 de locuri cu taxă.

Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” a anunţat un total de 394 de locuri. Facultatea de Inginerie marină are 37 de locuri la buget şi 152 cu taxă, 199 în total, iar Facultatea de Navigaţie şi Management Naval are doar 195 de locuri cu taxă. De asemenea, 305 de locuri cu taxă au fost aprobate pentru învăţământul cu frecvenţă redusă. De asemenea, pentru studiile de master sunt 150 de locuri cu taxă.

Academia Tehnică Militară are în total 472 de locuri scoase la concurs. Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament are 51 de locuri pentru MApN la buget şi 156 de locuri cu taxă. De asemenea, Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare are 91 de locuri la buget şi 50 de locuri cu taxă. Pentru master există 37 de locuri la buget şi 211 locuri cu taxă, iar pentru doctorat 15 locuri la buget şi 52 de locuri cu taxă.

Institutul Medico-Militar a scos la concurs 82 de locuri în total. Ministerul Apărării Naţionale beneficiază de 56 de locuri la buget. O parte din locurile la specialitatea militară Medicină generală sunt repartizate la Catedra de pregătire medico-militară din Târgu-Mureş.

Total studii universitare de licenţă învăţământ cu frecvenţă: 1442

Total studii universitare de masterat: 1112         

Total studii universitare de doctorat: 179

 ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU FORMAREA MAIŞTRILOR MILITARI ŞI A SUBOFIŢERILOR

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre "Basarab I" a scos 297 de locuri pentru formarea maiştrilor militari, din care 204 pentru Ministerul Apărării Naţionale, şi 525 de locuri pentru formarea subofiţerilor, pe filiera directă.

Şcoala Militară de Maiştri şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene "Traian Vuia", în anul de învăţământ 2016-2017 va avea 150 de locuri pentru maiştri militari şi 56 de locuri pentru subofiţeri.

Şcoala Militară de Maiştri a Forţelor Navale "Amiral I. Murgescu" va avea 60 de locuri pentru maiştri militari.

Total formare maiştri militari - învăţământ postliceal: 510 locuri        

Total formare subofiţeri - învăţământ postliceal: 581 locuri

Total formare maiştri militari şi subofiţeri - învăţământ postliceal (filieră directă): 1091 locuri

 

FILIERĂ INDIRECTĂ

Curs de formare a ofiţerilor în activitate:

- Şcoala de Aplicaţie pentru Logistică "General Constantin Zaharia": 11 locuri (Justiţie militară)

Curs de formare a subofiţerilor în activitate:

- Secţia de Instruire şi Perfecţionare Medico-Militară Focşani: 47 locuri (Asistent medical generalist)

- Centrul de Instruire pentru Muzici Militare: 20 de locuri (Muzică militară)

 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL MILITAR

Anul acesta, pentru învăţământul liceal militar au fost aprobate 361 de locuri, câte 120 pentru fiecare colegiu în parte: CNM "Dimitrie Cantemir", CNM "Ştefan cel Mare" şi CNM "Mihai Viteazul". Excepţie face CNM "Ştefan cel Mare", care are un loc în plus pentru Republica Moldova. Din cele 120 de locuri alocate, 100 sunt pentru băieţi şi 20 pentru fete.

Împarte cu prietenii tăi:

Ultimele articole


Experienţă internaţională pentru elevii cantemirişti
Publicat pe: 27.09.2019
Afişări: 598

Ieri cadeţi, azi liceeni militari!
Publicat pe: 16.09.2019
Afişări: 394

Profil de “boboc” cantemirist
Publicat pe: 16.09.2019
Afişări: 344
Elev Andrei Andriese și elev Teodora Țăran
De la cadet, la elev de liceu militar
Publicat pe: 13.09.2019
Afişări: 225

O educație altfel - FLIPPED CLASSROOM!
Publicat pe: 20.06.2019
Afişări: 560

Profesor câmpulungean, premiat de preşedintele României
Publicat pe: 05.12.2018
Afişări: 883

Pasionaţii de istorie s-au reunit la Breaza
Publicat pe: 29.10.2018
Afişări: 1,087

Un nou început, în Anul Centenarului
Publicat pe: 03.09.2018
Afişări: 2,070

Comentarii