Coperta

Data publicarii: 
23-11-2015
Autorul (er): 
Asociaţia Naţională Cultul Eroilor "Regina Maria" filiala Prahova

Continutul

»» ASOCIAŢIA CULUTUL EROILOR PRAHOVA««

 "Prahova eroica", o revistă închinată "Cultului Eroilor"

Colonel  (rz.) Petrea CUJBĂ

Cinci ani şi 10 numere. Aşa ar putea fi rezumată, în doar cinci cuvinte, istoria editorială a revistei "Prahova eroică", revistă editată de Asociaţia Judeţeană "Cultul Eroilor" Prahova, filială a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor "Regina Maria".

Revista a apărut dintr-o necesitate sesizată de cei doi oameni care "păstoreau" "Cultul Eroilor" în Prahova, colonel (rtr.) Constantin Chiper şi colonel (rz.) Puiu Cujbă, adică cei care se îngrijeau ca mesajele Asociaţiei "Cultul Eroilor" şi ale revistei "România Eroică" să ajungă la prahoveni, cu precădere la elevi. Ei au constatat nu doar atracţia pe care o simţeau tinerii faţă de istoria patriei, ci şi dorinţa lor de a afla mai multe despre trecutul Prahovei şi de a cunoaşte personalităţile şi eroii judeţului. Revista "România Eroică" devenise neîncăpătoare. Paginile sale nu puteau cuprinde toate acţiunile desfăşurate de membrii filialei noastre şi de prahoveni, mai ales de cei din şcoli, prin care erau marcate evenimentele naţionale ori locale şi erau comemoraţi eroii. Aşa încât, cei doi au hotărât realizarea unei publicaţii menite să încurajeze dragostea faţă de trecutul românilor, dar şi al prahovenilor, contribuind astfel la formarea unei culturi istorice şi la cultivarea respectului faţă de eroi la tânăra generaţie.

Prahova are o istorie plină de evenimente, eroi şi eroism, marcată permanent de ideea de unire, care a străbătut veacurile. De la românii care au trecut secole de-a rândul munţii dintr-o parte în alta pe văile "prăfuite" ale Prahovei şi ale Teleajenului, la oştile lui Mihai Viteazul, care concretizau ideea de apartenenţă la acelaşi filon, de la negustorii şi ţăranii care îşi purtau carele cu marfă într-un spaţiu devenit deja unul comun, la paşoptiştii care treceau munţii la fraţii lor, purtând cu ei ideile romanităţii, de la basarabeanul unionist de acum un secol, Constantin Stere, la unioniştii de azi, care au găsit aici sprijinul necesar în lupta lor pentru unire, Prahova a fost pătrunsă mereu de spiritul unionist.

Prahova a avut şi are însă nu doar o istorie vie, ci şi oameni capabili să scrie şi să povestească această istorie. O revistă scrisă de prahoveni şi pentru prahoveni nu era, prin urmare, doar necesară, ci şi posibilă. Revista nu s-a dorit a fi o publicaţie încorsetată în limitele de timp şi spaţiu ale judeţului Prahova, ci o prelungire şi o detaliere a ceea ce înseamnă "România Eroică": cinstirea eroilor neamului românesc şi prin intermediul istoriei locale, văzută şi prin ochii prahovenilor.

De-a lungul celor cinci ani, am încercat să redescoperim şi să prezentăm valori şi talente deja confirmate şi impuse, precum regretatul profesor emerit Paul D. Popescu, ori mereu tânărul Gheorghe Marinică. Am avut onoarea să găzduim şi articolele unui reputat istoric prahovean, domnul prof. univ. dr. Ion Bulei.

Am dorit, în acelaşi timp, să oferim prilejul unor profesori de a-şi valorifica priceperea, cunoştinţele dar şi dragostea faţă de istorie, iar unor tineri de a-şi etala talentele şi, poate, de a-şi descoperi vocaţia de istorici.

Iniţiativa a găsit ecou şi la Societatea Culturală "Ploieşti – Mileniul III", coordonată de preşedintele său, domnul inginer Constantin Trestioreanu. Încă de la început, am beneficiat de sfaturile înţelepte ale domnului profesor dr. Gheorghe Marinică, vicepreşedinte acesteia, cel care ne-a ajutat să pornim Ia drum cu încredere şi cu ceva mai multă pricepere.

Când paşii ne erau încă şovăielnici, am primit la timp un imbold de la un «veteran» în domeniu,  colonel (r) Dumitru Roman, redactorul de la "România Eroică", ceea ce ne determină să-l situăm pe acest om, deschis şi săritor, în rândul celor care trebuie să primească mulţumirile şi recunoştinţa noastră.

Nu putem să nu amintim de un alt om deosebit, care a venit alături de noi cu priceperea sa de adevărat profesionist, adăugând o răbdare şi o înţelegere cu adevărat părintească, domnul Marian Chirulescu, cel care a asigurat revistei noastre rigoarea gramaticală cuvenită.

Sincere mulţumiri se cuvin aduse şi doamnei prefect Rodica Paraschiv, care a fost permanent alături nu doar de revistă, ci şi de tot ceea ce înseamnă "Cultul Eroilor" în Prahova. Editarea acestei reviste a presupus şi eforturi financiare, suportate în mare parte din vânzarea ei şi din contribuţia substanţială a membrilor fondatori Constantin Chiper, Puiu Cujbă şi profesor Polin Zorilă. Au mai contribuit, de-a lungul timpului, doamnele profesor Cecilia Stoica, Veronica Merlă, Simona Bratu, Liliana Popescu, preotul Gheorghe Pârvu, inginerii Dan Dănulescu şi Neculai Stănescu.

Publicaţie de pionierat în Prahova, revista şi-a câştigat de-a lungul timpului un public considerabil, constituit, în principal, din copii şi tineri, membri, în mare parte, ai cercurilor "Cultul Eroilor", coordonate de profesori de istorie şi nu numai. Revista este o publicaţie bianuală, cu apariţie în lunile aprilie-mai şi septembrie-octombrie, ale fiecărui an, într-un tiraj de 800-1.000 de exemplare.

Acest jubileu nu se doreşte a fi, neapărat, o sărbătoare care să ceară şi să ofere cuvinte vibrante, laudative, ci, mai degrabă, un prilej pentru a reitera ceea ce am subliniat, încă de la început: necesitatea de a strânge la un loc oameni care preferă echilibrul dar şi hotărârea clară de a merge pe calea arătată de Nicolae Iorga, cel care spunea că "neamul devine etern prin cultul eroilor".

Această sărbătoare o vedem ca pe un factor coagulant, ca pe un prilej prin care să animăm eforturile făcute de locuitorii Prahovei pentru regăsirea identităţii noastre naţionale, într-o lume care, bulversată de ritmul infernal în care evoluează societatea actuală, nu reuşeşte să găsească întotdeauna o cale comună, benefică mereu şi pentru toţi. Diminuarea simţului istoriei şi a dragostei de neam şi ţară ar fi pierderi ireparabile, care nu ar contribui cu nimic la dezvoltarea ţării noastre şi la integrarea acesteia într-o Europă unită.

Citeşte şi:

Publicat pe 06.06.2019
„Neamul este etern prin c ultul e roilor” . ( Nicolae Iorga ) După încheierea R ăzboiului pentru Î ntregire statală şi eliberare naţională (1916-1919...