Performanţa, o stare de normalitate

Aspecte din concursul "Made for Europe" - Colegiul Militar Liceal "Dimitrie Cantemir"

Când vine vorba de rezultatele din ultimii ani obţinute de elevii din instituţiile militare de învăţământ, tot mai mulţi jurnalişti se întreabă care este "secretul succesului" sau "reţeta succesului". Secret nu este, deoarece tot procesul de învăţământ este cât se poate de transparent, dar o reţetă sau poate chiar mai multe ar putea exista.

SECRETAR GENERAL DE REDACŢIE, LOCOTENENT-COLONEL ION ADRIAN CURIMAN
Secretar general de redacţie, locotenent-colonel Ion Adrian Curiman

Primul ingredient al oricărei reţete de acest gen este selecţia pentru admitere. Adolescenţii care optează pentru o instituţie de elită a învăţământului militar preuniversitar au de parcurs două etape: prima, eliminatorie, de verificare a cunoştinţelor sub forma unui test grilă, la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică, iar a doua, de ierarhizare a candidaţilor care au fost declaraţi "ADMIS" în prima etapă şi care au participat la Evaluarea Naţională.

Selecţia este foarte dură, iar cei declaraţi "ADMIS" pot considera acest lucru ca pe o primă performanţă, deşi acesta este doar începutul, iar reţeta se complică. Ingredientele trebuie adăugate în anumite proporţii pentru a obţine rezultatul scontat. La fel de importante, în acest sens, sunt baza materială dar şi corpul profesoral, care menţine un raport optim între educaţia formală, nonformală şi informală. Nu trebuie lăsate la o parte valorile, care sunt cultivate în aceste instituţii de învăţământ, la care se adaugă interesul familiei şi al elevilor pentru educaţie, iar aici se pare că le avem pe toate.

Participarea până la faza naţională în diferite concursuri şi olimpiade şcolare, organizarea şi coordonarea de proiecte europene reprezintă condimentele care dau gust şi savoare în cazul oricărei reţete a performanţei, iar obţinerea unor rezultate remarcabile, concretizate printr-un număr mare de medalii şi diplome, cresc an de an prestigiul colegiilor militare liceale.

Nu lipsite de importanţă în acest sens sunt aprecierile constant pozitive şi calificativele maxime acordate cu ocazia activităţilor de evaluare desfăşurate de echipele mixte ale Statului Major al Forţelor Terestre, Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi inspectoratelor şcolare judeţene, pe raza cărora funcţionează colegiile militare liceale.

Şcoala altfel este un concept nou, dar care pentru instituţiile militare de învăţământ a existat încă din anul 2004 sub denumirea "Ateliere de creaţie literar-artistică". Dar ce sunt oare acestea şi ce se întâmplă acolo?

Atelierele de creaţie reprezintă ingredientul care dă culoare. Acolo se întâmplă unul dintre cele mai frumoase lucruri ale adolescenţei: tinerii sunt împreună pentru a crea, pentru a-şi împărtăşi sentimente şi impresii, lucrează împreună pentru a-şi îmbogăţi modalităţile de expresie şi de transmitere a frumosului către semeni. Este altceva decât obişnuitele competiţii precum olimpiadele sportive sau pe discipline de învăţământ. Adolescenţii se bucură aici de o educaţie estetică la un nivel ridicat, educaţie care, asemenea celei fizice, contribuie la formarea completă a unui individ.

Şi pentru că am amintit de educaţia fizică, trebuie să precizez faptul că acest ingredient este indispensabil. În timp ce sportul este pus la colţ în majoritatea liceelor din ţară, în colegiile militare liceale numărul orelor de educaţie fizică este mai mare, iar pentru cei care excelează în acest domeniu sunt organizate şi competiţii interliceale.

"Olimpiada de vară a sportului militar liceal", prin amploarea şi complexitatea probelor de concurs, este confruntarea în care, pe terenul de sport, în sală sau în poligonul de tragere, tinerii în uniformă militară îşi pun în valoare, individual şi la nivel de echipă, calităţile şi aptitudinile sportive.

Prima ediţie a "Olimpiadei de vară a sportului militar liceal" (Spartachiada) s-a desfăşurat în anul 1957 la Breaza, iar de atunci competiţia a continuat (cu întrerupere din 1960 până în 1966, iar în perioada 1982-1988 s-a desfăşurat o dată la doi ani), fiecare liceu militar fiind, pe rând, gazda concursului. Animaţi de spiritul de învingător, componenţii loturilor sportive luptă pentru a ocupa primele poziţii în fiecare confruntare, dornici de a face performanţă.

Totuşi, barometrul nivelului de pregătire şi criteriul de evaluare a cunoştinţelor, a competenţelor şi a nivelului de cultură generală şi de specializare, pe scurt – al performanţei, a rămas examenul de Bacalaureat, iar dacă toate ingredientele au fost puse conform reţetei, rezultatele sunt impresionante. Procentul de promovare de 100% la examenul de maturitate, în cazul celor trei colegii militare liceale, vine să certifice valoarea învăţăceilor şi a dascălilor care i-au pregătit.

De-a lungul timpului, colegiile militare liceale au dobândit un renume ce nu poate fi contestat, având o contribuţie majoră la formarea tinerilor cu un nivel de pregătire superioară şi o educaţie în spiritul păstrării valorilor spirituale şi tradiţiilor naţionale, al ordinii şi disciplinei, iar acest spirit de atingere al performanţei îi va urmări pe parcursul întregii vieţi, indiferent de domeniul de activitate, ca o frumoasă stare de normalitate.

Împarte cu prietenii tăi:

Ultimele articole


Exercițiul PUMA - 22
Publicat pe: 23.03.2022
Afişări: 164

Antrenamentul preciziei
Publicat pe: 22.03.2022
Afişări: 209

Exercițiul multinațional JUSTICE EAGLE 22.1
Publicat pe: 11.03.2022
Afişări: 135

ZIUA CÂRTIȚEI
Publicat pe: 29.09.2021
Afişări: 654

ABONAȚI LA LOCUL I
Publicat pe: 28.09.2021
Afişări: 877
Hohenfels, prima provocare
Hohenfels, prima provocare
Publicat pe: 17.09.2021
Afişări: 419

PERFORMANȚE, EMOȚII ȘI MISIUNE ÎNDEPLINITĂ
Publicat pe: 15.06.2021
Afişări: 671

RADIOGRAFII
Publicat pe: 19.04.2021
Afişări: 771

Umăr la umăr, pentru securizarea Bazei Aeriene Bagram
Publicat pe: 06.04.2021
Afişări: 1,029

Filme, la sfârșit de munte
Publicat pe: 26.03.2021
Afişări: 1,029

SECRETE PENTRU PERFORMANŢĂ
Publicat pe: 04.03.2021
Afişări: 784

Citeşte şi:

Publicat pe 01.06.2016
În data de 27 mai 2016, a avut loc festivitatea de premiere a celor mai bune lucrări (film de scurt metraj, eseu literar, spot publicitar, arte...

Comentarii