Începând cu 1 ianuarie 2015, Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord desfăşoară în Afganistan o misiune de instruire, consiliere şi asistenţă pentru forţele afgane de securitate şi instituţiile acestui stat. Forţele Terestre Române, ca urmare a angajamentului ţării noastre asumat ca membru al comunităţii internaţionale, participă la misiunea "Resolute Support" cu un batalion de protecţia forţei şi echipe de consiliere.

Batalionul 280 Infanterie Mecanizată "Căpitan Valter Mărăcineanu" a început în luna aprilie pregătirea pentru dislocarea în teatrul de operaţii Afganistan, constituindu-se astfel în Batalionul de Protecţia Forţei "Brave Hearts", urmând ca în luna august, militarii vrânceni să-i înlocuiască pe camarazii din Batalionul de Protecţia Forţei "Lupii Negri".

Pentru câteva zile am fost alături de urmaşii Vrâncioaiei la exerciţiul de repetare a misiunii "Resolute Support -17.2" ce se desfăşoară la Centrul Naţional de Instruire Întrunită "Getica" (CNIÎ), exerciţiu ce reprezintă examenul final al militarilor batalionului înaintea dislocării în teatrul de operaţii.

Beneficiind de sprijinul specialiştilor din Cincu şi echipamentele de simulare ale CNIÎ, suprapuse pe un cadru tactic specific Afganistanului cu replicarea elementelor pe care militarii Batalionului de Protecţia Forţei "Brave Hearts" le vor întâlni în teatrul de operaţii, ultima etapă de pregătire a fost împărţită pe două module. Primul modul a avut ca ţintă principală de instruire militarii din comandamentul batalionului, care, pe timpul exerciţiului de instruire asistat de calculator (CAX) s-au  antrenat în luarea deciziilor pe fondul situaţiilor simulate (situaţii care respectă în detaliu realităţile posibile din teren), procesul decizional fiind în permanenţă evaluat de componenta de conducere a exerciţiului asigurată de specialiştii CNIÎ. Este de subliniat aici faptul că o parte din militarii comandamentului în teatrul de operaţii Afganistan vor fi integraţi în cadrul unui Combined Task Force şi vor interacţiona direct şi nemijlocit cu militarii americani. Tot în acest prim modul, subunităţile batalionului au executat, în cadru tactic, etapa de instruire în care au avut de rezolvat posibile incidente care pot să apară pe timpul misiunilor executate în teatrul de operaţii.

Faza a doua a exerciţiului de repetare a misiunii are ca ţintă de instruire comandanţii de companie şi subunităţile pe care le comandă. În această etapă militarii exersează în cadrul tactic similar Afganistanului misiunile specifice pe care le vor executa în teatrul de operaţii, de la misiunile de control executate la punctele de acces în bază, trecând prin misiunile de patrulare pentru asigurarea protecţiei bazei şi misiunile de cooperare civili-militari, până la misiunile de angajare a liderilor-cheie şi evaluarea comunităţilor din zona de responsabilitate.

Primul contact cu militarii Batalionului de Protecţia Forţei "Brave Hearts" l-am avut în baza acestora, când observatorii-controlori i-au pus pe militarii aflaţi la odihnă în situaţia de a reacţiona la atacul bazei de către elemente ostile cu lovituri indirecte de artilerie. Liniştea este spartă la un moment dat de două explozii. Urmează un scurt moment de linişte, timp în care observatorul-controlor împarte câteva carduri unor militari. Se aud strigăte, iar militarii din preajma răniţilor încep să acorde primul ajutor în concordanţă cu traumele specificate pe carduri. Sunt puse în aplicare procedurile specifice şi fiecare militar acţionează aproape reflexiv pentru a asigura siguranţa camarazilor şi a propriei persoane. De la prima explozie şi până la evacuarea ultimului rănit, chiar dacă ni s-a părut o eternitate, totul s-a terminat în cincisprezece minute.

Ne deplasăm spre alt punct. Sunt plăcut surprins de calitatea drumurilor realizate de geniştii de la exerciţiul "Resolute Castel": gropile, denivelările şi şanţurile au dispărut. Ne oprim sub "Mortu", un mic deal din multele dealuri ale poligonului. Aici este replicat un mic sat afgan cu jucători de rol de la "Rechinii Albi", recent întorşi din Afganistan, care au misiunea de a-i pune pe militarii vrânceni faţă în faţă cu realitatea Afganistanului. După realizarea dispozitivului de siguranţă, comandantul subunităţii din Batalionul de Protecţia Forţei "Brave Hearts" intră în contact cu forţele de securitate afgane şi, împreună cu acestea şi o mică parte din subunitatea sa, intră în satul afgan, unde iau contact cu localnicii şi liderul lor. Urmăresc câtă atenţie se acordă salutului, calmul cu care se face relaţionarea cu "afganii", dar şi vigilenţa şi starea alertă a militarilor care răspund de siguranţa camarazilor aflaţi în sat. Observatorii-controlori notează atât plusurile, cât şi minusurile, pentru a da feed-back-ul corespunzător dar, cel mai important, pentru a corecta greşelile. În Cincu mai poţi greşi, pe când în teatrul de operaţii, o greşeală aparent neînsemnată te poate aduce, pe tine sau pe camarazii tăi, într-o situaţie periculoasă.

Pe Valea Cincului o patrulă este oprită lângă un pod şi reacţionează ca urmare a acţionării de către un vehicul din coloană a unui dispozitiv exploziv improvizat. Şi aici vedem punerea în aplicare a procedurilor, până când patrula trece la continuarea misiunii.

Una din cele mai importante misiuni ale militarilor Batalionului de Protecţia Forţei "Brave Hearts" este cea de a asigura accesul în siguranţă în baza militară. Un ECP (Entry Checkpoint) este replicat pe una din căile de comunicaţii din raionul de desfăşurare a exerciţiului. Sunt materializate aici toate punctele specifice unui astfel de punct, iar militarii care îşi execută misiunea în ECP aplică toate operaţiunile ca la carte, aşa cum prevăd procedurile. Vigilenţa, atenţia şi răbdarea le este testată 24 de ore din 24, ţinând cont de traficul intens ce se desfăşoară prin punctul lor de acces.

Cu profesionalism, demnii urmaşi ai Vrâncioaiei au trecut peste toată concentrarea de provocări lansate de echipa de observatori-controlori condusă de locotenent-colonelul Gabriel Nicuşan, fie că au fost ambuscade, foc direct cu armament de infanterie, fie că au descoperit sau iniţiat un dispozitiv exploziv improvizat ori au trebuit să răspundă adecvat altor elemente ostile.

Şeful Biroului simulare constructivă al Centrului de instruire prin simulare din cadrul CNIÎ, maiorul Octavian Purice, ne-a vorbit despre un aspect inedit al exerciţiului: "Misiunea CIS-FT (Centrului de Instruire prin Simulare al Forţelor Terestre), ca parte a Centrului Naţional de Instruire Întrunită "Getica", este de a asigura creşterea nivelului instruirii prin capabilităţile de simulare reală, constructivă şi virtuală, însă, începând cu acest exerciţiu de repetare a misiunii executat de camarazii din Focşani, putem vorbi şi despre o capabilitate integrată LVC (Live - Virtual - Constructive). La acest exerciţiu batalionul a beneficiat de toate capabilităţile enunţate anterior, însă ca o premieră în cadrul FTX (Field Training Exercise), secţiile de simulare din cadrul CIS-FT au cooperat şi au pus la dispoziţia participanţilor condiţii similare celor din teatrul de operaţii."

Gânduri...

Locotenentul Mădălin Văduva este comandant de pluton şi se găseşte în faţa participării la prima misiune. Am vorbit despre gândurile care-l frământă, despre aşteptările pe care le are şi schimbările pe care această misiune le va produce asupra sa. "Gândurile cu care pornesc în această misiune sunt acelea ale unui tânăr comandant plecat pe un drum nou, unde provocările sunt complexe şi intempestive. Însă, nu aş fi pe deplin sincer cu mine dacă aş afirma că gândul nu-mi este şi la familia ce mă aşteaptă în ţară. Îmi doresc să-mi aduc plutonul în siguranţă acasă şi să putem raporta: <Misiune îndeplinită!>, iar apoi îmi doresc să dobândim cu toţii experienţa atât de necesară fiecărui militar, cea a teatrului de operaţii. Sunt pe deplin conştient că vicisitudinile îndurate îmi vor afecta personalitatea, însă mă aştept ca acest lucru să fie spre bine, să fiu mai conştient şi mai empatic cu lumea în care trăiesc, să înţeleg mai bine oamenii şi, nu în ultimul rând, să pot discerne mai mult binele de rău".

Printre militarii cu mai multe misiuni în teatrul de operaţii Afganistan este şi caporalul clasa a III-a Leonard Tobescu, radiotelegrafist. Urmând să participe la cea de-a treia misiune în Afganistan, ne vorbeşte despre cele două misiuni anterioare care "au însemnat o completare a experienţei profesionale ce a avut ca punct de plecare misiunea din anul 2005 cu Batalionul 300 Infanterie Mecanizată <Sfântul Andrei>. Fiecare misiune a însemnat un plus de maturitate şi o confirmare a nivelului de pregătire, iar experienţa dobândită este deosebită, ţinând cont de condiţiile acestui teatru de operaţii, unde ameninţările asimetrice sunt omniprezente". Leonard ţine să mulţumească Batalionului 280 Infanterie Mecanizată pentru perioada de pregătire desfăşurată la cote înalte, iar acum, aproape de sfârşitul exerciţiului din Cincu "unde am avut ocazia de a mă pregăti pe echipamente de ultimă generaţie, îmi doresc să ajung în teatrul de operaţii, pentru a pune în practică tot ceea ce am învăţat până acum".

Căpitanul Daniel Şontică este comandant de companie şi, vorbindu-ne despre exerciţiul de repetare a misiunii din CNIÎ, ne spune că acesta "reprezintă examenul final pe care trebuie să-l trecem înainte de dislocarea din teatrul de operaţii Afganistan. Pe parcursul acestei perioade de instruire, subunitatea pe care o comand a fost greu încercată cu incidente dintre cele mai complexe, care au pus militarii în nenumărate situaţii-limită. Sunt mulţumit de nivelul de instruire atins de subordonaţi, care au dat dovadă de seriozitate, implicare şi profesionalism. Acest exerciţiu este foarte important pentru mine şi subunitatea pe care o comand, atât prin prisma faptului că ne oferă prilejul de a exersa procedurile standard de operare însuşite, cât şi prin faptul că aici putem să ne instruim cât mai aproape de realitatea din Afganistan".

Responsabilitatea planificării, organizării şi conducerii pregătirii este apanajul structurii Operaţii, iar perioada de pregătire a militarilor Batalionului de Protecţia Forţei "Brave Hearts" ne-a fost prezentată, pe scurt, de către şeful Operaţiilor, maiorul Claudiu Tihulcă: "Programul de pregătire a însemnat un amplu proces de perfecţionare a deprinderilor militarilor pe toate ramurile şi a fost creionat pe premisa că dificultăţile depăşite în această perioadă ne vor uşura munca pe durata executării misiunii în teatrul de operaţii. Altfel spus, cu cât ne este mai greu aici, cu atât ne va fi mai uşor acolo. Liniile de efort pe durata pregătirii au fost canalizate către simularea cadrului tactic din teatrul de operaţii, amenajarea terenurilor de instrucţie în maniera în care să corespundă cerinţelor ariei de operaţii în care batalionul îşi va desfăşura misiunea, astfel încât procesul de instruire să se plieze pe condiţiile unui mediu operativ-evolutiv şi solicitant. Mai pe scurt, în calitate de şef al Operaţiilor, am convingerea că perioada intensă de pregătire parcursă, alături de un efort susţinut, vor face posibil ca militarii să poată veghea la liniştea unui pământ atât de frământat şi vor susţine demersul României de a-şi îndeplini angajamentele asumate".

Locotenent-colonelul Cristian Colibaba este liderul formal dar şi informal al "Inimilor Neînfricate" din Focşani. După misiunile executate în teatrul de operaţii Afganistan în anii 2004, 2009 şi 2012, în anul 2017 Batalionul 280 Infanterie Mecanizată "Căpitan Valter Mărăcineanu" va fi dislocat pentru a patra oară în acest teatru de operaţii. Despre particularităţile acestei misiuni, comandantul batalionului ne spune: "Participarea militarilor din Batalionul de Protecţia Forţei <Brave Hearts> în Afganistan se fundamentează pe o serie de raţiuni majore: angajamentul ţării noastre faţă de succesul celei mai ample operaţii a NATO; asigurarea unui mediu stabil în Afganistan pentru ca poporul afgan să trăiască în pace şi să poată decide singur propriul viitor; securitatea euroatlantică şi internaţională este legată de stabilitatea din Asia Centrală şi de Sud, Afganistanul având un rol-cheie în acest sens. Contactul cu teatrul de operaţii Afganistan, acum, în 2017, va fi ca de fiecare dată altul, pentru că ne aflăm într-o continuă mişcare evolutivă, atât din partea noastră, cât şi din partea afganilor. Evoluăm la toate capitolele, iar menirea noastră este să ne actualizăm din mers noilor trenduri de ducere a luptei, noilor cerinţe de executare a misiunilor încredinţate".

Locotenent-colonelul Cristian Colibaba urmează să plece pentru a doua oară în Afganistan la comanda aceluiaşi batalion, iar gândurile şi trăirile care-l încearcă pe omul Cristian Colibaba sunt admirative, vorbind puţin despre sine şi mult despre echipă: "Batalionul pe care-l comand astăzi ocupă o frumoasă dar şi importantă pagină în cartea de aur a istoriei Armatei României. Eu nu pot fi decât onorat că am avut această şansă; am ştiut din prima zi de când am venit la acest batalion că aici îmi este locul, am simţit acea linişte, dacă pot să zic aşa, a sufletului. Am ştiut din experienţa acumulată că împreună cu aceşti camarazi pot transpune în practică cerinţele de aplicare a standardelor de performanţă, formare şi pregătire a militarului de tip nou.

Sunt şi voi fi un susţinător al îmbinării experienţei cu pregătirea individuală şi de echipă, de specialitate şi generală. Dacă la prima misiune, 80% din militari erau din structura de bază şi practic ne cunoşteam din activitatea de zi cu zi, la misiunea din 2017 am militari din peste treizeci de structuri; cred că marea provocare a constituit-o realizarea unei echipe puternice, cu o adevărată inimă neînfricată. O misiune în teatrul de operaţii implică toată fiinţa unui militar".

De la subordonaţii săi, locotenent-colonelul Cristian Colibaba aşteaptă "DETERMINARE şi o doză mare de intuiţie, toate acestea aşezate pe un fundament serios de profesionalism, morală, echilibru, demnitate şi onoare, credibilitate şi vizibilitate.

Doresc să subliniez că militarii mei nu au avut altă foaie de parcurs în afara celei stabilite şi urmate cu profesionalism şi sacrificiu de toate unităţile Armatei României, care au fost nominalizate să se pregătească şi să execute astfel de misiuni.

Aceste calităţi, pot să spun, îmi vor da convingerea că vom putea executa la parametri de calitate toate misiunile încredinţate, dar şi că ne vom întoarce cu toţii acasă. Va fi o misiune în care se va îmbina experienţa cu tinereţea şi dorinţa de afirmare".

Am încheiat interviul întrebându-l pe comandantul Batalionului de Protecţia Forţei "Brave Hearts" care este reţeta succesului pentru o structură care execută un spectru larg de misiuni într-un teatru de operaţii precum Afganistanul. Locotenent-colonelul Cristian Colibaba a răspuns cu sintagma: "Respectă-ţi camaradul şi el va da totul pe câmpul de luptă!".

"Misiunile executate de către militarii batalionului sunt expresii ale îndeplinirii angajamentelor pe care România şi le-a asumat ca membru al comunităţii internaţionale. Ei sunt cei mai buni ambasadori ai imaginii ţării noastre peste hotare şi îmi exprim satisfacţia şi mândria că aceştia au probat şi vor avea posibilitatea să consolideze această sintagmă prin misiunea la care vom participa anul acesta.

Avem în faţă responsabilităţi deosebite, obiective pe măsură şi numai prin efortul susţinut şi conjugat al tuturor militarilor din cadrul Batalionului de Protecţia Forţei <Brave Hearts> şi bazându-ne pe profesionalismul şi angajamentul subordonaţilor vom putea izbândi în îndeplinirea misiunilor încredinţate"  -  a spus, în încheiere, comandantul Batalionului de Protecţia Forţei "Brave Hearts", locotenent-colonelul Cristian Colibaba.

Împarte cu prietenii tăi:

Ultimele articole

Orgolii
ORGOLII
Publicat pe: 15.03.2024
Afişări: 167
Combined Resolve XIX
Exercițiul multinațional "Combined Resolve XIX"
Publicat pe: 08.11.2023
Afişări: 47
Zimbru 23
Instrucţie întrunită la ZIMBRU 23
Publicat pe: 05.10.2023
Afişări: 120
GATA PENTRU ÎNDEPLINIREA MISIUNII
GATA PENTRU ÎNDEPLINIREA MISIUNII
Publicat pe: 02.10.2023
Afişări: 102
SB 23
SABER GUARDIAN 23 – Un exerciţiu multinaţional de succes
Publicat pe: 12.06.2023
Afişări: 93

Anakonda-23, misiune îndeplinită
Publicat pe: 12.05.2023
Afişări: 126
Justice Eagle-23.1
JUSTICE EAGLE – 23.1
Publicat pe: 10.04.2023
Afişări: 88
Scutul de foc 23.1
SCUTUL DE FOC 23.1
Publicat pe: 07.04.2023
Afişări: 86
"Ţintă prinsă" în poligonul Capu Midia
"Ţintă prinsă" în poligonul Capu Midia
Publicat pe: 03.03.2023
Afişări: 163

Citeşte şi:

Publicat pe 02.05.2017
Militarii din cadrul Batalionului de Infanterie Protecţia Forţei continuă în această perioadă programul de pregătire, în vederea participării la...
Saber Guardian-17/GeticaSaber-17
Publicat pe 17.07.2017
Exerciţiul "Saber Guardian - 17" este un exerciţiu multinaţional, planificat de Comandamentul Forţelor Armate ale SUA în Europa şi condus de Forţele...
Militarii din Brigada 2 Infanterie "Rovine" s-au instruit în cadrul modulului asistat de calculator la Exerciţiul "SCORPIONS FURY 2015".
Publicat pe 15.10.2015
În data de 14 octombrie, comandantul Diviziei 2 Infanterie "Getica", general-maior dr. Petrică-Lucian Foca a verificat, în poligonul Cincu din...
Exerciţiul de repetare a misiunii desfăşurat în Centrul de Instruire pentru Luptă al Forţelor Terestre (CILFT) "Getica", a constituit testul final de verificare a nivelului de instruire pentru militarii Batalionului 2 Infanterie "Călugăreni" înaintea dislocării în teatrul de operaţii Afganistan
Publicat pe 22.01.2016
Structură emblematică a Armatei Române, Batalionul 2 Infanterie "Călugăreni" a executat până în prezent misiuni în şase teatre de operaţii, pe trei...

Comentarii