“Transmisioniştii deşertului”

Transmisioniştii
Locotenent Crinu ŞINCARI
Publicat pe 16.07.2018

Creşterea exponenţială a necesităţii de informaţie şi a nevoii de intensificare a vitezei de circulaţie a acesteia a dus la evoluţia în mare viteză a tehnicii şi tehnologiei, precum şi la definirea spaţiului cibernetic.

Aceste aspecte au adus provocări majore transmisioniştilor militari în îndeplinirea cu succes a misiunilor, în special în teatrul de operaţii. Trecerea de la tehnologii de tipul străvechiului telefon de campanie ATI-52, la terminale cu capabilităţi de videoconferinţă, de la staţii radio din pionieratul comunicaţiilor militare, la cele cu salt de frecvenţă sau satelitare, s-a făcut relativ repede, existând fundamentul şi experienţa necesară acumulată prin exerciţiu, dar şi prin dorinţa militarilor transmisionişti de a cunoaşte tot mai multe.

Misiunile executate de către militarii Batalionului de Protecţia Forţei “Vulturii Carpaţilor” în aria de responsabilitate sunt de cele mai multe ori sprijinite de mijloace ISR, EOD etc. Toate misiunile executate au un numitor comun: comunicarea radio. Maeştrii tranzistorilor şi ai diodelor au acordat întotdeauna foarte bine frecvenţele pe portativul operaţional al teatrului de operaţii din Afganistan.         

În Baza Militară Aeriană Kandahar întâlnim o echipă de specialişti în comunicaţii şi informatică, pe umerii căreia apasă o mare responsabilitate. Chiar dacă aceşti militari de foarte multe ori sunt nevăzuţi, de fiecare dată de ei depinde funcţionarea în parametri a tehnicii de calcul, a telefoanelor sau a legăturilor radio, care sunt de o importanţă vitală în conducerea acţiunilor în aria de responsabilitate. Inteligenţa artificială pe care această echipă o gestionează zilnic este atât de provenienţă naţională, cât şi cea primită de la partenerii de Coaliţie.

Suntem informaţi despre specificul activităţilor chiar de către maiorul Aurel Macaveiu: „Compartimentul comunicaţii şi informatică acoperă nevoile şi întreg spectrul de comunicaţii necesare pe timpul executării misiunilor, de la organizarea comunicaţiilor radio, fir, transmiteri de date, până la menţinerea în stare de operativitate a reţelelor de calculatoare. De asemenea, buna relaţionare cu partenerul american din BMKAF face ca exploatarea echipamentelor şi a tehnicii puse la dispoziţie de către acesta să fie  facilă, iar tehnica avariată să fie reparată în timp oportun. Chiar dacă efectivul compartimentului este redus comparativ cu sarcinile şi atribuţiunile avute, ne îndeplinim misiunea cu succes şi, odată cu aceasta, întărim şi coeziunea grupului, demonstrată deja atât pe timpul pregătirii din ţară, cât şi pe timpul celor aproximativ cinci luni de misiune. Mă declar mulţumit de colegii cu care împart sarcinile primite şi pot să afirm că, fără sprijinul şi experienţa lor, misiunea compartimentului nu ar fi fost dusă la bun sfârşit. În final, apreciez că fiecare armă şi specialitate militară are importanţa ei, însă nimeni nu poate nega importanţa comunicaţiilor şi informaticii în cadrul oricărei structuri militare - <ceilalţi pot vorbi despre noi, dar nu fără noi>”.

Militar cu o vastă experienţă în domeniu, plutonierul-adjutant principal Marius Zoicaş afirmă cu încredere: “Îmi plac provocările”. Chiar dacă se ocupă şi de gestiunea resortului de comunicaţii, dacă îl întrebi de puterea de emisie a staţiilor radio folosite atât de militarii români, cât şi de partenerii americani, despre obstacolele ce pot apărea în calea undelor, cote propice pentru instalarea punctelor de retranslaţie, imediat îşi face timp, analizează şi îţi dă răspunsul de care ai nevoie. Calitatea de a răspunde prompt tuturor problemelor legate de  tehnica de transmisiuni este caracteristică şi celorlalţi colegi de-ai lui. Un rol important în familiarizarea cu tehnica de comunicaţii specifică misiunii l-a avut capacitatea personalului de a se adapta, de a învăţa “din mers” într-un timp foarte scurt noţiunile de bază şi modul de lucru, având în vedere că aceasta nu este disponibilă pe timpul pregătirii înainte de dislocarea în teatrul de operaţii Afganistan.

„Suntem mândri că ne facem datoria, ca armă de sprijin, şi avem satisfacţia lucrului bine făcut atunci când structurile luptătoare sunt ieşite în aria de responsabilitate în scopul îndeplinirii misiunilor, având în permanenţă legătură radio. Nimic nu este mai plăcut decât să-i vezi pe militarii noştri întorşi cu bine în bază, ştiind că pe tot parcursul misiunii legăturile radio au funcţionat <ca la carte>” - ne-a spus plutonierul-adjutant principal Zoicaş.

Întâlnim militari specialişti care ştiu că de munca lor depinde într-o mare măsură succesul sau eşecul unei misiuni. Funcţionarea tehnicii de comunicaţii poate face diferenţa între viaţă şi moarte. Maistrul militar clasa I Ionuţ Proca  administrează întreaga reţea de calculatoare. Este conştient de responsabilitatea pe care o are şi, din acest motiv, principiul după care se “guvernează” în această misiune râmâne acelaşi: <Securitatea informaţiei este totul>.

„Trecerea de la comunicaţiile specifice vechiului cod MORSE la comunicaţiile de date necesită şi realizarea securităţii acestora, o operaţiune destul de complexă, ce trebuie să se realizeze în concordanţă cu standardele şi normele în vigoare. Asigurarea respectării normelor privind securitatea informaţiilor reprezintă o componentă de bază a păstrării confidenţialităţii documentelor, fapt ce atrage de la sine o pregătire permanentă pentru a face faţă noilor provocări şi ameninţări” - ne-a transmis maistrul militar.

Pentru locotenentul  Roxana Rus, comandantul plutonului de “fantome” (nickname-ul plutonului sprijin fiind "Ghost"), aflată la prima misiune externă, experienţa de aici a fost o lecţie de viaţă, deoarece a învăţat foarte multe lucruri noi despre cooperarea într-un mediu internaţional, despre tehnica de transmisiuni, legăturile radio din Afganistan. „Pe timpul misiunii a fost o adevărată provocare asigurarea funcţionării continue şi în parametri normali a tuturor mijloacelor de comunicaţii folosite de militarii care execută misiuni în aria de responsabilitate şi de cei care îi coordonează în permanenţă din punctele de comandă. Dar pot spune că am şansa să am în subordine militari muncitori şi devotaţi, să fim sprijiniţi, susţinuţi şi îndrumaţi de către personalul din cadrul compartimentului Comunicaţii şi informatică. Astfel reuşim să asigurăm toate cele necesare pe linie de comunicaţii şi informatică şi, mai ales, să asigurăm legătura radio, vitală în acest mediu operaţional. Arma comunicaţii şi informatică, pe cât este de frumoasă, pe atât este de grea şi complicată, deoarece ne impune să ne împrospătăm în permanenţă cunoştinţele de specialitate, pentru a fi la curent cu evoluţia continuă a tehnicii şi, totodată, pot spune că munca transmisioniştilor iese mai mult în evidenţă atunci când ceva nu funcţionează, decât atunci când toate funcţionează în parametri normali” - a spus locotenentul Rus.

Este bine de ştiut că fiecare plecare în aria de responsabilitate începe cu o verificare meticuloasă a tuturor mijloacelor de comunicaţii, cu scopul de a fi remediate eventualele disfuncţii. Această activitate este realizată cu multă seriozitate de militarii din grupa de comunicaţii, care la orice oră din zi şi din noapte sunt acolo unde este nevoie şi care răsuflă uşuraţi şi se simt împliniţi de fiecare dată când se încheie o misiune pe timpul căreia tehnica de comunicaţii a funcţionat în parametri normali.

Mereu la datorie sunt şi gradaţii profesionişti din Centrul de comunicaţii şi radiotelefoniştii din punctele de comandă, care îi monitorizează în permanenţă pe cei din teren, le transmit informaţii preţioase comandanţilor de patrule, notează cu atenţie tot ce aceştia transmit la rândul lor şi raportează în cel mai scurt timp comandanţilor. Oamenii sunt dedicaţi meseriei, sunt conştienţi de faptul că de munca lor depinde viaţa camaradului aflat în misiune şi coordonarea unei întregi misiuni.

Este foarte greu de imaginat o zi fără legături, fie ele radio sau fir. 24 de ore din 24, transmisioniştii militari asigură, cu dăruire şi profesionalism, transmiterea informaţiilor, pentru îndeplinirea tuturor misiunilor.

La ceas aniversar, transmisioniştii din Afganistan transmit urările lor de sănătate, realizări în plan profesional, bucurii alături de cei dragi şi tradiţionalul "La mulţi ani!"  tuturor colegilor militari ce poartă pe epolet fulgerele comunicaţiilor şi informaticii din Armata României.

Împarte cu prietenii tăi:

Ultimele articole

Combined Resolve XIX
Exercițiul multinațional "Combined Resolve XIX"
Publicat pe: 08.11.2023
Afişări: 34
Zimbru 23
Instrucţie întrunită la ZIMBRU 23
Publicat pe: 05.10.2023
Afişări: 116
GATA PENTRU ÎNDEPLINIREA MISIUNII
GATA PENTRU ÎNDEPLINIREA MISIUNII
Publicat pe: 02.10.2023
Afişări: 94
SB 23
SABER GUARDIAN 23 – Un exerciţiu multinaţional de succes
Publicat pe: 12.06.2023
Afişări: 87

Anakonda-23, misiune îndeplinită
Publicat pe: 12.05.2023
Afişări: 118
Justice Eagle-23.1
JUSTICE EAGLE – 23.1
Publicat pe: 10.04.2023
Afişări: 84
Scutul de foc 23.1
SCUTUL DE FOC 23.1
Publicat pe: 07.04.2023
Afişări: 84
"Ţintă prinsă" în poligonul Capu Midia
"Ţintă prinsă" în poligonul Capu Midia
Publicat pe: 03.03.2023
Afişări: 153
Tabără de instrucţie iarna
Tabără de instrucţie iarna
Publicat pe: 10.02.2023
Afişări: 138

Citeşte şi:

Tărie morală, devotament faţă de ţară şi, mai presus de orice, dorinţa de a-l ajuta pe cel de lângă tine. Toate acestea le întâlneşti în Afganistan...
Publicat pe 28.06.2018
Printre calităţile militarilor Batalionului de Protecţia Forţei „Vulturii Carpaţilor” regăsim dorinţa de perfecţionare şi nevoia de pregătire...

Comentarii