O zi de instrucţie în Cincu este o zi de misiune în Afganistan

Maior Mihai PINTILICIUC
Publicat pe 14.07.2015

"Instruieşte-te aşa cum vei lupta" sau "O zi de instrucţie în Cincu este o zi de misiune în Afganistan" sunt două motto-uri care  descriu foarte bine starea de spirit a militarilor Batalionului 811 Infanterie Protecţia Forţei "Dragonii Transilvani", care se află în aceste zile în Centrul de Instruire pentru Luptă al Forţelor Terestre "Getica", unde parcurg ultima etapă a pregătirii pentru misiunea Resolute Support din Afganistan.

Misiunile planificate a fi executate pe perioada dislocării sunt patrule îmbarcate şi debarcate pe căile de comunicaţii din aria de operaţii, pentru asigurarea libertăţii de mişcare a forţelor aliate şi a civililor, securizarea căilor şi punctelor de acces din baza de dislocare şi, nu în ultimul rând, asigurarea reacţiei imediate cu trupe la incidente şi ameninţări din afara sau interiorul bazei. 

Sublocotenentul Laurenţiu Chirilă, comandant pluton infanterie, este ofiţer din anul 2013 şi urmează să plece în prima sa misiune într-un teatru de operaţii: "Zilele acestea, participăm în poligonul din Cincu la antrenamentul pentru executarea misiunii în Afganistan. Împreună cu oamenii din plutonul pe care îl comand simulăm activităţile care se execută la poarta de acces în baza de dislocare, fiecare militar pe funcţia specifică în care este încadrat, scopul final fiind acela de a opri orice activitate insurgentă din zonă şi orice încercare de pătrundere în bază. Până acum am exersat împreună cu militarii mei reacţia la mai multe tipuri de ameninţări care pot apărea pe timpul executării misiunii. La încercarea de pătrundere pe baza unei legitimaţii  false, persoana a fost reţinută şi predată poliţiei afgane. De asemenea, am avut un vehicul suspectat a transporta explozibil, detecţia s-a efectuat cu ajutorul echipei K9 (echipajul canin), ulterior, conform procedurii, a fost chemată echipa de înlăturare a materialelor explozive (EOD) care a gestionat mai departe incidentul. Obiectivele mele la această secvenţă de instuire sunt ca fiecare militar să-şi cunoască funcţiunea pe care va activa în teatrul de operaţii, atribuţiile şi rolul în cadrul plutonului şi să-şi îndeplinească exact şi la timp fiecare misiune. Încerc să fiu cât mai optimist şi vreau în primul rând să mă întorc cu toţi oamenii acasă şi să executăm misiunea fără probleme."

În cadrul pregătirii, militarii dejeni desfăşoară mai multe tipuri de exerciţii în care se antrenează să răspundă la principalele ameninţări din Teatrul de Operaţii Afganistan. Exerciţiile STX (Simulation Training Exercise –  exerciţii pentru rezolvarea unei situaţi tactice) constau în reproducerea în teren a unor situaţii reale din mediul operaţional şi au ca scop verificarea şi perfecţionarea modului de implementare a procedurilor standard de operare în cazul diferitelor incidente. Atacul cu DEI (dispozitive explozive improvizate), atacuri cu arme de calibru mic, atacuri cu foc indirect, atacuri cu maşini-capcană sau atacuri sinucigaşe sunt câteva dintre acestea.

Plutonierul-major Beniamin Porumb este locţiitorul comandantului pluton şi a mai participat la misiuni externe. "În această zi am executat o misiune de patrulare pe un itinerar stabilit, cu scopul de a cerceta calea de comunicaţie, asigurând astfel libertatea de mişcare. A urmat o întâlnire cu un lider al unei comunităţi din zonă, unde am promovat imaginea Forţelor de Securitate Afgane. După finalizarea activităţilor în localitate, ne-am reluat misiunea de patrulare pe acelaşi itinerar unde ni s-au creeat două incidente: un atac cu aruncător de grenade urmat de un atac cu armament uşor de infanterie. Atacurile s-au soldat cu militari răniţi pe care, după acordarea primului ajutor, am reuşit să-i evacuăm de sub focul inamicului şi am aplicat procedurile standard pentru răspunsul la astfel de situaţii. Principalul scop care mi l-am propus pentru această zi este conştientizarea, de către toţi militarii, că siguranţa proprie este pe primul loc. Consider că pentru misiunea din Afganistan este foarte important să ne întoarcem cu toţii acasă şi, evident, să ne facem treaba."

Locotenentul Andrei Costin este comandant de pluton, a absolvit Academia Forţelor Terestre în anul 2012. "Pe parcursul perioadei de instrucţie din Cincu am executat mai multe tipuri de misiuni de patrulare pe timpul cărora am exersat reacţiile la atacuri cu dispozitive explozive improvizate şi cu armament uşor. Consider că am reuşit împreună să creştem coeziunea şi să atingem un nivel de coordonare care să ne permită aplicarea procedurilor de conducere în cadrul plutonului."

Plutonierul-major Doinel Lupu este comandant de grupă şi unul din militarii cu experienţă din batalion. "Astăzi, în cadrul exerciţiului, am executat o patrulă debarcată. Am parcurs un itinerar de aproximativ trei kilomentri debarcaţi, împreună cu cercetaşii. Am reuşit să descoperim la timp mijloacele improvizate care au fost amplasate pe marginea căii de comunicaţii, după care am reacţionat la diferitele incidente care s-au produs pe timpul deplasării patrulei. Consider că băieţii mei s-au descurcat destul de bine. Mai avem de perfecţionat anumite proceduri de operare, pentru a fi capabili să executăm misiunea din Afganistan în condiţii foarte bune."

Locotenentul Ioan Sterp este comandant pluton infanterie din anul 2012. "În cadrul antrenamentelor pe care le executăm pentru misiunea pe care urmează să o efectuăm în Afganistan au fost creeate anumite incidente de către observatorii-controlori. A fost o explozie pe itinerarul de patrulare, la care s-a urmărit modul de executare a extragerii unui rănit şi a celorlalte persoane afectate. Am respectat procedurile standard de operare în astfel de situaţii, dar ne-am propus să insistăm pentru aplicarea unitară a acestora. Scopul meu pentru această pregătire este ca militarii să exerseze toate tipurile de tactici, tehnici şi proceduri pentru funcţia pe care sunt încadraţi, care răspund provocărilor din Afganistan. Dar nu trebuie să eliminăm neprevăzutul astfel că pierderea legăturilor nu trebuie să influenţeze capacitatea de reacţie a militarilor din pluton, de aceea trebuie ca fiecare să exerseze  şi astfel de proceduri."

Pentru a da exerciţiului o notă cât mai apropiată de mediul din Teatrul de Operaţii Afganistan, instruirea se desfăşoară cu dublă partidă în sensul existenţei celor două părţi beligerante şi evident a partenerilor din Forţele de Securitate Afgane. Jucătorii de rol (OPFOR – Opposing force) şi observatorii-controlori au fost desemnaţi din rândul militarilor întorşi recent din Afganistan, tocmai pentru a folosi la maxim cunoştinţele şi experienţa. Militari ai Companiei KAF-GDA din Batalionul 812 Infanterie "Bistriţa" au pregătit împreună cu personalul Centrului de Instruire pentru Luptă al Forţelor Terestre scenarii care reproduc întocmai condiţiile mediului în care urmează să-şi desfăşoare misiunea.

Locotenentul Boroş Csaba s-a întors din Afganistan la sfârşitul anului trecut este unul dintre observatorii controlori. "Rolul meu aici este de a-i ajuta pe colegii de la Batalionul 811 Infanterie din Dej, care urmează să plece în Afganistan, cu cele mai recente informaţii rezultate din experienţa participării mele la misiune. Astfel, am pregătit un incident cu un dispozitiv exploziv improvizat. Am urmărit reacţia în cazul în care găsesc dispozitivul şi, de asemenea, ce se poate întâmpla dacă nu îl găsesc şi apar incidente mai complexe de rezolvat. Am pregătit şi un incident cu un lunetist care deschide focul asupra patrulei. Reacţia băieţilor a fost foarte promtă, este şi normal deoarece se află în ultima fază a pregătirii."

În paralel, personalul din comandamentul batalionului execută CAX (computer assisted exercise – exerciţiu asistat de calculator), exerciţiu specific structurilor de conducere. Acesta urmăreşte verificarea modului de implementare a procedurilor de lucru în punctul de comandă, formarea şi închegarea relaţiilor din interiorul comandamentului precum şi a relaţiilor cu struturile de comandă superioare. Este o bună oportunitate pentru punerea în aplicare a tuturor procedurilor stabilite până în acest moment şi ajustarea lor în concordanţă cu noile provocări ale mediului operaţional.

Maiorul Ciprian Mureşan este şef de birou în statul major al batalionului. "Pe timpul CAX desfăşurat de comandamentul batalionului s-a urmărit, în primul rând, coeziunea statului major şi dezvoltarea lucrului în echipă. S-a exersat conducerea unitară din centrul de operaţii tactice a subunităţilor aflate în teren, care execută misiuni planificate anterior. În urma informaţiilor primite din teren şi introduse în sistem sub formă de date, s-a urmărit adaptarea procesului de luare a deciziei în funcţie de evoluţia reală a situaţiei."

Instruirea întrunită a subunităţilor şi comandamentului are loc pe timpul exerciţiului SIMFTX (simulation field training exercise – exerciţiu tactic cu simulare reală), care angrenează toate forţele batalionului în planificarea, conducerea şi executarea tuturor tipurilor de misiuni specifice cu scopul de a realiza coordonarea între componenta de planificare (comandamentul) şi cea de execuţie (subunităţile).

Comandantul Batalionului 811 Infanterie Protecţia Forţei "Dragonii Transilvani", locotenet-colonel Adrian Costaru, are o bogată experienţă internaţională prin participarea la diferite forme de pregătire şi misiuni externe: "Acest exerciţiu este ultimul test înaintea dislocării în Afganistan şi este structurat pe câteva etape. După dislocarea din garnizoana Dej, militarii batalionului au trecut printr-o perioadă scurtă de familiarizare cu echipamentele şi au executat activităţi administrative. Tot în acest timp, s-au desfăşurat o serie de cursuri teoretice şi practice privind pregătirea unor militari în acordarea primului ajutor precum şi exerciţii de conducere a tehnicii blindate.

Exerciţiile practice din teren au urmărit verificarea nivelului de pregătire atins de fiecare pluton. Concomitent şi comandamentul batalionului a desfăşurat un exerciţiu de planificare şi conducere asistat de calculator unde s-a urmărit, pe lângă nivelul de coeziune atins, şi comunicarea în limba engleză. Următoarea etapă a combinat toate forţele participante sub o conducere unitară, întrucât componentele de planificare, conducere, execuţie, verificare şi evaluare au acţionat întrunit. Ultima etapă este şi cea mai complexă. Ea constă în instruirea prin simulare reală şi trageri de luptă, fiind ultimul antrenament cu toate categoriile de armament desfăşurat înainte de dislocare. Chiar dacă perioada de pregătire a fost relativ scurtă, mă bazez pe experienţa militarilor din batalion, cei mai mulţi dintre ei participând până acum la mai multe misiuni de acest gen. Plecând de la experienţa şi gradul de coeziune atins, am încredere că putem să ne îndeplinim misiunea. Le transmit militarilor batalionului în primul rând să aplice tot ceea ce au învăţat şi să menţină nivelul de pregătire atins. Aş dori să mulţumesc pe acestă cale familiilor, care în tot acest timp ne-au fost un sprijin real, şi să le rog ca şi pe viitor să ne fie aproape şi ne susţină pe perioada misiunii.  Îmi doresc să ne întoarcem cu toţii sănătoşi acasă!".

Perioada de pregătire din Cincu se încheie cu executarea LFX (Live Fire Exercise – exerciţiu tactic cu trageri de luptă), tragerile cu toate tipurile de armament din dotarea batalionului, care reprezintă un excelent test "la cald" pentru toţi militarii.

Prezent la aceste activităţi, locţiitorul comandantului Brigăzii 81 Mecanizate, colonelul Ioan Marian Cristurean, a subliniat: "Acest exerciţiu reprezintă cea mai importantă etapă din pregătirea şi evaluarea batalionului înainte de dislocarea în Afganistan. Este o etapă care desăvârşeşte instruirea militarilor astfel încât să le asigure nivelul de pregătire necesar îndeplinirii misiunilor. Având în vedere experienţa militarilor din misiunile anterioare, dar şi faptul că pe mulţi dintre ei îi cunosc personal, pot afirma că nivelul lor de instruire se ridică la standardul cerut pentru această misiune".

Împarte cu prietenii tăi:

Ultimele articole

Combined Resolve XIX
Exercițiul multinațional "Combined Resolve XIX"
Publicat pe: 08.11.2023
Afişări: 31
Zimbru 23
Instrucţie întrunită la ZIMBRU 23
Publicat pe: 05.10.2023
Afişări: 115
GATA PENTRU ÎNDEPLINIREA MISIUNII
GATA PENTRU ÎNDEPLINIREA MISIUNII
Publicat pe: 02.10.2023
Afişări: 92
SB 23
SABER GUARDIAN 23 – Un exerciţiu multinaţional de succes
Publicat pe: 12.06.2023
Afişări: 86

Anakonda-23, misiune îndeplinită
Publicat pe: 12.05.2023
Afişări: 117
Justice Eagle-23.1
JUSTICE EAGLE – 23.1
Publicat pe: 10.04.2023
Afişări: 84
Scutul de foc 23.1
SCUTUL DE FOC 23.1
Publicat pe: 07.04.2023
Afişări: 84
"Ţintă prinsă" în poligonul Capu Midia
"Ţintă prinsă" în poligonul Capu Midia
Publicat pe: 03.03.2023
Afişări: 152
Tabără de instrucţie iarna
Tabără de instrucţie iarna
Publicat pe: 10.02.2023
Afişări: 138

Citeşte şi:

Generalul de brigadă Paul Bontrager şi locotenent-colonelul Adrian-Nicolae Costaru au schimbat gradele de maior cu cele de locotenent-colonel pentru Liviu Şoric
Publicat pe 01.10.2015
Miercuri, 30 septembrie, în Baza Aeriană Kandahar s-a desfăşurat ceremonia de înaintare în grad a "Dragonilor Transilvani". Plutonierul Emil Marius...
"Oficializarea" revenirii în ţară a "Dragonilor Transilvani" s-a realizat vineri, 11 martie, prin ceremonia militară şi religioasă organizată în...

Comentarii