Împletind tradiţia cu inovaţia, implementăm calitatea europeană în şcoală

Activităţi extracurriculare organizate împreună cu elevi din Colegiul Naţional Militar "Mihai Viteazul"

 

Începând cu 1 noiembrie 2014, Colegiul Naţional Militar "Mihai Viteazul" derulează Proiectul Erasmus + KA1 "Împletind tradiţia cu inovaţia, implementăm calitatea europeană în şcoală", destinat formării profesionale a 21 de cadre didactice şi instructori militari în domeniul utilizării noilor tehnologii, managementului clasei şi activităţilor educative, consilierii şi orientării socio-profesionale a elevilor, managementul proiectelor europene.

Până în prezent, s-au derulat nouă activităţi de formare la care au participat 4 instructori militari şi 15 cadre didactice, urmând ca în luna octombrie să se desfăşoare ultimul flux de formare pentru două cadre didactice în domeniul utilizării noilor tehnologii.

Primul flux de formare s-a desfăşurat în perioada 11-17 octombrie 2015 în Portugalia, prin intermediul "Euneos". Pe parcursul cursului "How to make your school more international", doamnele profesor Paraschiva Fărcaş, Simina Dura şi Cosmina Mircea au derulat atât activităţi în plen, cât şi workshop-uri pe diverse teme legate de managementul proiectelor europene, politici de internaţionalizare a şcolii, metode interactive de predare utilizând platforma e-Twinning şi videoconferinţe.

În perioada 7-13 februarie, profesorul Valer Macarie împreună  cu maiorul Raul Turic au participat la cursul de formare "ICT for teaching: A practical course to incorporate Information Technology into Teaching" , organizat de English Matters la Jaen, Spania. În cadrul formării s-au desfăşurat numeroase activităţi teoretice şi practice privind utilizarea noilor tehnologii în predare-învăţare şi în procesul de evaluare.

Cel de-al treilea flux s-a derulat în perioada 28 februarie –5 martie, unde directorul-adjunct, profesor Dorina Trifon, împreună cu profesor Cornelia Bratu au participat la cursul de formare "Talking to people: Cooperative Learning Methodology for Teaching" , organizat de English Matters la Dublin, Irlanda. Cursul a vizat atât dezvoltarea unor noi metodologii de predare şi evaluare, cât şi management educaţional.

Cel de-al patrulea flux al proiectului s-a desfăşurat în perioada 29 februarie – 5 martie, când doamnele profesor Adela Maria Tudor şi Adriana Felicia Vancea au participat la cursul de formare profesională "Stimulating creativity and innovation in the classroom", organizat de CREF la Sesimbra, Portugalia. Participanţii au avut ocazia să descopere platformele care pot fi utilizate în stimularea creativităţii elevilor, dezvoltarea spiritului de echipă, cât şi evaluarea diferenţiată a elevilor prin metode inovative.

În cadrul celui de-al cincilea flux, desfăşurat în perioada 18-22 aprilie la Barcelona, psiholog Darius Duriga şi profesor Nistor Ioan au participat la cursul de formare profesională "Handling stress and avoiding bornout" , organizat de Dorea Educational Institute. Activităţile organizate în cadrul cursului au vizat una dintre problemele majore ale sistemului educaţional din toate statele Uniunii Europene: stresul.

La cursul în domeniul utilizării noilor tehnologii "ICT as a tool for intercultural and media education", organizat de CREF la Sesimbra, în Portugalia, s-a participat în două etape: doamnele profesor Carmen-Cecilia Roman şi Maria Teglaş, în perioada 2-8 mai, iar doamnele profesor Ana-Maria Fuia şi Lucia Lupu, în perioada 27 iunie –1 iulie. Cursul a vizat atât formarea participanţilor prin ateliere de lucru, cât şi prin vizite de documentare în şcoli şi utilizarea unor tehnologii "ale viitorului".

În cadrul celui de-al şaptelea flux al proiectului, în perioada 16-20 mai, locotenent-colonelul Florin-Gheorghe Cîmpean, maiorul Marius-Sebastian Sîrbu şi căpitanul Ioan-Lucian Rusu au urmat cursul de formare profesională "Understand yourself, Understand your Learners", organizat de Dorea Educational Institute la Praga, Cehia. Cei trei instructori militari s-au format în domeniul consilierii şi orientării profesionale şi a managementului relaţiei şcoală-familie, domenii de interes pentru instituţia noastră şi pentru sistemul de învăţământ românesc.

În perioada 27 iunie – 2 iulie, profesor Paraschiva Fărcaş a participat la cursul de formare profesională "Leadership and in-service teacher training: an innovative approach" în managementul educaţional şi al formării profesionale, organizat de CREF la Sesimbra, în Portugalia. Acest curs a oferit un schimb de experienţă cu cadre didactice şi formatori din statele Uniunii Europene, precum şi prilejul de a cunoaşte în mod direct sistemul de învăţământ şi sistemul de formare profesională a cadrelor didactice din Portugalia.

În luna octombrie urmează să se desfăşoare ultima etapă a proiectului de formare profesională, prin participarea doamnelor profesor Dorina Filipescu şi Simona Mureşan la cursul "Mobile Device in Education", organizat de CREF la Sesimbra.

Participarea la aceste cursuri de formare a avut beneficii atât la nivelul participanţilor, cât şi al instituţiei, prin schimbul de bune practici la nivelul echipei manageriale şi prin promovarea instituţiei la nivel internaţional. De asemenea, proiectul are un impact deosebit la nivelul elevilor care beneficiază de competenţele dobândite de cadrele didactice şi instructorii militari pe parcursul activităţilor la nivel internaţional, dar şi pe plan local.

Mai multe informaţii se găsesc pe blogul proiectului http://erasmuska1mil.blogspot.com/ unde cei interesaţi găsesc oferte de cursuri pe diverse domenii de interes.

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Împarte cu prietenii tăi:

Ultimele articole

Citeşte şi:

Cursul de perfecţionare s-a finalizat cu realizarea şi prezentarea unei secvenţe didactice  în care se utilizează noile tehnologii şi cel puţin două dintre aplicaţiile descoperite pe parcursul formării
Publicat pe 17.10.2016
În urmă cu un an, 21 de cadre didactice şi instructori militari de la Colegiul Naţional Militar "Mihai Viteazul" din Alba Iulia au început...
Podiumul "bobocilor" din Alba Iulia
Publicat pe 16.11.2015
Vineri, 13 noiembrie, în Sala de festivităţi a Colegiului Naţional Militar "Mihai Viteazul" s-a desfăşurat o nouă ediţie a Balului bobocilor, ediţie...
Publicat pe 01.06.2016
Răzvan Marica este elev în clasa a X-a la Colegiul Naţional Militar ,,Mihai Viteazul”. Deşi se spune că în colegiul militar maturizarea se produce...

Comentarii