Dascăl de excepţie, membru în Comisia Naţională pentru disciplina istorie

Directorul-adjunct al Colegiului Naţional Militar "Dimitrie Cantemir", prof. dr. Aurel-Constantin Soare

 

Cu o activitate impresionantă, directorul-adjunct al Colegiului Naţional Militar "Dimitrie Cantemir", prof.dr. Aurel-Constantin Soare, a reuşit de mai bine de trei decenii să depăşească graniţele disciplinei pe care o predă, devenind specialist şi practician cu experienţă vastă în identificarea ideilor şi bunelor practici ce pot fi valorificate.

În urma finalizării selecţiei cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, prof. dr. Aurel-Constantin Soare face parte din Comisia naţională de specialitate pentru disciplina istorie, în cadrul căreia are numeroase atribuţii.

Potrivit prevederilor Ordinului de ministru nr. 4774/2014, comisiile naţionale de specialitate au următoarele atribuţii generale:

a) analizează proiectele programelor şcolare pentru disciplinele/modulele de pregătire din cadrul curriculumului naţional obligatoriu, în vederea acordării avizului consultativ;

b) analizează proiectele programelor şcolare pentru disciplinele/modulele de pregătire opţionale (CDŞ) ofertate la nivel naţional şi proiectele programelor pe domenii ale activităţii extraşcolare din cercurile care funcţionează în palatele şi cluburile copiilor, la nivel naţional, în vederea acordării avizului consultativ;

c) avizează standardele de pregătire profesională aferente calificărilor profesionale, pentru care se asigură pregătirea profesională prin învăţământul preuniversitar;

d) avizează proiectele programelor pentru examenele naţionale;

e) avizează programele pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar;

f) avizează proiectele programelor pentru obţinerea definitivării în învăţământ şi proiectele programelor de perfecţionare pentru obţinerea gradelor didactice;

g) elaborează/avizează strategii în domeniul programelor/proiectelor educaţionale care se derulează în învăţământul preuniversitar;

h) elaborează documente referitoare la statutul disciplinei sau al domeniului de pregătire/activităţii educative/nivelului de învăţământ, după caz, pe care le înaintează conducerii ministerului şi altor instituţii cu atribuţii în domeniul elaborării curriculumului.

Felicitări, domnule profesor, şi succes în activitatea deosebită pe care o desfăşuraţi!

Împarte cu prietenii tăi:

Ultimele articole

Mădălina MORTU
ARTIZANII PERFORMANȚEI
Publicat pe: 28.04.2021
Afişări: 369

Premii pentru cantemiriști
Publicat pe: 26.03.2021
Afişări: 232

Omul sfinţeşte locul
Publicat pe: 03.03.2021
Afişări: 748
Elev fruntaș Raluca Diaconescu
Educația online (2)
Publicat pe: 04.12.2020
Afişări: 519
Elev Stefan-Alexandru Dediu
Educația online (1)
Publicat pe: 24.11.2020
Afişări: 676
Elev Elena-Andreea Aoanei
Adaptare la noua realitate – învățământul online
Publicat pe: 20.11.2020
Afişări: 381

Citeşte şi:

Performer la geografie
Publicat pe 09.03.2017
Atunci când pasiunea se îmbină armonios cu munca, rezultatele nu contenesc să apară într-un spaţiu care cere studiu aprofundat, intuiţie,...

Comentarii