Reprezentanţi ai celor patru colegii naţionale militare, reuniţi la Breaza

Formarea calităţilor cerute de profesia militară presupune străbaterea cu succes a unui drum care începe cu pornirea lăuntrică a dorinţei de a îmbrăţişa această carieră, ce se clădeşte şi se consolidează zi de zi, prin muncă perseverentă, profesionalism şi nucleu de valori şi practici armonizate ale profesorilor şi instructorilor militari, din colegiile naţionale militare.

Pe temeiul unui astfel de context, în perioada 09-10.02.2017, Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” a fost gazda unei întâlniri a Grupului de lucru constituit în vederea stabilirii cursului de acţiune privind elaborarea noilor programe/manuale şcolare de Pregătire militară.

Echipa membrilor de lucru (coordonată de către colonel dr.ing. Aurel Constantin Neagu, locţiitorul comandantului Colegiului Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”,  şi profesor dr. Aurel-Constantin Soare, directorul-adjunct al instituţiei) a fost formată din reprezentanţi ai celor patru colegii naţionale militare, printre care: locţiitor al comandantului, şef Birou planificare-evaluare, comandant de subunitate.

Aceştia, prin propriile modele de performanţă competiţională, ştiinţifică şi managerială şi-au focalizat atenţia pe o diversitate de cunoştinţe de bază cu aplicabilitate militară, care să poată determina, ulterior, o bună orientare a elevilor în opţiunea pentru cariera militară.

Printr-un sprijin comun, de o excepţională importanţă, s-a ajuns la un consens pentru competenţele generale, pe domenii de conţinut; conţinuturi ale învăţării care, ulterior, vor fi încărcate pe platformă.

Din discuţiile purtate s-au desprins o serie de aspecte cu privire la denumirea/redenumirea unor domenii de conţinut şi asupra continuităţii şi evitării suprapunerilor tematicilor abordate pe ani de studii, de la simplu la complex, şi cu o dezvoltare graduală a unităţilor de învăţare derulate în mai mulţi ani de studii.

Prin colaborare, parteneriat şi competenţă, în comun acord cu profesionalismul membrilor Grupului de lucru, s-a realizat, printr-un fond teoretico-militar, concordanţa dintre pregătirea elevilor în învăţământul militar liceal şi cerinţele curriculare ale celorlalte forme de învăţământ spre care vor accede absolvenţii.

Din dorinţa de a forma elevi cu înalte calităţi civice şi competenţe militare generale, prin standardizarea instruirii şi aplicarea tehnologiilor moderne, s-au înglobat inepuizabile surse de valori cognitive, etice şi ostăşeşti, într-o pedagogie militară încadrată eficient în contemporaneitate.

Împarte cu prietenii tăi:

Ultimele articole

Elev fruntaș Ștefan Onofrei
Elevii militari, pe timpul pandemiei
Publicat pe: 04.06.2020
Afişări: 153

108 ani de existență!
Publicat pe: 04.06.2020
Afişări: 184

Experienţă internaţională pentru elevii cantemirişti
Publicat pe: 27.09.2019
Afişări: 914

Ieri cadeţi, azi liceeni militari!
Publicat pe: 16.09.2019
Afişări: 582

Profil de “boboc” cantemirist
Publicat pe: 16.09.2019
Afişări: 548
Elev Andrei Andriese și elev Teodora Țăran
De la cadet, la elev de liceu militar
Publicat pe: 13.09.2019
Afişări: 436

O educație altfel - FLIPPED CLASSROOM!
Publicat pe: 20.06.2019
Afişări: 894

Citeşte şi:

Performer la geografie
Publicat pe 09.03.2017
Atunci când pasiunea se îmbină armonios cu munca, rezultatele nu contenesc să apară într-un spaţiu care cere studiu aprofundat, intuiţie,...

Comentarii