Reprezentanţi ai celor patru colegii naţionale militare, reuniţi la Breaza

Formarea calităţilor cerute de profesia militară presupune străbaterea cu succes a unui drum care începe cu pornirea lăuntrică a dorinţei de a îmbrăţişa această carieră, ce se clădeşte şi se consolidează zi de zi, prin muncă perseverentă, profesionalism şi nucleu de valori şi practici armonizate ale profesorilor şi instructorilor militari, din colegiile naţionale militare.

Pe temeiul unui astfel de context, în perioada 09-10.02.2017, Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” a fost gazda unei întâlniri a Grupului de lucru constituit în vederea stabilirii cursului de acţiune privind elaborarea noilor programe/manuale şcolare de Pregătire militară.

Echipa membrilor de lucru (coordonată de către colonel dr.ing. Aurel Constantin Neagu, locţiitorul comandantului Colegiului Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”,  şi profesor dr. Aurel-Constantin Soare, directorul-adjunct al instituţiei) a fost formată din reprezentanţi ai celor patru colegii naţionale militare, printre care: locţiitor al comandantului, şef Birou planificare-evaluare, comandant de subunitate.

Aceştia, prin propriile modele de performanţă competiţională, ştiinţifică şi managerială şi-au focalizat atenţia pe o diversitate de cunoştinţe de bază cu aplicabilitate militară, care să poată determina, ulterior, o bună orientare a elevilor în opţiunea pentru cariera militară.

Printr-un sprijin comun, de o excepţională importanţă, s-a ajuns la un consens pentru competenţele generale, pe domenii de conţinut; conţinuturi ale învăţării care, ulterior, vor fi încărcate pe platformă.

Din discuţiile purtate s-au desprins o serie de aspecte cu privire la denumirea/redenumirea unor domenii de conţinut şi asupra continuităţii şi evitării suprapunerilor tematicilor abordate pe ani de studii, de la simplu la complex, şi cu o dezvoltare graduală a unităţilor de învăţare derulate în mai mulţi ani de studii.

Prin colaborare, parteneriat şi competenţă, în comun acord cu profesionalismul membrilor Grupului de lucru, s-a realizat, printr-un fond teoretico-militar, concordanţa dintre pregătirea elevilor în învăţământul militar liceal şi cerinţele curriculare ale celorlalte forme de învăţământ spre care vor accede absolvenţii.

Din dorinţa de a forma elevi cu înalte calităţi civice şi competenţe militare generale, prin standardizarea instruirii şi aplicarea tehnologiilor moderne, s-au înglobat inepuizabile surse de valori cognitive, etice şi ostăşeşti, într-o pedagogie militară încadrată eficient în contemporaneitate.

Împarte cu prietenii tăi:

Ultimele articole


TOAMNA SE NUMĂRĂ „BOBOCII” ÎN PERII DĂII
Publicat pe: 05.10.2021
Afişări: 347
Mădălina MORTU
ARTIZANII PERFORMANȚEI
Publicat pe: 28.04.2021
Afişări: 450

Premii pentru cantemiriști
Publicat pe: 26.03.2021
Afişări: 283

Omul sfinţeşte locul
Publicat pe: 03.03.2021
Afişări: 847
Elev fruntaș Raluca Diaconescu
Educația online (2)
Publicat pe: 04.12.2020
Afişări: 584
Elev Stefan-Alexandru Dediu
Educația online (1)
Publicat pe: 24.11.2020
Afişări: 740
Elev Elena-Andreea Aoanei
Adaptare la noua realitate – învățământul online
Publicat pe: 20.11.2020
Afişări: 431

Citeşte şi:

Vocaţia calităţii, exigenţa, preocuparea constantă pentru performanţă definesc „spiritul cantemirist”, iar rezultatele obţinute de către absolvenţii...

Comentarii