Învăţământul militar românesc, la 170 de ani

Maior Silviu-Petru BÂDILIŢĂ
Publicat pe 13.06.2017

Învățământul militar românesc, la 170 de ani

Marţi, 13 iunie, la Sibiu s-a sărbătorit Ziua Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, moment care marchează 170 de ani de istorie a învăţământului militar românesc. 


Cu prilejul acestei zile festive, la Academia Forţelor Terestre a fost organizată Ziua Porţilor Deschise, precum şi un ceremonial militar şi religios la care au participat înalte oficialităţi militare şi universitare din ţară şi din străinătate.

Astfel, au fost prezenţi ministrul Apărării naţionale, Gabriel Beniamin Leş, şeful Statului Major General, general Nicolae-Ionel Ciucă, şeful Statului Major al Forţelor Terestre, general-maior Marius Harabagiu, comandanţi de mari unităţi şi structuri din cadrul Ministerului Apărării, reprezentanţi ai tuturor categoriilor de forţe ale armatei, precum şi ale diverselor instituţii din cadrul sistemului naţional de apărare, invitaţi militari străini, dar şi înalţi reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei ori ai mediului academic (militar şi civil), primarul oraşului Sibiu, alţi reprezentanţi ai autorităţilor publice.

Bineînţeles, între invitaţi au avut un loc de cinste şi foşti comandanţi ai Academiei Forţelor Terestre ori foste cadre didactice ale acesteia, oameni care au contribuit la ceea ce este acum această instituţie emblematică a armatei române. Alături de aceştia, colectivul actual de profesori şi instructori a făcut ca acest moment aniversar să fie unul marcat nu doar ca un reper cronologic cu care, aşa cum au remarcat-o în discursurile lor mai mulţi invitaţi, puţine instituţii de învăţământ româneşti se pot lăuda, ci să fie, în acelaşi timp, un prilej de a remarca şi a răsplăti valoarea şi importanţa militară şi academică a instituţiei.

În acest sens, menţionăm conferirea Drapelului de luptă al Academiei Forţelor Terestre, de către preşedintele României, a Ordinului Militar „Virtutea militară în grad de ofiţer cu însemne de pace”, precum şi conferirea "Emblemei de Onoare" a Statului Major al Forţelor Navale.

De asemenea, alături de distincţiile militare, pentru recunoaşterea rezultatelor obţinute şi a înaltelor standarde de calitate în domeniile cercetării şi educaţiei, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” a mai primit Placheta şi Diploma Aniversară „Spiru Haret” ale Ministerului Educaţiei Naţionale, precum şi Certificatul obţinut la evaluarea instituţională realizată de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, evaluare finalizată cu acordarea calificativului „Grad de încredere ridicat”.

Au mai fost primite mesaje de felicitare şi diplome aniversare şi din partea unor importante instituţii de învăţământ superior civile, precum Universitatea Politehnică ori Academia de Studii Economice din Bucureşti, dar şi din partea Universităţii Naţionale de Apărare ori a celorlalte academii militare.

În cadrul festivităţii, a fost acordat şi premiul „Nicolae Bălcescu”, distincţie acordată celor mai merituoşi reprezentanţi ai comunităţii academice militare sibiene. În acest an, premiul, înmânat de generalul Nicolae-Ionel  Ciucă, a fost acordat pentru rezultatele excepţionale obţinute în pregătirea ştiinţifică, militară şi fizică studentului plutonier-adjutant Alexandru Daniel Luţă, şi pentru rezultatele deosebite obţinute în cadrul programului „Erasmus+”, pe timpul activităţilor desfăşurate la Universitatea „Helmut Schmidt” din Hamburg, studentului plutonier George Daniel Bobric.

Rezultatele obţinute de aceşti studenţi, care au dus la acordarea premiului menţionat mai sus, vin astfel ca o confirmare în plus la cele spuse de comandantul şi rectorul instituţiei sărbătorite, general de brigadă prof.univ.dr.ing. Ghiţă Bârsan: „Academia Forţelor Terestre <Nicolae Bălcescu> din Sibiu înseamnă tradiţie, recunoaştere şi valoare academică, iar acest lucru se datorează profesorilor, instructorilor şi studenţilor, care prin efortul lor au adus instituţiei recunoaştere naţională şi internaţională”. Ca ţintă pentru viitorul apropiat, rectorul academiei a amintit  „realizarea de noi facilităţi de instruire şi cazare pentru studenţi, continuarea internaţionalizării programelor de studii [care] constituie premisele transformării academiei într-un centru de excelenţă educaţională”.

În cuvântul său, generalul Nicolae-Ionel Ciucă a evocat momentele când se afla în formaţie, pe acelaşi platou precum studenţii de azi, referindu-se la trei repere pe care le-a purtat cu sine ca absolvent al acestei instituţii de învăţământ: recunoştinţă („pentru dascălii şi comandanţii noştri care pentru noi au reprezentat modele”), hotărâre („de a face lucrurile mult mai bine” decât generaţiile anterioare) şi optimism (rezultat din valoarea corpului profesoral şi a instructorilor, cu ajutorul cărora „putem asigura instituţiei militare, pentru prima treaptă a carierei, personal care este în măsură să înţeleagă întreg contextul actual”, unul complex, marcat de „continuă schimbare, de o dinamică greu de previzionat”). Aşa cum a mai precizat generalul Ciucă, „arma de bază a militarului este mintea” şi ea, alături de trup şi suflet, se modelează în această instituţie de învăţământ.

Şeful Statului Major General a amintit şi despre valoarea coeziunii care se clădeşte în această instituţie, coeziune caracteristică nu doar armatei, ci şi celorlalte instituţii din cadrul sistemului naţional de apărare care îşi îngroaşă rândurile în fiecare an cu absolvenţi ai Academiei Forţelor Terestre. În încheiere, a urat, din partea structurii pe care o conduce, „La mulţi ani !” instituţiei, iar studenţilor, obţinerea de rezultate cât mai bune şi bucuria ca, la înaintarea în grad a promoţiei din acest an, întreg efectivul să promoveze examenul de licenţă.

Aşa cum a evocat în cuvântul său ministrul Apărării naţionale, „La 13 iunie 1847 lua fiinţă la Bucureşti, din porunca domnitorului Gheorghe Bibescu, prima Şcoală de ofiţeri, cea ale cărei tradiţii militare şi educaţionale au fost preluate de Academia Forţelor Terestre <Nicolae Bălcescu> din Sibiu, instituţie emblematică a învăţământului superior militar”.  În continuare, Gabriel Beniamin Leş a reuşit să sintetizeze foarte bine performanţele Academiei Forţelor Terestre, amintind despre acordarea, în anul 2010, în cadrul evaluării instituţionale externe a calităţii educaţiei, a celui mai înalt calificativ („Grad de încredere ridicat”), clasificarea, în anul 2011, ca „universitate de educaţie şi cercetare ştiinţifică”, clasificarea, în anul 2013, de către European Business Assembly, ca una din cele mai bune universităţi regionale.

Ministrul Apărării a remarcat că „este foarte frumos să vedem că într-o astfel de zi mulţi dintre foştii elevi au venit să-şi sărbătorească şcoala de suflet, alături de cei care ocupă în prezent locurile din bănci, lângă  profesori şi instructori” şi a adresat „un gând bun” acestora din urmă: „Mă bucur să văd cum reuşiţi să racordaţi Academia Forţelor Terestre la standardele şi exigenţele învăţământului modern”.

Finalul discursului ministrului Apărării naţionale a conţinut precizarea că „realizările de care aveţi toate motivele să fiţi mândri vă şi obligă să vă autodepăşiţi permanent”.

De altfel, toţi cei invitaţi să se adreseze celor prezenţi au avut cuvinte de apreciere la adresa valorii academice a instituţiei militare sibiene, dar şi a locului său important în cadrul comunităţii locale ori în cadrul organismului militar, prin prisma, în primul rând, a rolului avut de către absolvenţii săi de-a lungul timpului, pe diferite paliere ale existenţei naţiunii române.

În cadrul programului manifestărilor organizate cu ocazia Zilei Academiei Forţelor Terestre a fost cuprins şi momentul solemn al dezvelirii unei plăci aniversare pentru marcarea celor 170 de ani de istorie a învăţământului militar românesc.

Au mai avut loc, pe platoul academiei, un demonstrativ de mânuire a armei, precum şi momente artistice oferite de corul instituţiei, precum şi de către ansamblul de dansuri populare „Ardealul” al Casei de Cultură a Studenţilor din Sibiu.

În acelaşi timp, oaspeţii academiei au fost invitaţi la o prezentare a spaţiilor acesteia, fiind vizitate biblioteca, bazinul de înot, capela, muzeul, editura, Sala Senatului, diversele laboratoare, locurile unde, de altfel, s-au pus cele mai multe întrebări şi care au suscitat cel mai mult interes din partea vizitatorilor.

Tot cu prilejul acestei aniversări, a fost prezentată o expoziţie temporară cu tema „Academia Forţelor Terestre – 170 de ani de existenţă”, o expoziţie de carte, precum şi lansarea filmului de prezentare a Academiei Forţelor Terestre, realizat de către membrii Trustului de Presă al Armatei.

Aşa cum au remarcat şi invitaţii, Academia Forţelor Terestre trece prin transformări vizibile în bine, atât din punct de vedere al rezultatelor formării viitorilor ofiţeri şi în nivelul de pregătire a corpului de profesori şi instructori, cât şi din punct de vedere al dotărilor, al asigurării unor condiţii cât mai bune de pregătire şi de trai.

Urăm şi noi acestei instituţii de referinţă pentru Armata României, cu cea mai mare încredere în rostul şi nevoia de împlinire a acestor cuvinte: „La mulţi ani!”.

Împarte cu prietenii tăi:

Citeşte şi:

Comentarii