Promovabilitate 100% la examenul maturităţii

Promoţia „Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz – 100”

 

Vocaţia calităţii, exigenţa, preocuparea constantă pentru performanţă definesc „spiritul cantemirist”, iar rezultatele obţinute de către absolvenţii promoţiei „Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz – 100” la examenul naţional de Bacalaureat se regăsesc sub semnul „Excelenţei în educaţie”.

Devenită deja tradiţie, promovabilitatea de 100% la examenul maturităţii demonstrează, din nou, faptul că valorile şi atitudinile care coordonează  activitatea  în Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza  sunt dorinţa de perfecţionare continuă, calitatea informaţiei, performanţa, excelenţa şi, nu în ultimul rând, desfăşurarea procesului instructiv-educativ la standarde europene.

În acest mediu educaţional, ne mândrim cu adolescenţi de excepţie, 54 dintre absolvenţii promoţiei 2017 reuşind performanţa de a obţine medii peste 9,  realizări remarcabile care încununează palmaresul cantemirist.

Aici, sub cupola ştiinţei de carte, acest deziderat s-a concretizat datorită cadrelor didactice  şi instructorilor militari care au contribuit, cu tact pedagogic, la edificiul devenirii elevilor noştri şi care, timp de patru ani, le-au fost adevărate modele morale, spirituale şi profesionale celor care astăzi sunt absolvenţi.

Felicitări tuturor, iar „copiilor noştri” cărora le-am ghidat paşii în perioada adolescenţei militare, le urăm succes  la examenele de admitere în academiile categoriilor de forţe armate, să fie sănătoşi,  înţelepţi în alegerile luate, încrezători în tot ceea ce îşi propun pe viitor, iar viaţa să le fie înseninată de bucuria împlinirilor!

Împarte cu prietenii tăi:

Ultimele articole

Citeşte şi:

Elevii cantemirişti se pregătesc temeinic pentru examenul maturităţii, care se apropie cu paşi repezi. Continuând tradiţia, începută în anul 1919 la...

Comentarii