Lansare de carte -"Umbrele fiinţei”

În cadrul ceremonialului dedicat sărbătoririi celor 98 de ani de existenţă a Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” a avut loc un emoţionant moment cultural, dedicat unuia dintre cei mai talentaţi şi pasionaţi elevi, a cărui muncă pe altarul cunoaşterii şi al creaţiei este răsplătită pe măsura dăruirii.

„Se ivește uneori, printre noi, un spirit tânăr aflat într-o căutare acerbă a adevărurilor lumii, cu sete de cunoaștere și de înțelegere a sensurilor tainice ale existenței, împlinindu-și treptat dorința de a-și forma un orizont cultural autentic și variat. Pentru acest tânăr, lectura devine un veritabil modus vivendi, biblioteca, librăria, cartea însăși devin toposuri ale unor experiențe de viață, iar religia, filosofia, mitologia, simbolistica, psihanaliza, poezia, romanul, teatrul - toate devin realități ontologice și gnoseologice.

Rezultatele deosebite obținute de acest elev la olimpiade, concursuri cultural-artistice și de creaţie literară, manifestarea creatoare în cadrul Cenaclului literar și al Cercului de lectură demonstrează preocupările serioase pentru cunoaștere și creație artistică, fapt care îl recomandă pentru „Diploma pentru cel mai pasionat cititor”.

Curozitatea, bucuria lecturii, asimilarea unor valori culturale îl fac pe elevul Mircea-Darius Costea, din clasa a XII-a D, să traverseze el însuși experiențe artistice, creatoare, convertind stările intelectuale și afective în ficțiune; de fapt, pentru el, „a citi” înseamnă „a iubi opera” și „a voi să devii operă” (R. Barthes). Creând, Mircea parcurge o interesantă aventură în alte lumi, imaginând sau visând, în sacru ori în profan, în conștient și subconștient, între lumină și întuneric, între viață și moarte. Actul creator devine astfel o transmutare alchimică a spiritului.

Volumul de debut „Umbrele ființei” este o antologie epico-lirico-dramatică ce cuprinde doar o parte a creaţiei elevului Mircea Costea, iar titlul metaforic evidențiază ambivalența, opoziția, dualitatea, separarea, contopirea, conversia androginică a fiinţei la toate nivelurile, devenind factori generatori de profunde imagini simbolice: Elohim, marele creator și Lucifer, Crist pe Golgota și Adam, putregaiul, disperarea, timpul fără timp, ruga, absolutul, Eu și Tu, vorbele și poezia, ființa și neființa”(profesor Teodora Dăncilă).

Inelul eternității

„Poezia este doar o cutie
În care se află inelul de aur
Al Eternităţii - o cerere în căsătorie
De la Infinit.
 
Poezia este doar muzica
Pe care lin îşi joacă dansul
Fiinţa şi Nimicul
Deasupra stelelor universului.
 
Poezia este rugăciunea
Sublimă, tainică şi neştiută
Strigată din sufletul lui Nietzsche
Şi-al tuturor fiilor săi
Către Dumnezeu.

Putregaiuri

Am putrezit atât de mult
Că ne suntem propria groapă
În care timpul doar sapă

Un hău mai adânc.
Ne suntem proprii viermi
Aşteptând să fim mâncaţi
De noi înşine”.

Împarte cu prietenii tăi:

Citeşte şi:

Publicat pe 11.09.2017
Emoţia a fost starea de spirit a zilei de 11 septembrie 2017. Pe platoul din incinta instituţiei străjuită de Marele Voievod Mihai Viteazul, la...

Comentarii