Publicaţiile Colegiului Naţional Militar "Dimitrie Cantemir" în anul 2017

 

Cadrele didactice şi militare din Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” sunt preocupate permanent de perfecţionarea profesională, pentru o calitate tot mai ridicată a activităţii lor. Călăuze în labirintul profesiei, dascălii investesc timp şi manifestă disponibilitate pentru cercetarea ştiinţifică şi experienţa didactică în toate aspectele profesionale.

Anul 2017 a fost unul bogat în evenimente, rezultate şi realizări deosebite, printre care se numără şi lucrările scrise: “Cantemir la 105 ani”, “Uniţi sub sfânt tricolor”, revista “Cantemiristul”, “English through Art – Developing English Competences through Art – Oriented Activities in an ICT – Based Environment”, “Bacalaureat/ Limba şi literatura română”, “Anotimpurile poeziei”. Acestea sunt un adevărat câştig pentru instituţie, pentru cei dintâi beneficiari, elevii cantemirişti.

Cu respectul cuvenit acestui prestigios lăcaş de cultură şi educaţie, autorii, colonel dr. Doina Mureşan, comandantul instituţiei, şi profesor dr. Aurel-Constantin Soare, director-adjunct, au dorit prin apariţia cărţii “Cantemir la 105 ani” să scoată în prim-plan resurse nepreţuite, luminate printr-un criteriu de performanţă profesională. Un album monografic care reconstituie prin documente şi fotografii existenţa a peste un secol de existenţă a acestei şcoli de elită, ce a reuşit să conducă spre desăvârşire visurile măreţe ale absolvenţilor, care au dat stabilitate  acestei instituţii.

Sub motto-ul “Suntem cu toţii obsedaţi de rădăcinile noastre”, aceiaşi autori au consacrat în paginile cărţii intitulată sugestiv “Uniţi sub sfânt tricolor” toate promoţiile acestei şcoli de la Mănăstirea Dealu şi până în prezent, începând cu anul 1915 şi sfârşind cu absolvenţii anului 2017. Peste 14.000 de absolvenţi, cu tot atâtea destine, cu visurile şi împlinirile lor, cu drumurile lor în slujba neamului şi cariere de excepţie au dat valoare „Cantemirului”.

Cu prilejul împlinirii a 105 ani de existenţă, revista “Cantemiristul”, al cărui colectiv de redacţie a fost coordonat de profesor Elena-Cristina Soare, a adus în paginile ei mesaje şi gânduri aniversare, reportaje inedite, care să păstreze vii tradiţiile noastre.

Despre volumul “English through Art – Developing English Competences through Art – Oriented Activities in an ICT – Based Environment”, apărut sub egida coordonatorilor Daniela Hortensia Bogdan, Corina Barbu şi Francisco Perez Gracia, unul dintre produsele intelectuale rezultate în urma desfăşurării proiectului European  Erasmus + “Developing English through Art – Oriented Activities (2015-2017)”, ne-a vorbit profesor Corina Barbu, care predă limba engleză în Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir”.

“Volumul prezintă lecţiile elaborate de profesorii din toate cele nouă şcoli partenere, fiecare dintre cele 96 de prezentări fiind însoţită de un cod QR. Dacă acest cod este scanat cu aplicaţia QR (Code Reader) disponibilă pentru orice telefon inteligent, utilizatorul este direcţionat către site-ul proiectului, unde va găsi - pe lângă planul de lecţie -, fişe de lucru, dar şi film de prezentare a acestor lecţii din timpul derulării proiectului. Pe lângă prezentările lecţiilor, volumul cuprinde şi programa şcolară cu competenţele generale şi specifice, ce a stat la baza elaborării lecţiilor. Abordarea generală este transdisciplinară, activităţile de învăţare sugerate integrând elemente de TIC şi domenii artistice pentru învăţarea limbii engleze”.

Pentru a veni în ajutorul elevilor care susţin examenul maturităţii şi plecând de la ideea că cel mai sigur drum către succes este implicarea efectivă în învăţare, cadrele didactice Bianca Stanciu, Mihaela Lambru, Irina Grecu şi Marius Popa au scos un ghid de pregătire pentru examenul scris de Bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română. Acesta a fost realizat în conformitate cu programa şcolară în vigoare şi conţine două părţi: prima, cu 36 modele de subiecte (teste gândite pentru a fi lucrate câte unul pentru fiecare din săptămânile de şcoală ale anului 2017-2018), şi a doua parte, ce conţine rezolvările testelor. “Cartea conţine, pe lângă teste, atât repere de abordare în rezolvare şi bareme pentru subiectele propuse, cât şi o fişă de autoevaluare. Rubrica <Opinii critice> reproduce scurte fragmente din critica literară, pentru familiarizarea cu activitatea de documentare şi pentru deprinderea integrării citatului de autoritate în formularea şi argumentarea propriei opinii asupra unui text literar de comentat” - a explicat profesor Bianca Stanciu.

 O antologie din creaţiile cantemiriştilor de ieri şi de azi (membrii ai Cenaclului “Marin Sorescu”), intitulată sugestiv “Anotimpurile poeziei”, ediţie coordonată de profesor Steliana Mihaela Lambru în colaborare cu profesor Bianca Stanciu şi profesor Irina Grecu (Floştoiu), şi cu sprijinul domnului Constantin  Giurgincă, are două secţiuni: “Anotimpurile de ieri”, ce conţin, ca într-un mozaic, poezii publicate de colaboratori ai cenaclului, în numerele trecute ale revistei colegiului “Cantemiristul”, şi “Anotimpurile de azi”, care înglobează şi creaţii din ceea ce deja a fost publicat în “Cioburi de vise”, şi din poeziile cenacliştilor de azi. Prin aceste lucrări deosebite, colectivul colegiului dovedeşte ancorare în realitate, respect pentru înaintaşi şi, deopotrivă, pentru instituţia de învăţământ militar.

Împarte cu prietenii tăi:

Ultimele articole

Citeşte şi:

Regina şi Regele ţinutului au fost nominalizaţi Raluca Oaidă şi Robert Barbu
Publicat pe 10.11.2015
În cea de-a şasea zi a lui Brumar, în sala de festivităţi a Colegiului Naţional Militar "Dimitrie Cantemir", elevi ai claselor a XI-a, respectiv a...

Comentarii