Simpozion organizat cu ocazia zilei de 9 Mai la Râmnicu Vâlcea

Maior Florentin DUMAN
Publicat pe 08.05.2015

La simpozion a paticipat întregul personal şi cursanţii din centru, simpozionul avându-l invitat pe profesorul Eugen Petrescu, preşedintele Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor, filiala judeţeană "Matei Basarab" Vâlcea

Sala de festivităţi a Centrului de Instruire pentru Geniu EOD şi Apărare CBRN "Panait Donici" a găzduit vineri, 8 mai, simpozonul a cărui temă a fost tripla semnificaţie a zilei de 9 Mai: "Ziua Independenţei", "Ziua Victoriei" şi "Ziua Uniunii Europene".

La activitate a participat întregul personal şi cursanţii din Centrul de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare CBRN, simpozionul avându-l invitat pe profesorul Eugen Petrescu, preşedintele Asociaţiei Naţionale "Cultul Eroilor", filiala judeţeană "Matei Basarab" Vâlcea. Au prezentat expuneri asupra celor trei aspecte ale zilei de 9 Mai maiorul Florentin Duman, maiorul Claudiu Duţu şi căpitanul Dănuţ Badragă.

138 de ani de la proclamarea independenţei României

"La 9 mai 1877, Adunarea Deputaţilor a proclamat independenţa de stat a României. De la tribuna Parlamentului, Mihail Kogălniceanu, ministrul de externe, declara: "Sîntem independenţi, sîntem naţiune de sine stătătoare. [...] Sîntem o naţiune liberă şi independentă".

Proclamarea independenţei era expresia voinţei tuturor românilor, dar în capitalele europene gestul României a fost privit diferit, în funcţie de interesele particulare ale respectivelor state. Se încheia o etapă istorică, dar trebuia parcursă o alta, aceea a obţinerii recunoaşterii independenţei pe câmpul de luptă, pentru a putea fi impusă Porţii Otomane, singura cale de urmat în situaţia dată.

Victoria Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-Al Doilea Război Mondial

Se împlinesc 70 de ani de la victoria  Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-Al Doilea Război Mondial pe fronturile din Europa, a armatelor Naţiunilor Unite, alianţă în care s-a aflat, cu întregul său potenţial militar, şi România, după 23 August, împotriva inamicului nazist.

Neşterse amintirii noastre şi păstrării cu aleasă veneraţie vor fi pentru vecie eroicele fapte de arme care i-au animat pe ostaşii români în eroicele încleştări de pe Olt şi Mureş, la Sf. Gheorghe – primul oraş eliberat în cadrul ofensivei din Transilvania declanşată de comandamentul român –, la dealul Sângiorgiu, Oarba şi Iernut, pe Crişuri şi Someş, în munţii Lăpuş, Făget şi Mezeş, în cadrul operaţiunilor care au condus la eliberarea oraşelor Cluj şi Oradea, iar mai apoi în Câmpia de Vest, la Carei şi Satu Mare, până la alungarea trupelor duşmane dincolo de hotarul strămoşesc.

65 ani de la constituirea, în 1950, a punctului de pornire al construcţiei europene

Ziua de 9 Mai este Ziua Europei, marcând începuturile unui proces care, după prăbuşirea Zidului Berlinului şi a Cortinei de Fier va permite reunificarea paşnică a continentului nostru.

În ziua de 9 Mai 1950, ministrul de externe al Franţei, Robert Schuman, a propus Germaniei, dar şi altor state europene, să pună "bazele concrete ale unei federaţii europene indispensabile pentru menţinerea păcii".

În amintirea declaraţiei ministrului francez, această dată a fost aleasă pentru a marca Ziua Europei. Decizia a fost luată la reuniunea europeană de la Milano din 1985, în cadrul căreia au mai fost adoptate ca simboluri oficiale steagul şi imnul propuse iniţial de Consiliul Europei.

 

Realizările memorabile ale trecutului şi succesele prezentului trebuie să constituie temeiul mândriei de a fi român, iar seriozitatea şi simţul de răspundere cu care ne vom îndeplini obligaţiile care ne revin în cadrul Uniunii Europene vor constitui temeiul mândriei de a fi european. Voi încheia cu un citat aparţinând fostului şef al Comisiei Europene, Romano Prodi: "Ceea ce avem de făcut este să construim  o uniune a minţilor şi a sufletelor, bazată pe sentimentul de destin comun – conştiinţa cetăţeniei comune europene".

Împarte cu prietenii tăi:

Ultimele articole

Citeşte şi:

Comentarii