O nouă serie de soldaţi profesionişti au început pregătirea în arma Geniu

Maior Florentin DUMAN
Publicat pe 21.04.2015

În cadrul ceremoniei militare organizate cu prilejul începerii instrucţiei noii serii de soldaţi profesionişti, comandantul Centrului de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare CBRN trece formaţia în revistă

Luni, 20 aprilie, a început instrucţia cu o nouă serie de militari profesionişti ai armei geniu, festivitate în cadrul căreia a fost prezentat şi Drapelul de luptă al unităţii.

În prima etapă de instrucţie se vor executa obligatoriu şedinţe de tragere cu armamentul din dotare, şedinţe de aruncare a grenadelor de mână de război, confecţionarea unei amorse şi aprinderea pe cale pirotehnică a unei încărcături izolate de exploziv real, realizarea dispozitivelor de aprindere pe cale pirotehnică şi electrică, distrugeri în diferite medii, construcţia de lucrări de fortificaţie şi lucrări de drumuri, poduri, treceri, verificarea măştii contra gazelor în atmosfera contaminată, iar în etapa a II-a de pregătire, soldaţii vor executa exerciţii tactice de specialitate cu grupa, pentru formarea deprinderilor de lucru în echipă.

După citirea mesajului comandantului eşalonului superior cu privire la începerea instrucţiei, comandantul centrului, colonel Dan Marin, a transmis:

"Arma geniu este complexă, cu misiuni de sprijin de luptă a celorlalte categorii de forţe, iar dumneavoastră vă veţi instrui în una din următoarele specialităţi: pionieri, cercetaşi de geniu, pontonieri, constructori drumuri-poduri, constructori lucrări de fortificaţii şi mascare, mecanici-conductori maşini şi utilaje de geniu.

Aici, dumneavoastră veţi învăţa să lucraţi cu explozivi reali, să plantaţi mine de exerciţiu, să pregătiţi pentru distrugere poduri şi căi de comunicaţii, să construiţi drumuri şi poduri, să executaţi mascarea diferitelor lucrări şi obiective militare, să executaţi lucrări de fortificaţie şi să pregătiţi pentru lucru tehnica de geniu din dotare.

Trebuie să reţineţi că v-aţi ales o meserie nobilă, una a  bărbaţilor adevăraţi, iar în această unitate veţi învăţa ABC-ul meseriei de genist, de apărător al ţării, iar în teritoriu, în unităţile operative unde veţi fi repartizaţi, vă veţi perfecţiona toate cunoştinţele şi deprinderile însuşite aici.

Nu uitaţi că din rândul celor mai buni militari care vor demonstra că au calităţi şi voinţă vor fi selecţionaţi viitorii gradaţi, apoi viitorii subofiţeri sau maiştri militari, iar cei mai buni dintre cei mai buni vor ajunge ofiţeri; astfel, pot spune că prin muncă, dăruire şi voinţă puteţi ajunge şi la gradul de general.

Militarul nu trebuie să uite spusele împăratului Napoleon: «În raniţa fiecărui soldat există un baston de mareşal».

În final, eu personal şi întregul colectiv de cadre militlare al unităţii vă dorim succes în îndeplinirea tuturor acestor obiective. Dumnezeul să vă ajute!"

În partea a doua a festivităţii, comandantul a prezentat Drapelul de luptă al unităţii, ocazie cu care a transmis:

"Prezentând Drapelul de luptă nu putem să nu rememorăm faptele de eroism ale înaintaşilor noştri, care au înfruntat prin propriile forţe pe cei ce nu ne erau prieteni şi care, prin vicleşug şi sabie, râvneau la mioriticul spaţiu carpato-danubiano-pontic. [...] Dragi militari, prezentând Drapelul de luptă vă reamintesc faptul că la 1 septembrie 1863 au fost înmânate unităţilor militare drapelele de luptă tricolore de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza care, adresându-se ostaşilor, a spus printre altele: «Primind steagurile cele noi, aduceţi-vă pururea aminte că vă încredinţez onoarea ţării. Steagul este România! Steagul este încă simbolul devotamentului, credinţei, ordinii şi disciplinei ce reprezintă oastea. Steagul este totodată trecutul, prezentul şi viitorul ţării: întreaga istorie a României».

Drapelul de luptă întruchipează trecutul glorios al românilor, este simbolul onoarei, vitejiei şi gloriei militare şi reprezintă cea mai preţioasă moştenire a poporului român...".

Festivitatea s-a încheiet cu defilarea unităţii şi salutul Drapelului de Luptă.

Cu două săptămâni în urmă, pe 7 aprilie, soldaţilor profesionişti care tocmai au trecut pragul Centrului de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare CBRN li s-a înmânat, în mod festiv, armamentul individual. Cu această ocazie, comandantul unităţii le-a spus tinerilor soldaţi profesionişti că, pentru un militar, arma sa este bunul cel mai de preţ pe care-l are în dotare şi că "de-a lungul istoriei, atât în timp de pace cât şi pe timp de război, între ostaş şi armă s-a creat o unitate, arma inoculând în sufletul ostaşului încrederea în sine şi curajul de a lupta". Ostaşul român şi-a apărat glia, părinţii şi fraţii cu arma în mână şi, de multe ori, cu arma şi-a apărat propria viaţă. Comandantul unităţii le-a urat, la final, să obţină cele mai bune calificative la şedinţele de tragere.

 

Împarte cu prietenii tăi:

Citeşte şi:

Joi, 17 decembrie, Corul Academic EUPHONIA al Filarmonicii de Stat "Ion Dumitrescu" din Râmnicu Vâlcea şi miercuri, 23 decembrie, Grupul vocal "...

Comentarii