"Cantemirul" a primit titlul de "Şcoală europeană" pentru a doua oară, consecutiv

Delegaţia Colegiului Naţional Militar "Dimitrie Cantemir", formată din comandantul colegiului, colonel Horia Stănescu, directorul-adjunct, profesor dr. Aurel-Constantin Soare şi elev plutonier-adjutant Sorina Potcovaru

Marţi, 16 iunie, Colegiul Naţional Militar "Dimitrie Cantemir" s-a numărat printre cele 60 de unităţi de învăţământ preuniversitar desemnate câştigătoare la a XII–a ediţie a competiţiei naţionale "Şcoală Europeană", de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

Festivitatea de decernare a premiilor s-a desfăşurat la Palatul Parlamentului, Sala "Spiru Haret". În cadru festiv, delegaţia Colegiului Naţional Militar "Dimitrie Cantemir", formată din comandantul colegiului, colonel Horia Stănescu, directorul-adjunct, profesor dr. Aurel-Constantin Soare, şi elev plutonier-adjutant Sorina Potcovaru, a primit certificatul "Şcoală Europeană – 2015" şi un premiu în valoare de 5.000 lei, sumă ce va fi utilizată pentru dotarea instituţiei cu materiale necesare bunei desfăşurări a activităţii didactice. La ediţia din acest an s-au înscris 115 unităţi de învăţământ preuniversitar din 35 de judeţe şi din municipiul Bucureşti.

Ca o consecinţă firească a excelenţei în educaţie, conferită de calitatea şi coerenţa managementului şcolii, centrat pe dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei, Colegiul Naţional Militar Liceal "Dimitrie Cantemir" reuşeşte performanţa extraordinară de a obţine titlul de "Şcoală Europeană – 2015", pentru a doua oară consecutiv.

Competenţa, performanţa şi profesionalismul sunt reperele esenţiale care au contribuit, de-a lungul anilor, la o imagine de ansamblu asupra realizărilor şi potenţialului acestui colegiu, care, prin întregul profil educaţional, oferă garanţia reuşitei. Colegiul Naţional Militar "Dimitrie Cantemir" a optat pentru inovaţie, creativitate, deschidere, modernism, lucru în echipă, competitivitate şi interculturalitate în învăţământ, care coincid şi cu iniţierea schimbărilor din societatea românească şi cu integrarea României în spaţiul euroatlantic.

De-a lungul anilor, "Cantemirul" a coordonat proiectele europene Comenius "Pride and Prejudice", "Music Matters", concursuri internaţionale, simpozioane europene etc., prin intermediul cărora elevii, profesorii şi cadrele militare au devenit veritabili ambasadori ai României în Europa. Produsele finale rezultate în urma proiectelor au avut un rol remarcabil la îmbunătăţirea calităţii actului didactic şi la implementarea dimensiunii europene în procesul instructiv-educativ. Produsele finale s-au clasat, de-a lungul anilor, pe locul I la faza judeţeană şi pe locul al II-lea la faza naţională a concursului "Made for Europe".

Atât proiectele europene, menite să faciliteze dezvoltarea complexă a personalităţii elevilor cantemirişti, cât şi impactul pe care activităţile derulate în cadrul acestora l-au avut asupra culturii organizaţionale şi a ethosului şcolii au avut un rol esenţial. De asemenea, performanţele şcolare reflectate în rezultatele elevilor la faza naţională şi internaţională a olimpiadelor şi concursurilor şcolare, promovarea unui management instituţional centrat pe dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei, calitatea documentelor de candidatură sunt alte câteva criterii de evaluare care au dus, în final, la primirea certificatului "Şcoală Europeană", pentru a doua oară consecutiv.

Certificarea colegiului cu titlul "Şcoală Europeană" conferă recunoaştere şi prestigiu în cadrul comunităţilor educaţionale. Odată obţinut, certificatul este valabil pentru o perioadă de trei ani, după care colegiul trebuie să candideze din nou pentru a-şi reconfirma titlul. În acest sens, trebuie să dezvolte în continuare noi proiecte de parteneriat cu alte şcoli din Uniunea Europeană, iar managementul şcolii trebuie să fie coerent şi performant, centrat pe dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei. De altfel, în luna martie, colegiul a depus candidatura pentru două noi proiecte europene Erasmus+: KA1 – "Fii creativ în educaţie" şi KA2 –"Predarea limbii engleze prin artă într-un mediu militar".

Lansată în 2004 ca semn al recunoaşterii contribuţiei şcolilor româneşti la sprijinirea eforturilor României de integrare în Uniunea Europeană, competiţia pentru obţinerea certificatului "Şcoală Europeană" este recunoscută de instituţiile europene ca un bun exemplu de susţinere şi valorizare a parteneriatelor şcolare dezvoltate în cadrul programelor europene din domeniul educaţiei şi formării profesionale.

"436 de şcoli din România europeană s-au integrat în valorile Uniunii Europene, s-au ancorat în spiritul competitivităţii şi armoniei cetăţeniei europene. Din elita acestor şcoli face parte şi «Cantemirul»" - ne-a mărturisit directorul-adjunct al instituţiei, prof.dr. Aurel-Constantin Soare.

Felicitări, tuturor!

Împarte cu prietenii tăi:

Ultimele articole

Citeşte şi:

Elev fruntaş Alina Gheorghe şi elevii caporal Iulia Condruz, Angelica Stanciu şi Ştefan Sava au reuşit să obţină 10 pe linie, la toate disciplinele.
Publicat pe 04.02.2016
La finele primului semestru al anului şcolar 2015-2016, patru cantemirişti, care au unit munca cu pasiunea şi perseverenţa cu dorinţa, au înregistrat...

Comentarii