Biruinţa este a celor stăruitori

Deschiderea anului de învăţământ 2015-2016, la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri "Basarab I"

Luni, 14 septembrie, a avut loc deschiderea noului an de învăţământ la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre "Basarab I", precum şi la celelalte unităţi de învăţământ postliceale ale armatei.

Emoţiile au reînceput astăzi pentru aproape 500 de elevi, care au ales această unitate de formare postliceală.  Au trecut pragul instituţiei cu vechi tradiţii (anul acesta pe 25 iulie s-au împlinit 55 ani de la înfiinţare) 310 elevi – viitori subofiţeri, care vor urma programul de formare postliceală cu durata de 1 an, şi 177 elevi – viitori maiştri militari, ce vor urma programul de formare cu durata de doi ani.

La ceremonie au participat: secretarul de stat pentru politica de apărare şi planificare,  Valeriu Nicuţ , şeful serviciului Instrucţie şi Doctrină din Statul Major General -colonel Olivian Stănică,  şeful Resurselor din Statul Major al Forţelor Terestre -colonel dr.ing. Ionel Loţan, reprezentanţi ai administraţiei publice locale municipale şi judeţene, foşti şi actuali comandanţi ai structurilor de apărare, ordine publică şi siguranţă din Argeş, parteneri şi colaboratori ai instituţiei, precum şi rude ale elevilor.

Ceremonia a început cu introducerea Drapelului unităţii, primirea oficialităţilor, intonarea Imnului de stat al României (moment cu o deosebită încărcătură emoţională, având în vedere că toţi elevii prezenţi au intonat imnul în acordurile fanfarei militare) şi oficierea serviciului religios.

Momentul festiv a continuat cu discursul de bun-găsit al comandantului şcolii, colonel dr. Ion Panait, care şi-a manifestat bucuria dar şi provocarea începutului noului an şcolar în perspectiva competiţiei, cunoaşterii, disciplinei, încrederii şi speranţei privind calitatea actului didactic, chiar dacă cifra de şcolarizare a crescut cu 20%, iar personalul didactic este din ce în ce mai redus ca număr. "Suntem mai puţini, dar vom fi mai buni" - a spus comandantul instituţiei, "...pentru a întări încrederea în oameni şi a oamenilor în ei înşişi".

 În continuare, a luat cuvântul domnul secretar de stat pentru apărare şi planificare, Valeriu Nicuţ, care, în calitatea sa de înalt demnitar al Ministerului Apărării Naţionale, a transmis un mesaj de salut şi le-a urat tuturor cursanţilor şi corpului didactic din această prestigioasă instituţie de învăţământ militar să aibă un an rodnic în rezultate remarcabile, menţionând că "educaţia primită în şcoală este cheia formării personalităţilor de mâine, esenţială atât în construirea caracterelor puternice, cât şi a abilităţilor de a lucra cu succes în echipă".    

 Ştiut fiind faptul că "educaţia este primul pilon care permite apărării şi sectorului de securitate naţională să se adapteze permanent pentru a răspunde noilor provocări, începând cu anul 1996 s-au format şi modelat cu profesionalism exemplar, cu dăruire şi pasiune peste 15.000 de absolvenţi, a căror reuşită confirmă şi consolidează valoarea acestei instituţii de învăţământ" – a mai arătat domnul Nicuţ în alocuţiunea sa. Totodată, a  evidenţiat eforturile, capacitatea şi inteligenţa în formarea şi dezvoltarea personalităţii elevilor ca viitoare cadre ale armatei, depuse de personalul didactic şi administrativ, creând astfel fundamentarea pregătirii militare de specialitate.

Domnul Nicuţ a încheiat discursul său asigurând conducerea şcolii şi pe elevi de susţinerea Ministerului Apărării Naţionale şi a corpului profesoral, ce  vor îndeplini misiunile la nivelul standardelor de performanţă impuse de obiectivele de învăţământ.

Misiunea Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre "Basarab I" constă în formarea iniţială, pregătirea continuă şi perfecţionarea pregătirii profesionale a maiştrilor militari, subofiţerilor, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, care să asigure îndeplinirea atribuţiilor specifice potrivit funcţiilor pentru care s-au pregătit şi certificarea instituţionalizată a cunoştinţelor şi competenţelor dobândite. În această lumină, elevii Adrian Boilă, primul în procesul de admitere la specialitatea maiştri militari, cu media 9,36, şi Alexandru Iordache, primul la specialitatea subofiţeri, cu media 9,70, au ales să urmeze această şcoală având în vedere că apreciază şi doresc să se încadreze în rigorile şi responsabilităţile cu care este organizat sistemul de învăţământ militar şi să-şi continue formarea viitoare într-o carieră tehnică de comunicaţii şi informatică. Şcolarizarea în sistem militar, datorită ordinii şi disciplinei, precum şi spiritul de echipă le conferă posibilitatea perfecţionării şi realizării unei cariere militare şi îndeplinirii unor misiuni viitoare.

Fiecare zi este o provocare, elevii Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre " Basarab I" vor trebui să dea dovadă de curaj, unitate, voinţă, stăruinţă, cumpătare, sârguinţă, să lupte cu succes umăr la umăr acolo unde patria le va cere, demonstrând tuturor că "Buiruinţa este a celor stăruitori!".

Împarte cu prietenii tăi:

Ultimele articole

Citeşte şi:

Luni, 12 septembrie, Colegiul Naţional Militar "Ştefan cel Mare" şi-a deschis din nou clasele şi porţile, aşa cum, numai în actualul sediu o face de...
Locţiitorul comandantului Componentei Operaţionale Terestre, general de brigadă Mirecea Mândrescu, oferă diploma şi placheta şefului promoţiei 2016, Paul Cîrje
Publicat pe 14.09.2016
La festivitatea de deschidere a anului şcolar 2016-2017, cei mai tineri elevi ai Colegiului Naţional Militar "Mihai Viteazul" din Cetatea Marii Uniri...

Comentarii