"Boboci" de toamnă la Colegiul Naţional Militar "Dimitrie Cantemir"

Colonel Dragoş ANGHELACHE
Publicat pe 14.09.2015

Primii paşi în Colegiul Naţional Militar "Dimitrie Cantemir" pentru "bobocii" claselor a IX-a

Efluvii de emoţii la "Cantemir": cele ale primilor paşi pe lunga alee străjuită de arbori înalţi de tuia, cele ale revederii colegilor după o fierbinte vacanţă de vară, cele ale unui nou început cu o nouă promoţie de elevi şi cele ale amintirilor anilor petrecuţi în bănci sau la catedră... emoţii de "Cantemir".

Cei peste 300 de elevi cantemirişti, cărora li s-au adăugat 120 de "boboci" din clasele a IX-a, au fost prezenţi pe platoul Colegiului Naţional Militar "Dimitrie Cantemir" la deschiderea anului şcolar 2015-2016. La festivitate a fost prezent comandantul Comandamentului Logistic Întrunit, general-locotenent Cătălin Zisu, şeful Direcţiei management resurse umane din Ministerul Apărării Naţionale, general-maior Marian Tase, reprezentanţi ai eşaloanelor superioare, ai administraţiei locale şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova, cadre didactice care, de-a lungul anilor, au predat în "Cantemir" şi mulţi, mulţi părinţi, prieteni şi rude ale elevilor în uniformă bleumarin cu tunică albă.

În deschiderea festivităţii, comandantul Colegiului Naţional Militar "Dimitrie Cantemir", colonel Horia Stănescu, a expus celor prezenţi performanţele obţinute în anul şcolar anterior, concretizate prin promovabilitatea în proporţie de 100% a anului şcolar şi a examenului de bacalaureat, accederea în instituţiile militare de învăţământ superior şi postliceal a 92,86% dintre absolvenţi, prin participările la olimpiadele şi concursurile şcolare la care elevii cantemirişti au obţinut 73 de premii la fazele judeţene şi 5 calificări la faza naţională. "Sunt rezultate care exprimă profunzimea procesului instructiv-educativ derulat în colegiu. Mai presus de toate, însă, aceste performanţe oglindesc dorinţa şi capacitatea dascălilor – civili şi militari – a întregului personal din Cantemir de a menţine instituţia la nivelul pe care l-am dobândit prin obţinerea calificativului «Excelent» la evaluarea externă a ARACIP şi prin decernarea unui nou titlu de «Şcoală europeană 2015»"- a precizat, în discursul său, comandantul Colegiului Naţional Militar "Dimitrie Cantemir", colonelul Horia Stănescu.

A urmat apoi ceremonia înaintării în grad a elevilor cu cele mai bune rezultate la învăţătură. Noile însemne de grad au fost puse pe epoleţii elevilor din clasa a XII-a de către şeful Direcţiei management resurse umane, general-maior Marian Tase, şi au fost felicitaţi de către generalul-locotenent Cătălin Zisu, şi de către comandantul colegiului.

Legământul mănăstirean

După 1990, în colegiul cantemirist s-a reînnodat o tradiţie a elevilor mănăstireni: rostirea legământului prin care elevii din clasele a IX-a le promit colegilor mai mari, dintr-a XII-a, că-şi vor dedica întreaga energie şi voinţă studiului pentru a deveni militari de nădejde ai patriei noastre. "Eu, elevul... mă leg să învăţ carte, să-mi oţelesc braţul şi inima, spre a sluji cu destoinicie Patria şi Armata României. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!". Directorul-adjunct, profesor dr. Aurel Constantin Soare, sub conducerea căruia s-a rostit legământul, le-a cerut elevilor din clasa a IX-a să coopereze şi să construiască – prin munca de zi cu zi, cu eforturi comune – respect, iubire, fapte bune. "Fiecare om trebuie să-şi ajute semenul, iar acest îndemn dă tuturor puterea de a-l îndeplini. Împreună, fiecare forţă individuală primeşte puterea de la cei din interiorul cetăţii cantemiriste şi devine faptă, devine succes, devine acţiune care clădeşte viitorul" – le-a spus elevilor directorul-adjunct Aurel Soare.

Elevul plutonier-adjutant Mădălin Chiva s-a adresat colegilor săi cantemirişti amintindu-le că trec cu toţii într-o nouă etapă, cu multiple rezonanţe: "De maturitate pentru noi, elevii din clasa a XII-a, de continuitate pentru colegii noştri din clasele a XI-a şi a X-a şi una deosebită pentru «boboci». Stimaţi educatori, o nouă piramidă se înalţă din nisipurile timpului, un nou vârf pe care trebuie să-l cucerim. Vă mulţumim că ne veţi însoţi pe acest nou drum şi vă promitem că o să vă urmăm lumina călăuzitoare!".

Mediile obţinute la materiile de studiu în cei trei ani de şcoală şi comportarea ireproşabilă i-au adus lui Mădălin Chiva gradul de elev plutonier-adjutant, devenind astfel reprezentantul tuturor elevilor din Colegiul Naţional Militar "Dimitrie Cantemir". "Clasa a XII-a înseamnă provocări multiple şi foarte multe teste la materiile de studiu – ne spunea elevul plutonier-adjutant Chiva după încheierea festivităţii. Însă, toate acestea ne vor pregăti pentru a trece cu bine peste examenele care vor urma la sfârşitul anului de învăţământ: bacalaureatul şi admiterea la academii." Dorinţa lui este de a continua studiile la Academia Forţelor Aeriene pentru a deveni pilot. "Este ceea ce mi-am dorit de mic: să zbor. Simt cum sunt atras de albastrul infinit al cerului senin" - ne-a declarat el.

La concursul de admitere în colegiu, cea mai mare medie a fost obţinută de o fată, Maria Alexandra Bobolocu. "Ceea ce simt acum şi, de altfel, ceea ce simţim cu toţii în aceste momente este, probabil, un amalgam de emoţii, ce nu pot fi definite prin simple cuvinte. Le propun noilor mei colegi să facă un exerciţiu: să îşi aducă aminte cum au fost atunci când au început lupta cu ei înşişi spre îndeplinirea visului de a deveni elevi de colegiu militar" - spunea eleva Bobolocu în discursul său către colegi, profesori şi invitaţi. Conştienţi cu toţii de momentele grele prin care vor trece până se vor adapta la viaţa de liceu militar, îşi propun sieşi să găsească toate resursele pentru a merge mai departe, indiferent de dificultăţile întâlnite. "În următorii patru ani, aici ne vom trăi adolescenţa, iar spiritul cantemirist va fi prezent în noi, în fiinţa noastră şi va pulsa întotdeauna". Maria Alexandra este localnică, din Breaza, şi faptul că avea posibilitatea să lovească două ţinte dintr-un foc – să înveţe într-un liceu dintre cele mai bune şi să fie aproape acasă – a făcut-o să aleagă colegiul cantemirist din lista unor posibile opţuni cu instituţii de învăţământ de renume în Prahova. "Nu numai faptul că sunt foarte aproape de casă m-a determinat să vin aici, ci şi prestigiul de care se bucură colegiul – ne-a declarat eleva Bobolocu la sfârşitul festivităţii. Examenul a fost destul de greu, dar cu multă muncă am reuşit să fiu admisă în colegiu."

Locţiitorul şefului Instrucţiei şi doctrinei din Statul Major al Forţelor Terstre, colonelul Dragoş Iacob, a dat citire Ordinului ministrului apărării naţionale cu prilejul deschiderii anului de învăţământ 2015-2016, iar comandantul Comandamentului Logistic Întrunit, generalul-locotenent Cătălin Zisu, a încheiat seria alocuţiunilor. Dumnealui a apreciat rezultatele obţinute de către elevii Colegiului Naţional Militar "Dimitrie Cantemir" şi i-a îndemnat să se pregătească serios pentru a urca cât mai sus în ierarhia militară. Dumnealui a ţinut să mulţumească tututor cadrelor didactice pentru răbdarea cu care se apleacă asupra elevilor, pentru modul în care-i modelează şi-i pregătesc pentru viaţă, pentru cariera militară. În semn de preţuire pentru instituţia în care şi dumnealui s-a format în anii adolescenţei, i-a dăruit comandantului colegiului o copie a sabiei lui Ştefan cel Mare.

Defilarea efectivelor a marcat sfârşitul festivităţii deschiderii anului şcolar 2015-2016 în Colegiul Naţional Militar "Dimitrie Cantemir" din Breaza. Elevii au intrat în clase, iar pentru "bobocii" dintr-a IX-a a fost prima oră de dirigenţie care, de data aceasta, s-a desfăşurat împreună cu părinţii.

Împarte cu prietenii tăi:

Ultimele articole

Citeşte şi:

Elevii din clasele a XII-a în formaţie, pe timpul trecerii în revistă
Publicat pe 12.09.2016
La Breaza, porţile Colegiului Naţional Militar "Dimitrie Cantemir" s-au deschis larg pentru a primi o nouă serie de cantemirişti. Festivitatea...

Comentarii