Academia Tehnică Militară are un laborator modern pentru limba franceză

Colonel Dragoş ANGHELACHE
Publicat pe 10.02.2016

Ambasada Franței în România a donat Academiei Tehnice Militare echipamente audio-video și documentație de specialitate pentru dotarea laboratorului de franceză

În Academia Tehnică Militară a fost inaugurat un laborator modern de aprofundare a limbii franceze, care a fost dotat cu sprijinul Ambasadei Republicii Franceze la Bucureşti.

În ultimii ani, Ambasada Franţei în România a susţinut în mod consistent diferite forme de învăţământ şi de formare prin stagii de cercetare ştiinţifică şi de pregătire militară, atât pentru studenţi români şi francezi, cât şi pentru cadre didactice din ambele ţări, ca semn al unei deosebite colaborări instituţionale continue şi ca recunoaştere a valorilor reciproce. Ambasada Republicii Franceze la Bucureşti a avut o contribuţie deosebită la dotatea laboratorului prin donaţiile de echipamente audio-video şi a documentaţiei de specialitate, constând în dicţionare, cărţi, manuale, publicaţii în limba franceză, planşe şi alte materiale didactice sau informative pe suport electornic.

Reputaţia românilor de a fi poligloţi


Rectorul Academiei Tehnice Militare a oferit ambasadorului Republicii Franceze placheta simbolică a acestei activități
FOTO: Cristian SURUGIU

Rectorul Academiei Tehnice Militare, generalul de brigadă prof.univ.dr.ing. Cristian Barbu, s-a adresat asistenţei în limba franceză şi a subliniat: "Spaţiul modern în care ne aflăm acum, destinat învăţării şi aprofundării limbii franceze, reprezintă mai mult decât un cabinet de învăţare a unei limbi străine; este, mai degrabă, o legătură trainică între două culturi şi două civilizaţii care au avut întotdeauna lucruri în comun". Generalul Cristian Barbu a reamintit faptul că ambasadorul Republicii Franceze la Bucureşti, Excelenţa Sa domnul François Saint-Paul, prezent la inaugurarea laboratorului, a susţinut relaţiile de colaborare dintre Academia Tehnică Militară şi Şcoala Militară Specială de la Saint Cyr, precum şi cu alte douăsprezece universităţi prestigioase din Franţa. La sfârşit, a mulţumit domnului ambasador, reprezentantului misiunii militare franceze, locotenent-colonel Cristophe Midan, şi întregii echipe a ambasadei pentru sprijinul acordat.

Excelenţa Sa domnul François Saint-Paul s-a adresat asistenţei în limba română şi a afirmat: "Românii au reputaţia de a fi poligloţi. Când am ajuns în România mi-a fost greu să învăţ româna pentru că toţi românii vorbesc franceza. Faptul că studenţii dumneavoastră învaţă limba franceză este important pentru armatele noastre, pentru comunicarea dintre noi, ca indivizi, în teren. Avem valori comune, avem  un viitor comun pe care trebuie să-l construim împreună, iar limba nu trebuie să fie un obstacol între noi". În încheiere, ambasadorul Republicii Franţa la Bucureşti, Excelenţa Sa François Saint-Paul, a declarat că este foarte onorat să participe la eveniment, că eforturile făcute împreună influenţează pozitiv viitorul celor două armate, iar Ambasada Franţei va susţine în continuare învăţarea limbii franceze de către studenţii Academiei Tehnice Militare.

Secretarul de stat pentru armamente, Gabriel Beniamin Leş, apreciază eforturile depuse la dotarea acestui laborator şi contribuţia deosebită pe care a avut-o Ambasada Franţei în România, care a donat academiei echipamente audio-video şi documentaţie de specialitate. "Remarc că această dezvoltare a relaţiilor noastre bilaterale nu ar fost posibilă fără un sprijin continuu şi binevoitor din partea Ambasadei Franţei, a ambasadorilor şi a ataşaţilor militari care s-au succedat în funcţie la Bucureşti. Apreciez eforturile întregului personal pentru menţinerea şi dezvoltarea prestigiului Academiei Tehnice Militare în domeniul învăţământului şi cercetării ştiinţifice universitare, creat de marcante personalităţi ştiinţifice şi susţinut prin activitatea corpului profesoral şi a studenţilor" - a mai spus secretarul de stat Leş.

În semn de apreciere pentru sprijinul acordat, rectorul Academiei Tehnice Militare, general de brigadă prof.univ.dr.ing. Cristian Barbu, a oferit ambasadorului Republicii Franceze, Excelenţei Sale domnului François Saint-Paul, placheta simbolică a acestei activităţi.

În Academia Tehnică Militară, a doua limbă străină studiată este franceza


Şefa Comisiei didactice de limbi străine şi comunicare interculturală, lect.univ.dr. Maria Stoicovici
FOTO: Cristian SURUGIU

Laboratorul pentru aprofundarea şi învăţarea limbii franceze există în Academia Tehnică Militară de peste 15 ani, însă dotarea sa nu se ridica la exigenţele învăţământului actual. Doamna lector universitar dr. Maria Stoicovici, şefa Comisiei didactice de limbi străine şi comunicare interculturală, a avut amabilitatea să ne dea mai multe informaţii despre laboratorul de franceză şi despre modul în care se învaţă limba lui Paul Verlaine în Academia Tehnică Militară:

— Stimată doamnă profesoară Maria Stoicovici, vă rog să prezentaţi, în câteva cuvinte, laboratorul de aprofundare şi învăţare a limbii franceze.
— Laboratorul de limbă franceză există în academie de foarte mulţi ani. Bineînţeles, în tot acest timp ne-am confruntat cu foarte multe greutăţi. De obicei, fondurile erau destul de limitate şi aproape că, pentru noi, nu mai ajungeau. Însă, în timp – în primul rând, prin preocuparea noastră, a profesoarelor de franceză – au apărut primele metode de învăţare a limbii franceze. După aceea, eu, cel puţin, m-am preocupat pentru a scrie două manuale destinate studenţilor din Academia Tehnică Militară şi, pe parcurs, au apărut diverse donaţii ale Ambasadei Franţei la Bucureşti. Ultimele donaţii au fost consistente: am primit mai multe metode – în număr suficient ca să ne putem desfăşura activitatea noastră la cursuri, în grupele noastre, care sunt destul de numeroase – şi nu numai atât, am primit o mulţime de planşe, hărţi iar, de curând, acest ajutor al ambasadei s-a materializat într-un videoproiector, un ecran de proiecţie fix şi unul mobil, pe care-l putem duce în sălile de curs, precum şi un laptop.

— Cum sunt selecţionaţi studenţii pentru cursurile de franceză?
— Problema este complexă, pentru că în Academia Tehnică Militară, a doua limbă străină este franceză. De aceea, cei care vin din liceu cu o altă limbă străină, au probleme. Şi atunci, trebuie să organizăm cursuri pentru începători. Ele sunt prevăzute în programele noastre de studiu şi totul se desfăşoară conform programului.

— Cum reuşiţi să eliminaţi acest decalaj între avansaţi şi începători, pentru că la finalul facultăţii, studenţii trebuie să ajungă la un anumit nivel de cunoaştere a limbii?
— Decalaje există chiar şi acolo unde sunt consideraţi cu toţii într-o grupă cunoscători ai limbii străine. Fiecare vine cu un anumit bagaj de cunoştinţe. Noi, fiecare dintre cele trei profesoare, încercăm încet- încet, să echilibrăm lucrurile, pentru că avem şi studenţi foarte buni, cărora le mai dăm eventual de lucru în plus, întrucât nivelul la care se discută unele lucruri nu-i mulţumeşte, dar avem şi  studenţi care au un nivel mai scăzut, şi pentru care studiul francezei necesită ore în plus de aprofundare a cunoştinţelor de la curs şi la seminar.

— La cursurile de limbă franceză studenţii învaţă terminologie tehnică şi militară, sau se pune accentul pe gramatică şi conversaţie?
— Aceasta este o mare problemă. Încă nu avem destul de multe ore de curs prevăzute pentru limba franceză. Ar trebui să se mărească numărul de ore de studiu pentru că, începând cu anul universitar 2016-2017, această promoţie va susţine, pe lângă examenul de licenţă, şi probe pentru obţinerea brevetului de ofiţer. Acest brevet se obţine cu rezultatele de la pregătirea militară şi limbile străine. Ne dorim foarte mult ca şi franceza să intre – pentru că este atât limbă NATO, cât şi limbă a Uniunii Europene – pe picior de egalitate cu engleza. Am obţine, în acest fel, un avantaj enorm: studenţii noştri să fie la sfârşitul facultăţii deţinătorii unui brevet de ofiţer prin care să se consfinţească clar că sunt cunoscători a două limbi străine, lucru atât de important pentru ceea ce urmează să se întâmple în Uniunea Europeană. Plurilingvismul este clamat tot mai mult în Uniune şi, prin urmare, noi trebuie să ne adaptăm. Ori, din câte cunosc, în momentul de faţă Academia Tehnică Militară este singura unitate de învăţământ militar la care cursurile de franceză se desfăşoară în număr mare, după programă – nu cât am vrea noi, dar mare –, iar certificatul de absolvire atestă că a fost studiată o a doua limbă străină.

Avantajul de a cunoaşte mai multe limbi străine


Doi studenţi din Academia Tehnică Militară, Alina Mogoşescu şi Alexandru Frunză, care consideră că stăpânirea a două limbi străine este un atu important în carieră
FOTO: Cristian SURUGIU

Printre membrii Ambasadei Republicii Franceze la Bucureşti care au luat parte la inaugurarea laboratorului de învăţare a limbii franceze din Academia Tehnică Militară a fost şi doamna Maguelone Oriange-Ladsou, ataşat pentru cooperare educativă în cadrul Institutului Francez din România – Bucureşti şi coordonator a Alianţelor Franceze din România. Prin natura responsabilităţilor pe care le are, a vizitat mai multe centre universitare şi şcolare din ţară şi, la sfârşitul evenimentului, a făcut o remarcă: "Este pentru prima dată în activitatea mea din România când văd mai mulţi băieţi care învaţă franceza decât fete".

Trecând peste partea amuzantă şi inedită a situaţiei – care, în cele din urmă, ţine şi de specificul instituţiei militare de învăţământ ingineresc – am discutat cu un student şi o studentă despre avantajele de a învăţa şi limba franceză, într-un mediu în care lingua franca militară este engleza. Cei doi interlocutori au fost studentul sergent Alexandru Ionuţ Frunză şi studenta caporal Alina Mogoşanu, amândoi de la Facultatea de Sisteme electronice şi informatice militare. "Cred că, în momentul de faţă, engleza nu mai este de ajuns. La nivel internaţional este necesar să cunoşti cât mai multe limbi străine, pentru că te ajută în cooperarea cu ceilalţi specialişti din instituţiile NATO, iar în cazul nostru, această a doua limbă este franceza" - spune Alexandru. În particular, pe ei îi ajută şi prin prisma faptului că majoritatea stagiilor "ERASMUS" se fac în universităţi din Franţa, unde Academia Tehnică Militară are foarte multe parteneriate. "Este vorba de comunicare, pentru că este mult mai bine să vorbeşti în limba nativă cu cei cu care colaborezi, deoarece te înţelegi mai bine şi, în plus, este o formă de respect pentru persoana respectivă, iar acest lucru contează. Însă, pe primul plan, rămâne comunicarea directă, care s-ar desfăşura cu mult mai multă greutate dacă am folosi o altă limbă ca purtător al mesajului. Să ştii limba celui cu care lucrezi ajută foarte mult şi în domeniul tehnic, pentru că ar fi incomod să traduci termenii din franceză în engleză pentru a înţelege textul. "

Alina Mogoşanu a avut oportunitatea să vorbească cu persoane din Franţa şi, în acest fel, a putut să exerseze mai mult decât ar fi avut posibilitatea în timpul orelor de curs, la clasă. "O influenţă deosebită a avut-o şi profesoara de franceză, pentru că, în liceu, la Topoloveni, am învăţat mai mult de dragul dumneaei. Din păcate, dat fiind profilul liceului, matematică-informatică, nu m-am apropiat foarte mult de literatura franceză." A participat şi ea la acelaşi stagiu "ERASMUS" în Franţa, împreună cu Alexandru şi cu alţi trei colegi. "În Franţa, am văzut o altă abordare a unui stagiu de pregătire militară, faţă de ceea ce am avut noi la sfârşitul anului universitar. Este adevărat, echivalentul academiei noastre ar fi Saint Cyr, iar de aici discrepanţa, pentru că  noi am fost la Şcoala Militară Interarme (L'École militaire interarmes – EMIA n.red.)".  Alina spune că au fost momente frumoase, "când am putut vorbi liber cu colegii francezi şi, unde vocabularul nu ajungea, am folosit gesturi, chiar şi limba engleză, însă am căutat să vorbim cât mai mult franceza".

 

Colaborarea internaţională a Academiei Tehnice Militare este multilaterală şi foarte cuprinzătoare. Ea se materializează prin mobilităţi de studenţi şi profesori, profesori invitaţi la semestre de substituţie la licenţă şi master, stagii de pregătire a proiectelor de sfârşit a studiilor, stagii de cercetare, cercetare doctorală, doctorate în cotutelă. Numărul mare de studenţi şi profesori care au avut parte de colaborări cu instituţiile franceze de învăţământ superior face ca în Academia Tehnică Militară să întâlnim atât cunoscători ai limbii franceze (toţi studenţii urmează cursuri de franceză în primii trei ani de studiu), cât şi iubitori ai Franţei şi ai valorilor francofone.

 

Împarte cu prietenii tăi:

Ultimele articole

Citeşte şi:

Poza de grup cu promoţia de ingineri militari „Regele Ferdinand - 150"
Publicat pe 23.07.2015
Joi, 23 iulie, pe platoul Academiei Tehnice Militare a avut loc ceremonia de absolvire a promoţiei de ingineri militari "Regele Ferdinand – 150"...

Comentarii