La finele primului semestru al anului şcolar 2015-2016, patru cantemirişti, care au unit munca cu pasiunea şi perseverenţa cu dorinţa, au înregistrat cele mai bune rezultate la învăţătură.

Elev fruntaş Alina Gheorghe şi elevii caporal Iulia Condruz, Angelica Stanciu şi Ştefan Sava au găsit mediul propice pentru a performa la cel mai înalt nivel, reuşind să obţină 10 pe linie la toate disciplinele.

De-a lungul anilor, cantemiriştii au înţeles că învăţătura deschide porţi spre cunoaştere şi spre performanţă. Talentul este cel care şi-a spus cuvântul, completat desigur, de multă muncă, ambiţie, perseverenţă, seriozitate şi dorinţă de autodepăşire. Cu răbdare şi pricepere, îndrumaţi îndeaproape de cadre didactice şi militare, au reuşit să ajungă în topul celor mai buni elevi. Drumul până la aceste rezultate remarcabile a fost unul lung şi nu lipsit de dificultăţi, după cum au afirmat, pe rând, liceenii în uniformă:

"Obţinerea mediei 10 este un ideal, care implică multă muncă, pasiune şi, de asemenea, multă ambiţie. De la an la an, împlinirea acestui ideal devine din ce în ce mai greu de realizat, deoarece menţinerea la o constantă este mult mai dificilă decât atingerea acesteia. Sentimentul de competiţie se intensifică de la un semestru la altul, fapt care ne determină să fim mai buni, să ne autodepăşim" - a exemplificat Angelica.

"Simbolic, media 10 echivalează cu atingerea unui astru îndepărtat, iar firesc, media 10 presupune muncă, multă dăruire şi devotament. A o obţine înseamnă a-ţi înnobila educaţia cu roade aurite, a-ţi fi recunoscute meritele, confirmând acel drum drept ascendent" - a explicat Iulia.

"Într-o lume a căutărilor şi eforturilor spre mai bine, nivelul aspiraţiei ne va spori considerabil întotdeauna perseverenţa pe termen lung. Pot spune că media 10 este rezultatul experienţelor trecute, reuşitelor sau eşecurilor şi poartă amprenta dedicării personale, îmbinată cu tactul pedagogic al celor care mă îndrumă. Am în jurul meu mulţi dascăli extraordinari, spirituali, în prezenţa cărora resimt liniştea, pacea şi armonia cunoaşterii cum mă cuprind şi îmi dau un sentiment de împlinire, de regăsire. Acest câmp abstract al perseverenţei, invizibil pentru majoritatea ochilor, se transformă şi străluceşte în toate culorile posibile, la fiecare atingere" - a completat Alina.

"Performanţa este un pisc ascuţit, unde doar cei care o conştientizează şi depun eforturi susţinute îşi pot menţine echilibrul. Media 10 este doar o confirmare a aptitudinilor deprinse de-a lungul parcursului meu şcolar, precum şi o recunoaştere a traseului perseverent pe care am ales să-l urmez" - a adăugat Ştefan.

Pornesc pe acelaşi drum ascendent şi, alături de colegii lor, se pregătesc, la începutul semestrului al II-lea,  să realizeze, din nou, performanţe notabile în cadrul olimpiadelor şi concursurilor şcolare, pentru a duce mai departe renumele Colegiului Naţional Militar "Dimitrie Cantemir", instituţie prestigioasă de învăţământ preuniversitar, cu peste un secol de existenţă educativă şi de performanţă.

Felicitări elevilor, profesorilor, părinţilor şi succes în continuare!

Împarte cu prietenii tăi:

Ultimele articole

Citeşte şi:

Performanţă şi valoare, efort şi dăruire, tensiune şi devotament, eficienţă şi pragmatism – sunt termeni definitorii ai demersului educaţional...

Comentarii