"Erasmus Open Doors 2016" în Academia Tehnică Militară

Joi, 3 martie 2016, în Aula Magna din Academia Tehnică Militară s-a desfăşurat sesiunea de informare pentru studenţi şi personalul universitar cu privire la desfăşurarea programului  "Erasmus+".

Evenimentul "Erasmus Open Doors" se organizează anual  şi este sincronizat la nivel naţional, în toate universităţile care derulează proiecte "Erasmus+" organizându-se evenimente similare. Activităţile desfăşurate în Academia Tehnică Militară au cuprins o serie de informări cu privire la oportunităţi de finanţare din programul "Erasmus+", mobilităţi studenţeşti şi de personal universitar "Erasmus+ KA1" în anul universitar 2015-2016, semestrul II şi în anul universitar 2016-2017, precum şi prezentări cu rezultate obţinute în cadrul mobilităţilor deja efectuate.

Un punct distinct l-a constituit informarea cu privire la desfăşurarea şi implementarea proiectului "Erasmus+ KA2 GSEBS", prezentată de directorul proiectului "Erasmus+ KA2", colonel conf.univ.dr.ing. Traian Rotariu.

Programul "Erasmus+" contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei "Europa 2020" şi Cadrului strategic pentru cooperare europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale, la dezvoltarea durabilă în domeniul învăţământului superior şi la promovarea valorilor europene.

„Obiectivele implementării programului <Erasmus+>, după cum ne-a declarat coordonatorul instituţional "Erasmus+", locotenent comandor conf.univ.dr.ing. Cristian-Emil Moldoveanu, sunt: îmbunătăţirea performanţelor de învăţare; îmbunătăţirea competenţelor profesionale şi lingvistice; dezvoltarea spiritului de iniţiativă; creşterea sensibilizării interculturale; participarea mai activă în societate şi o mai bună cunoaştere a valorilor UE; creşterea motivaţiei de a participa la educaţia formală şi non-formală.”

Academia Tehnică Militară joacă un rol activ în cooperarea interuniversitară internaţională, colaborând cu peste 40 de instituţii de învăţământ superior, militare şi civile, din Franţa, Marea Britanie, Portugalia, Italia, Spania, Olanda, Polonia, Cehia, Ungaria, Bulgaria etc. Programul "Erasmus+" reprezintă pilonul principal al relaţiilor internaţionale.

La capitolul experienţă cu privire la implementarea Programului "Erasmus", Academia Tehnică Militară stă foarte bine deoarece a participat la toate programele finanţate de Comisia Europeană în domeniul mobilităţilor studenţeşti, începând cu Programul "Tempus" şi continuând cu Programul "Erasmus-Socrates" (2000-2007), Programul "Erasmus-LLP" (2007-2014) şi Programul "Erasmus+" (2014-2020).

„În perioada 2000-2007, Academia Tehnică Militară a atras fonduri financiare în valoare de 150.647 euro pentru finanţarea unui număr total de 108 mobilităţi studenţeşti şi 21 mobilităţi de personal. În cadrul programului <Erasmus-LLP> (2007-2014), Academia Tehnică Militară a beneficiat de un sprijin financiar în valoare de 786.617 euro, realizând un total de 297 mobilităţi studenţeşti şi respectiv 91 mobilităţi de personal universitar.

În cadrul programului <Erasmus+> (2014-2020) se estimează o creştere a nivelului finanţării obţinute de la Comisia Europeană şi realizarea unui număr şi mai mare de mobilităţi. Astfel, în anul universitar 2014-2015 au fost finanţate un număr de 57 mobilităţi studenţeşti şi un număr de 21 mobilităţi de personal universitar (177.233 euro), iar în anul universitar curent, 2015-2016, au fost alocate fonduri financiare în valoare de 130.830 euro, având planificate un număr de 43 mobilităţi studenţeşti şi 23 mobilităţi de personal universitar" - a mai precizat locotenent-comandorul Cristian-Emil Moldeoveanu.

 În ceea ce priveşte implementarea proiectului "Erasmus+", intitulat "KA2 GSEBS", în valoare de 92 mii de euro, în domeniul parteneriatelor strategice în învăţământul universitar „s-a înregistrat un real succes în anul 2015. Timp de zece zile, în luna mai, la Academia Tehnică Militară au participat la acest proiect zece cadre didactice titulare, şase cadre didactice şi cercetători invitaţi şi treizeci şi unu de masteranzi şi doctoranzi, dintre care: şaptesprezece de la Academia Tehnică Militară, şapte de la ENSTA Bretagne, trei de la Universitatea Coimbra şi trei de la Imperial College London. Proiectul are ca principal obiectiv desfăşurarea unui program intensiv, cu un scurt modul de cursuri de două săptămâni, urmat de un element de multiplicare de tipul unei conferinţe" - a ţinut să precizeze directorul proiectului "Erasmus+ KA2", colonelul conf.univ.dr.ing. Traian Rotariu.

 Mobilităţile internaţionale au un mare impact asupra Academiei Tehnice Militare deoarece: conduc la creşterea capacităţii instituţionale de a opera la nivel internaţional; îmbunătăţesc competenţele de gestionare şi  strategiile de internaţionalizare; consolidează cooperarea cu parteneri din alte ţări; duc la creşterea alocării de resurse financiare pentru organizarea de proiecte internaţionale; realizează creşterea calităţii în pregătirea, implementarea şi monitorizarea proiectelor internaţionale.

În acelaşi timp, pot apărea o serie de programe mai atractive pentru studenţi, în conformitate cu propriile nevoi şi aşteptări. Nu trebuie uitat nici aspectul îmbunătăţirii calificărilor cadrelor didactice şi ale personalului universitar, al îmbunătăţirii proceselor de recunoaştere şi de validare a competenţelor dobândite în cursul perioadelor de mobilitate internaţională, care atrag de la sine un mediu modern, dinamic, mai angajat şi de un nivel profesional superior  în interiorul instituţiei.

 

Împarte cu prietenii tăi:

Citeşte şi:

Poza de grup cu promoţia de ingineri militari „Regele Ferdinand - 150"
Publicat pe 23.07.2015
Joi, 23 iulie, pe platoul Academiei Tehnice Militare a avut loc ceremonia de absolvire a promoţiei de ingineri militari "Regele Ferdinand – 150"...

Comentarii