Data publicarii: 
01.03.2015
Autorul: 
Centrul de Instruire pentru Infanterie şi Vânători de Munte

Cuprinsul

EDITORIAL
 • Şcoala infanteriştilor mileniului trei

ACTUALITATE
 • Învăţământul militar de formare continuă, la răscruce

EDUCAŢIE ŞI INSTRUCŢIE
 • Perspectivele de instruire şi evaluare a structurilor de infanterie
 • Ce poţi realiza atunci când doreşti să te instruieşti aşa cum vei lupta
 • C.I.L.F.T - motor al schimbării instruirii în cadrul forţelor terestre
 • Puncte de instrucţie temporare

DESPRE INFANTERIE
 • "Şoimii" au fost răniţi dar niciodată nu vor fi doborâţi
 • Puterea "Dragonilor"
 • "Scorpionii Galbeni" – o nouă provocare
 • Cine sunt "Scorpionii"...

TEATRU DE OPERAŢII
 • Sprijinul prin foc în teatrele de operaţii
 • Angajarea liderilor-cheie
 • Mod de operare al insurgenţilor în AOR
 • Afganistanul – paradoxul unei experienţe

ARMAMENT DE INFANTERIE
 • Arma de asalt cal. 5,56 mm
 • Transportor blindat pentru trupe TBT 8x8

ESEU
 •…pentru o viaţă împlinită…

 

Şcoala infanteriştilor mileniului trei

Conf. univ. dr. Stelian PANTAZI*

Evoluţia omenirii a dus la extinderea spaţiului de desfăşurare a conflictelor, prin popularea cu arme dintre cele mai sofisticate, care acaparează spaţiul cosmic, cel al interiorităţii umane, spaţiul informaţional şi cel virtual.

Inevitabil, formarea noilor infanterişti, a acelor luptători care vor încadra grupele, plutoanele, companiile şi batalioanele Armatei Române a mileniului trei va fi, în principal, sarcina instituţiilor militare de învăţământ prezente (s-au scurs deja peste zece ani din acest mileniu) şi cele proiectate în viitor.

Primul aspect pe care doresc să-l aduc în atenţie este viteza cu care se schimbă fenomenul militar în special, şi omenirea în general. Tocmai de aceea va trebui să cântărim cu mare atenţie şi să gândim foarte profund fiecare mişcare viitoare. Orice ezitare în acest sens (că este sub forma schimbărilor de context sau, mai grav, al schimbărilor aleatoare) va avea repercusiuni greu de suportat dar imaginabile. Repararea greşelilor va însemna nu o rămânere în urmă, ci pur şi simplu mersul înapoi.

Concomitent cu noua modelare a structurilor de forţe ale armatei noastre trebuie să gândim şi să proiectăm învăţământul militar care să corespundă şi să amplifice eficienţa lor.

Consider că pilonii învăţământului militar din mileniul trei sunt reprezentaţi de formatori, pe de o parte, şi de logistica didactică, pe de altă parte.

Formatorii (actualii instructori) reprezintă, din punctul meu de vedere, pilonul cel mai puţin dinamic, dar cel mai uşor adoptabil şi mai ieftin, comparativ cu logistica didactică. Formatorii pentru infanterie trebuie să reprezinte elitele din armă, acele elemente care s-au remarcat pe parcursul carierei drept buni organizatori, buni îndrumători, buni comandanţi. Au un bagaj de cunoştinţe remarcabil şi sunt pregătiţi să presteze activităţi de pregătire (în arma infanterie) în instituţiile de pregătire, la convocările de specialitate din unităţi şi mari unităţi operative sau în comandamente. Numărul lor trebuie să fie proporţional cu ponderea armei în cadrul categoriei de forţe şi, pe cât posibil, constant. Pregătirea acestora se execută atât individual, permanent, cât şi instituţional, de două - trei ori pe an, prin cursuri ce nu trebuie să depăşească durata de trei-cinci zile.

Logistica didactică, spre deosebire de formatori, este elementul cel mai dinamic, având în vedere rapiditatea cu care avansează tehnica şi tehnologia din domeniul militar.

Aceasta, cu precădere pentru infanterişti, trebuie să conţină, obligatoriu, cele două componente: tehnica de luptă din dotarea structurilor de infanterie proprii cu simulatoarele aferente şi aplicaţii informatice, omologate, bazate pe modele matematice riguroase, care creează câmpul de luptă electronic.

După cum este bine cunoscut, prin exerciţiile tactice asistate de calculator se realizează atât condiţiile cât mai apropiate de câmpul de luptă (mediul operaţional), cât şi reducerea semnificativă a costurilor pregătirii, comparativ cu procedeele clasice de instruire, concomitent cu folosirea unei metode de apreciere a rezultatelor confruntării cât mai obiectivă, care elimină subiectivismul oricărei aprecieri fără baze matematice. Cei doi piloni - formatorul şi logistica didactică - trebuie să interfereze atât de bine încât, după o perioadă de cel mult două luni, fiecare absolvent al oricărui curs desfăşurat în instituţiile de pregătire ale armelor, să aibă dezvoltate abilităţile de utilizare a tehnicii şi structurilor specifice, în următorii trei-patru ani de activitate.

În acelaşi timp, concomitent cu cizelarea atitudinilor (faţă de activităţi, faţă de cei din jur şi faţă de propria persoană) va trebui acordată o mai mare atenţie pregătirii psihologice a viitorilor luptători, singura care face diferenţa între confruntarea viitoare, care se preconizează a fi între tot mai multe arme - roboţi şi tot mai puţini oameni.

 


NOTE:

* Comandantul Centrului de Instrucţie pentru Infanterie şi Vânători de Munte, Făgăraş.

Fisier atasat

Citeşte şi:

În luna aprilie a anului 2015 a debutat la Sibiu programul "Promovarea culturii sibiene în mediul rural", iniţiat de Direcţia Judeţeană pentru...