Data publicarii: 
01.03.2015
Autorul: 
Fundaţia "Mareşal Alexandru Averescu"

Cuprinsul

EDITORIAL

• Alba Iulia, cheie de boltă p.1

 

AGENDA FUNDAŢIEI

• "Pierit-au dacii ?" Congresul Internațional de Dacologie, la Buzău p.2

• Tabăra "Tânărul cercetaş", ediția a III-a p.3

• Onor la mareșal p.7

• Mareșalul Alexandru Averescu, în Poiana Câmpina p.8

 

EVENIMENT

• 1 Decembrie. Semnificaţiile Zilei Naţionale a României p.9

• O naţiune, un singur ţel - Unirea p.13

• Comemorare 75. Omagiu mareșalului Averescu p.17

• Aproape de Averescu p.19

• Alexandru Averescu privit de Constantin Noica p.21

• Congresul Internațional de Dacologie. Călătorie genetică p.25

• Simbolistica dacică în heraldica Armatei României - Divizia 2 Infanterie "Getica" p.29

 

ISTORIE, CULTURĂ

• Aurel Vlaicu, destinul unui creator p.31

• Problema petrolului în Primul Război Mondial p.40

• Aniversare 340. Dimitrie Cantemir, militar și diplomat p.44

• Dimitrie Cantemir, un enciclopedist european p.48

• Pompiliu Ionescu, ziarist buzoian în Regimentul 8 Infanterie p.50

• Raftul cu cărți p.53

• Ofițeri de rezervă din promoțiile ultimului război p.57

 

TEORIE MILITARĂ

• Conceptul de "smart defence" în contextul eficientizării planificării apărării p.61

• O privire de ansamblu asupra conflictelor înghețate din proximitatea României p.69

• "Şiragul de perle" versus "Lanţul de oţel" p.75

• Politica externă a României în perioada contemporană. O perspectivă p.83

 

AREALUL BUZOIAN

• Incursiune în Țara Luanei p.89

 

MOZAIC BUZOIAN

• Trupele de elită ale Armatei. Forțele speciale din Buzău în Afganistan p.91

• Exerciţiul "MĂLINA 13" p.92

• Eroii Aviaţiei Româneşti p.93

• Campania de donare de sânge. "Acordă-i o şansă aproapelui tău!" p.94

• "Subofiţerul/Soldatul anului", ediţia 2013 p.95

• 25 octombrie, Ziua Armatei României p.96

• Atragerea tinerilor către cariera militară p.98

• Tinere talente. Maria Cristina Drenea p.99

• Cercul Militar Buzău. La festivaluri cazone p.100

Revista Fundaţiei "Mareşal Alexandru Averescu" (organizaţie non profit, investită cu dignitatea/calitatea de "utilitate publică") dedică acest număr atât aniversării a 95 de ani de la cea mai importantă sărbătoare a românilor, Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, Ziua Naţională a României, cât şi comemorării a 75 de ani de posteritate a marelui comandant al Armatei a 2-a, patronul fundaţiei editoare.

În marcarea primului eveniment se aliniază editorialul "Alba Iulia - cheie de boltă", semnat de redactorul-şef al publicaţiei, locotenent-colonelul Romeo Feraru, precum şi percutantele/ pertinentele contribuţii, ca unghi de abordare şi (re)definire a acestui moment astral al existenţei noastre, referând despre "1 Decembrie. Semnificaţiile Zilei Naţionale"(locotenent-colonel dr. Florin Şperlea) şi "O naţiune, un singur ţel – Unirea" (profesor dr. Manuel Stănescu). Rememorarea mareşalului, făuritorul marii victorii ofensive de la Mărăşti, alătură pagini aparţinând generalului-maior dr. Nicolae Ciucă, preşedintele fundaţiei, academicianului Şerban Papacostea – "Aproape de Averescu"şi un portret jurnalistic al militarului şi omului politic schiţat de unul din cei mai pregnanţi tineri intelectuali ai generaţiei interbelice: "Averescu privit de Constantin Noica" (Emil Niculescu). Acestora li se mai adaugă pagini de la "Agenda fundaţiei", ce anunţă şi perpetuarea taberei (de vară) "Tânărul cercetaş".

La aceeaşi rubrică, "Eveniment", se înregistrează şi intervenţii produse la Congresul Internaţional de Dacologie, ediţia a XIV-a, găzduit de Buzău, în perioada 17-18 august a.c., selectându-se, din sumarul programului, o "Călătorie genetică"în protoistorie, ce l-a avut drept ghid pe organizatorul manifestării, dr. Napoleon Săvescu, şi "Simbolistica dacică în heraldica Armatei României" (locotenent-colonel Romeo Feraru).

Capitolul  "Istorie, cultură" este realizat din medalioane evocative ale lui Dimitrie Cantemir, la cea de a 340-a aniversare ("Militar şi diplomat"colonel (r) Viorel Ciobanu; "Enciclopedist european"profesor Alina Radu) şi "Aurel Vlaicu, la centenar comemorativ" (Sorin Turturică). Viorel Frîncu întregeşte galeria oamenilor de presă căzuţi pe Frontul de Est, prin Pompiliu Ionescu, încadrat în Regimentul 8 Infanterie Buzău; tot acolo, miza petrolului în prima conflagraţie mondială (profesor univ. dr. Constantin I. Stan), un interviu cu veteranul Dumitru Grigorescu, vizând "Ofiţerii de rezervă din promoţiile ultimului război" şi  noutăţi editoriale (autori/ coordonatori: Teodor Frunzeti, Dan Gîju şi Relu Stoica) la "Raftul cu cărţi".

Secţiunea rezervată teoriei militare însumă intervenţii despre conceptul de "smart defence" (profesor universitar dr. Teodor Frunzeti), conflictele îngheţate din preajma României (colonel lector universitar dr. Florin Eduard Grosaru), o privire asupra potenţialelor militare (China vs. India) a colonelului dr. Vasile Cerbu şi politica externă naţională,  spectată de locotenent drd. Alexandru Cristian.

"Arealul buzoian" invită potenţialii călători în ţara Luanei, la aşezările rupestre din munţii Buzăului, iar rubricile din "Mozaic" trec în revistă activităţi coordonate de Divizia 2 Infanterie "Getica" sau alte unităţi din garnizoană, iniţiative cetăţeneşti şi evenimente culturale în care s-au implicat instituţiile şi militarii care le aparţin.

Adresată asociaţiilor partenere şi instituţiilor publice interesate, publicaţia, semestrială, în cei şapte ani de apariţie, speră, cu destule atuuri, că, prin colaboratori şi redactori şi-a "recrutat" o seamă de cititori high fidelity.

 


NOTE:

Prezentare semnată de locotenent-colonel Romeo Feraru

Fisier atasat

Citeşte şi:

Data de 13 ianuarie a dat startul unui nou an de instrucție, plin cu exerciții, aplicații, tabere și concursuri aplicativ-militare. În spiritul...