Data publicarii: 
01.03.2015
Autorul: 
Baza de Instruire pentru Vânători de Munte

Cuprinsul

Editorial: De ce vânătorii de munte? p.2

Înzestrarea specifică trupelor de vânători de munte, între deziderat şi realitate p.3

Activitatea de dezvoltare şi reglementări în armă la nivelul Bazei deinstrucţie a Vânătorilor de Munte "Bucegi" p.5

Metodica, bat-o vina... şi liderul militar de structură mică p.7

Batalionul 21 Vânători de Munte "General Leonard Mociulschi" - O Nouă misiune p.8

Cauzalitatea conflictelor de tip religios p.11

Învăţând împreună, români şi americani, unii despre alţii... p.14

Vânătorii de munte egal spirit de echipă p.16 MiL TO MiL - cursul de “Leadership" la Predeal p.18

"În numele t randafi rului" Festival de reconstituire istorică la Râşnov p.20

A fi militar – o profesie de credinţă p.22

Portret de vânător de munte p.23 Alpinism pe treptele carierei p.24

Când cuvintele ies din dicţionar p.25

Alpiniada vânătorilor de munte, ediţia de vară 2013 p.26

Cripta de pe muntele Diham p.30 Ţara Zarandului ţinut de poveste şi istorie p.31

Evoluţia artileriei de munte (continuare) p.33

Aspecte privind ducerea acţiunilor militare în mediu montan p.36

Ziua Limbii Române p.40

Diverse - Literatură p.42 1

Decembrie – Ziua Naţională a României p.43

În condiţiile actuale, când în întreaga Europă constrângerile de natură financiară afectează armatele, impunând reduceri bugetare însemnate şi restructurări, se pune întrebarea legitimă: unde este necesară menţinere, chiar şi îmbunătăţire, şi la ce trebuie să renunţăm? Ca urmare... De ce este justificată existenţa vânătorilor de munte în Armata României şi este de datoria noastră să susţinem păstrarea acestei specialităţi militare care, la data de 3 noiembrie 2013, aniversează 97 de ani?

Pentru a argumenta, încercăm să răspundem punctual:

1. În primul rând, relieful ţării impune existenţa trupelor de vânători de munte şi, chiar mai mult decât atât, perfecţionarea pregătirii tuturor armelor în lupta în zona montană. 2. Faţă de alte arme, trupele de vânători de munte presupun consum redus de resurse

financiare pentru dotare la nivelul cerinţelor NATO cu echipamente similare de înaltă performanţă.

3.Calitatea personalului încadrat în unităţile şi marile unităţi de vânători de munte dovedeşte faptul că se acordă o importanţă deosebită pregătirii/instruirii acestuia; profesionalismul este invers proporţional cu nivelul resurselor financiare alocate pentru dotare şi echipare.

4. Consumul pentru pregătirea/instruirea trupelor este redus.

5. Vânătorii de munte se bucură de recunoaştere naţională şi internaţională, dovadă fiind şi aprecierile partenerilor NATO în acest sens. Ne-am demonstrat profesionalismul de fiecare dată, în misiunile internaţionale şi în alte ocazii şi am obţinut rezultate deosebite, care ne-au făcut remarcaţi în mod pozitiv.

Datorită costurilor reduse, necesare pentru întreţinerea şi dotarea cu echipamente adecvate a trupelor de vânători de munte, putem atinge performanţele dorite pentru a conta cu adevărat în contextul internaţional, deci suntem solicitaţi şi avem un cuvânt credibil. Spus pe înţelesul tutu ror: avem nevoie de puţin şi în schimb oferim mult! Performanţa şi credibilitatea sunt foarte greu de obţinut în alte domenii ce implică tehnica de ultimă generaţie, foarte scumpă şi mai ales acolo unde pregătirea şi instruirea personalului implică costuri uriaşe. Situaţiile conflictuale din ultimii ani au demonstrat că succesul în viitoare posibile operaţiis e mult mai probabil că se va obţine în teren muntos.

Cu siguranţă sunt mult mai multe motivele care sprijină şi argumentează necesitatea păstrării trupelor de vânători de munte. Obiectivitatea acestora, în mod cert, va impune plierea la condiţiile şi posibilităţile materiale existente.

 


NOTE:

Editorialul " De ce vânătorii de munte?" semnat de colonelul Răzvan Coman

Fisier atasat

Citeşte şi:

În luna aprilie a anului 2015 a debutat la Sibiu programul "Promovarea culturii sibiene în mediul rural", iniţiat de Direcţia Judeţeană pentru...