Data publicarii: 
27.04.2015
Autorul: 
Centrul de Instruire pentru Infanterie şi Vânători de Munte

Cuprinsul

INFANTERIA - ARMA COMPLETĂ p.3
Momentul „ZERO” p.5
Tendinţe privind modernizarea şi standardizarea sistemelor de instruire şi evaluare la 185 de ani de la înfiinţarea armei infanterie p.7
DRAGONII TRANSILVANI „Zile de foc în poligonul CINCU” p.9
Infanteriştii romanaţeni au simulat lupta de aparare în poligonul automatizat Redea p.11
Stagiul de pregătire militară sau perioada în care „se fură meserie” p.13
„SCORPIONII ROŞII ” - Primele impresii p.15
Umăr la umăr p.21
Batalionul 26 Infanterie "Neagoe Basarab" p.41
Misiuni internaţionale sub egida ONU, OSCE şi NATO p.23
Aspecte din teatrul de operaţii Afganistanp. 27
Batalionul 812 Infanterie "Bistriţa" - T.O. p.29
Armamentul infanteriştilor preistoriei p.33
Moştenirea Dorobantilor Batalionul 280 Infanterie Mecanizată „Căpitan Valter Mărăcineanu” p.37
Model practic-aplicativ de pregătire psihică pentru luptă p.43
Comunicaţiile radio în sprijinul batalionului de infanterie p.45
Destin de ofiţer femeie p.47
Lupta cea bună şi luptătorul cel bun p.51

Infanteria, arma completă*

An de an, la 30 aprilie, sărbătorim Ziua Infanteriei, arma sub semnul căreia şi-au dat viaţa mii şi mii de ostaşi români, în toate conflagraţiile şi confruntările armate care au avut loc pe aceste meleaguri şi nu numai.

Se ştie faptul că, de-a lungul existenţei armatei române, infanteria a ocupat locul principal, fiind deopotrivă, arma cea mai veche, cea mai numeroasă, cu cea mai mare contribuţie la obţinerea victoriilor, dar şi cu cele mai multe sacrificii în lupta pentru apărarea ţării, pentru libertate, independenţă şi unitate naţională.

Vorbim de 185 de ani de infanterie modernă în Armata României, căci momentul apariţiei ei ca şi armă se pierde în negura vremurilor, atunci când au apărut şi primele conflicte armate.

În timp, datorită modificării condiţiilor în care se desfăşurau acţiunile de luptă (organizarea structurilor luptătoare, înzestrarea, tehnicile, tacticile şi procedurile), infanteria a trebuit să ţină pasul cu toate acestea şi să se transforme, dar mai ales să se perfecţioneze continuu. Astfel, după aproape două sute de ani de profunde şi constante transformări, infanteria a reuşit să se apropie de ceea ce numim arma completă, care poate acţiona într-un mediu complex şi care, practic, nu poate fi înlocuită de nicio altă armă.

În general, fiecare structură militară este concepută astfel încât să deţină abilitatea de a furniza un efect operaţional cerut de standarde specifice, într-un mediu nominalizat şi de a susţine acel efect pentru o perioadă indicată de timp. Standardele specifice menţionate anterior trebuie să acopere următoarele domenii: pregatire, organizare, doctrină, personal, echipament, interoperabilitate, infrastructură şi conducere.

Capabilităţile de care dispun structurile de infanterie, căci despre acestea am făcut referire mai înainte, ne îndreptăţesc să afirmăm că infanteria este singura armă completă şi care nu poate fi înlocuită de nicio altă armă.

Structurile de infanterie pot desfăşura acţiuni de luptă în toate tipurile de teren, având posibilitatea de a duce cu succes acţiuni în teren şes, cu lucrări de hidroamelioraţii, mediu frământat, muntos, pe litoral şi în deltă, în condiţii austere şi cu temperaturi extreme, pe timp de zi, de noapte sau în condiţii de vizibilitate redusă. Ele pot desfăşura acţiuni de luptă care vizează cucerirea unor obiective, de diferite dimensiuni, a unor spaţii de teren libere sau ocupate de adversar. Toate acestea se pot realiza datorită mobilităţii, surprinderii, manevrei pe spaţii mari dar şi posibilităţii întrebuinţării secvenţiale a forţelor, prin asta înţelegând că forţele vor fi folosite doar în situaţiile în care puterea de luptă permite să se ducă acţiuni în forţă, într-un ritm rapid, pe adâncimi variabile şi cu pierderi minime.

Totodată, structurile de infanterie dispun de capacitatea de a observa, interzice şi apără obiective şi spaţii.

Nu de puţine ori au fost situaţiile în care infanteria a operat într-un mediu locuit, pe lângă acţiunile de luptă clasice, executând, cu succes, patrularea, evacuarea clădirilor, controlul şi evacuarea mulţimilor, evident după o pregătire suplimentară.

Spectrul acţiunilor poate fi completat cu misiuni de recunoaştere (patrule, cercetare, puncte de observare etc.) în spatele liniei înaintate a inamicului, în cadrul spectrului de sprijin al artileriei, de confirmare şi de identificare a ţintelor, deminarea manuală a câmpurilor de mine şi distrugerea obstacolelor, asigurarea unui nivel corespunzător de protecţie CBRN pentru tot personalul şi echipamentul, asigurarea unui nivel corespunzător de protecţie împotriva DEI, asigurarea integrală a sprijinului medical şi logistic.

Nu în ultimul rând, structurile de infanterie deţin abilitatea de a primi sprijinul de luptă din partea unităţilor de artilerie, de geniu, cercetare, CBRN, ISTAR şi război electronic, sprijin care face ca puterea de luptă a acestora, efectele distructive şi constructive generate de forţele şi mijloacele din organică să se amplifice.

Organizate modular, structurile de infanterie se pot uşor modela după tipul acţiunii pe care urmează să o desfăşoare, putând să opereze fără sprijin sau reaprovizionare timp de trei zile, această caracteristică având tendinţa să se extindă tot mai jos, către cele mai mici eşaloane, astfel încât gradul de independenţă să fie tot mai ridicat.

Nu am dorit să evidenţiez importanţa infanteriei în aceste rânduri şi nici să minimalizez celelalte arme, ci doar să arăt că infanteria a existat şi există în continuare. Că sarcinile care i s-au repartizat sau i se vor repartiza au fost şi sunt tot mai complexe. Iar infanteristul a trebuit şi trebuie să cunoască şi să aplice din dârzenia tanchistului, din meticulozitatea şi exactitatea artileristului, din curajul genistului sau din expertiza chimistului... asta ca să se poată numi infanterist. Şi astfel să existe arma infanterie.

NOTĂ:
Editorial semnat de colonel dr. Stelian Pantazi, comandantul Centrului de Instruire pentru Infanterie şi Vânători de Munte "Constantin Brâncoveanu"

Fisier atasat

Citeşte şi:

În luna aprilie a anului 2015 a debutat la Sibiu programul "Promovarea culturii sibiene în mediul rural", iniţiat de Direcţia Judeţeană pentru...