Data publicarii: 
10.01.2017

Gradul autorului

General de brigadă
Autorul: 
Adrian STROEA, Mihai ŞOMÎTCĂ, Gheorghe BĂJENARU, Mihaela DAVID

Cuprinsul

CUVÂNT ÎNAINTE CUPRINS
CAPITOLUL I. Contextul intern şi internaţional al intrării României în prima conflagraţie mondialǎ
CAPITOLUL II. Regimentele 1 şi 5 Artilerie Grea în timpul celor două conflagraţii mondiale
II.1 Regimentul 1 Artilerie Grea
II.2 Regimentul 4 Artilerie Grea
II.3 Regimentul 5 Artilerie Grea
CAPITOLUL III . Brigada 8 Artilerie –Perioada dislocării în garnizoana Focşani
III.1 Perioada de constituire a unităţii în garnizoana Focşani
III.2 Brigada 8 Artilerie Tunuri – perioada comunistă
III.3 Brigada 8 Artilerie Tunuri după 22 decembrie 1989
CAPITOLUL IV. Armamentul şi tehnica din înzestrarea brigăzii
CAPITOLUL V. Servanţi de elită ai artilerie grele
V.1 Comandanţii Regimentului 1 Artilerie Grea
V.2 Comandanţii Regimentelor 4 şi 5 Artilerie Grea
V.3 Comandanţii Brigăzii 2(8) Artilerie Grea
V.4 Comandanţii Brigăzii 8 Artilerie
CAPITOLUL VI. Unităţile subordonate brigăzii
VI.1 Batalionul 81 LAROM „MAIOR GHEORGHE ŞONŢU”
VI.2 Batalionul 83 LAROM „BOGDAN I”
VI.3 Batalionul 84 ASIGURARE DATE „MĂRĂŞTI”
VI.4 Batalionului 85 SPRIJIN LOGISTIC „GENERAL MIHAIL CERCHEZ”
VII.5 Batalionul 96 LAROM „MIRCEA VOIEVOD”
BIBLIOGRAFIE

"Nihil sine Deo"

General de brigadă prof. univ. dr. Adrian STROEA

Această carte, apărută în anul celebrării centenarului existenţei singurei brigăzi de artilerie a armatei române, reprezină onorul dat cu condeiul, cu admirabilă generozitate de autorii săi, acestei mari unităţi, pentru contribuţia sa substanţială la înfăptuirea politicii militare a statului român. Ea se constituie într-un riguros excurs în istoria de un secol a acestei structuri, menit a împiedica aşternerea veşniciei uitării peste glorioasele fapte de arme ale înaintaşilor, peste strădaniile lor în afirmarea brigăzii ca entitate structurală de elită în cadrul oştirii noastre.

"Brigada 8 LAROM «Alexandru Ioan Cuza» - UN SECOL DE EXISTENŢĂ 1 iunie 1916 – 1 iunie 2016" reprezintă totodată contribuţia de suflet a autorilor la îmbogăţirea patrimoniului spiritual de excepţie al artileriei, cu relatări atât despre onorantul trecut al acestei structuri emblematice pentru hiper-violenţa sa acţională, cât şi despre realitatea prezentului.

Am urmărit ca prin această lucrare să contribuim la amplificarea renumelui Brigăzii 8 LAROM, precum şi al Brigăzii 2 Artilerie Grea, al Regimentelor 1 şi 4(5) Artilerie Grea, structuri de artilerie ale căror tradiţii le poartă peste timp şi, nu în ultimul rând, a prestigiului înaintaşilor care au dovedit prin fapte că nimic nu este mai sfânt ca ţara şi ca îndeplinirea îndatoririlor faţă de aceasta. Suntem mândri că aceştia au scris cu eroism şi sânge participarea la cele două mari conflagraţii mondiale. De accea, ne-am străduit să redăm cronologic, cu exactitate, uneori poate mult prea detaliat participarea lor glorioasă atât la marile bătălii din Primul Război Mondial, cât şi la cele din al Doilea Război Mondial, între care cele de la Mărăşeşti, de la Ţiganca, Odessa, Capul Donului şi de pe Tisa ocupă un loc aparte.

Din multitudinea spiritelor alese ce au servit ţara sub drapelul de luptă al brigăzii şi structurilor artileristice ce au precedat-o, am insistat pe menţionarea celor căzuţi la datorie pe câmpurile de luptă şi pe prezentarea sintetică a biografiilor comandanţilor marilor unităţi şi unităţilor mai sus menţionate. De asemenea, am evidenţiat şi personalitatea altor camarazi care, fără a fi fost comandanţi, au contribuit prin profesionalismul lor la îndeplinirea la înalţi parametri calitativi a misiunilor primite. Pilda manifestării profesionale şi patriotice a acestora generează odată cu sentimentele fireşti de gratitudine şi adimiraţie faţă de ei şi se constituie în acelaşi timp într-un firesc îndemn către artileriştii Brigăzii 8 LAROM şi către viitoarele generaţii de tunari ce-şi vor desfăşura activitatea în această mare unitate, de a îmbogăţi permanent tezaurul său spiritual.

Pentru o cât mai exactă percepere a evoluţiei înzestrării brigăzii şi a structurilor de artilerie ce au precedat-o, ne-am străduit să prezentăm cititorilor armamentul şi tehnica ce le-au asigurat dotarea de-a lungul celor 100 de ani de existenţă. Astfel, aceştia au posibilitatea de a înţelege lungul proces evolutiv al armamentului de artilerie, de la tunurile tractate hipo la modernele instalaţii LAROM.

Suntem extrem de onoraţi să dedicăm această carte tuturor celor care au servit ţara sub drapelul de luptă al brigăzii şi al unităţilor ale căror tradiţii aceasta le poartă cu mândrie peste ani. Sperăm că lecturarea sa va fi utilă şi incitantă nu numai pentru mânuitorii traiectoriilor precise, dar şi pentru ceilalţi cititori, militari şi civili pasionaţi de istorie în general, şi de istorie militară în special.

În numele autorilor, exprin cele mai alese mulţumiri tuturor celor care ne-au înţeles, sprijinit şi încurajat în realizarea acestui demers editorial.

Fisier atasat

Citeşte şi: