Data publicarii: 
20.05.2021
Autorul: 
Colectiv de autori

Cuprinsul

ARGUMENTUM p.11

DECLARAŢIE POLITICĂ: Să protejăm Planeta, casa noastră comună! p.13

Mesajul Directorului Bibliotecii Judeţene „Nicolae Iorga”, Ploieşti p.15

Programul manifestărilor p.17

Apelul de la Ploieşti (V) p.19

 

CAPITOLUL I • REGLEMENTĂRI INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE CU PRIVIRE LA PROTECŢIA MEDIULUI NATURAL p.21

Unele consideraţii despre reducerea impactului actualei crize a sănătăţii publice generate de pandemia de COVID–19 asupra protecţiei mediului natural p.23

Folosirea mediului natural în scopul stăpânirii omenirii. COVID–19, adevăr, conspiraţie sau manipulare? p.64

„Responsabilitatea de a proteja” – un principiu fundamental aplicabil pentru operaţiile militare internaţionale destinate salvgardării mediului natural p.75

Efecte antiecologice ale conflictelor armate regionale p.81

Efectele grave pentru mediul natural în situaţia utilizării armelor de nimicire în masă p.88

Contextul internaţional al schimbărilor climatice şi strategiile naţionale de protecţie a mediului natural p.93

Activitatea politico-diplomatică a lui Nicolae Titulescu pentru salvgardarea securităţii globale şi a mediului natural p.101

 

CAPITOLUL II • REGULI DE PROTECŢIE A MEDIULUI ÎN SITUAŢII DE CRIZĂ ŞI/SAU CONFLICTELE ARMATE p.107

Abordarea conflictelor armate prin prisma reglementărilor internaţionale cu impact asupra protecţiei mediului şi drepturilor omului p.109

Un război pentru liniştea noastră. După 22 de ani mediul natural plânge p.125

Preocupări internaţionale privind dreptul la mediu înconjurător natural în contextul conflictelor armate p.131

Protecţia mediului în timpul conflictelor armate p.141

Consecinţele acţiunilor militare asupra mediului natural p.156

Instrumente juridice internaţionale destinate pentru securitatea mediului natural în zona extinsă a Mării Negre p.175

Mediul de securitate al regiunii extinse a Mării Negre în epoca contemporană p.179

Consideraţii cu privire la consecinţele războiului geofizic asupra mediului natural (studiu de caz) p.185

 

CAPITOLUL III • VIITORUL MEDIULUI NATURAL ARATĂ FRUMOS p.201

Hei, conflict! mă micşorez de tooo...t! p.203

Natura p.219

Conflictul armat şi protecţia mediului p.221

Reglementări legislative în domeniul bioterorismului p.229

August 1945! p.241

 

Anexa nr. 1

Războiul din Vietnam foto p.249

Anexa nr. 2

Glosar de termeni p.252

Anexa nr. 3

Lista regulilor cutumiare de drept internaţional umanitar p.266

Anexa nr. 4

Competiţie interdisciplinară: regulamentul competiţiei p.268

Anexa nr. 5 p.275

Guidelines on the Protection of the Natural Environment in Armed Conflict.

ARGUMENTUM

 

Pentru al doilea an consecutiv, manifestările dedicate Zilei Dreptului Internațional Umanitar, oraganizate în județul Prahova de Asociația Română de Drept Umanitar – Filiala Prahova în parteneriat cu principalele instituții ale administrației locale, educative, culturale și asociative cu preocupări pe tărâmul umanitarismului, au loc în „condiții speciale” urmare a situației epidemiologice datorate pandemiei COVID–19.

Organizatorii s-au mobilizat pentru a asigura continuitatea celebrării acestui eveniment instituit prin Legea nr. 177/2013. Este adevărat că prin organizarea celor mai multe activități în format online, impactul în opinia publică este oarecum redus. Mai puține activități, amploarea lor limitată de respectarea unor reguli impuse de autorități, „drămuirea” contactelor cu colaboratorii ș.a. au avut și au ca efect ajungerea informației la mai puține persoane.

Ne-am bazat în demersul nostru ca de fiecare dată pe colaboratorii și susținătorii tradiționali care au demonstrat loialitate ți atașament față de valoriile și principiile umanitarismului promovate de ARDUPH.

O surpriză plăcută a venit din partea Liceului Tehnologic Administrativ şi de Servicii „Paul Slăvescu” Ploiești din partea unui grup de elevi coordonați de doamna profesoară Carmen Chifor, care ne-a transmis câteva materiale și lucrări scrise pe tematica acestei ediții. Chiar dacă unele dintre acestea nu poartă amprenta specifică vârstei copilăriei, creațile lor oferă garanția că în funcțiile din administrație și servicii în care vor lucra, problematica protecției mediului se va afla în atenția lor.

Mulțumiri doamnei deputat Rodica Paraschiv, sub patronajul căreia, în calitatea de prefect al Județului Prahova, apoi ca deputat în Parlamentul României, s-au desfășurat toate edițiile Zilei Dreptului Internațional Umanitar.

Alături de noi, într-un parteneriat fructuos, s-a aflat Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga”, context în care adresăm mulțumiri doamnei director Mihaela Radu și colectivului pe care îl coordonează pentru disponibilitatea manifestată de fiecare dată în susținerea manifestărilor organizate de ARDUPH.

Adresez mulțumiri speciale prietenului și mai vechiului nostru colaborator pentru sprijinul acordat în realizarea părții grafice a lucrării. În discuțiile pe care le-am avut atunci când îi spuneam ce dorim, s-a arătat foarte interesat precizând că: „Militarii sunt prieteni ai naturii, având grijă și bunătate față de tot ce ne înconjoară. Încerc să redau în imagini luminoase un mesaj optimist și nu să prezint în scene oribile de poluare pentru a transmite groază și frică la nivelul opiniei publice.” Covid–19, prezent peste tot în atmosfera terestră joasă, în aproape toate comunnitățile umane, este sugerat de autor prin imaginea arhicunoscută a acestui virus, iar militarii prezenți în picturi au o atitudine pritenoasă cu natura înconjurătoare.

Lucrarea face parte din Colecția „Cartea ARDUPH”, Seria           „Lucrări tematice” la poziția 21.

Grațioase mulțumiri tuturor celor care au contribuit la apariția lucrării.

 

Colonel (rz.) prof. univ. Dr. Dumitru Codiță,

președinte ARDUPH

Fisier atasat

Citeşte şi: