Data publicarii: 
09.11.2015
Autorul: 
Adrian STROEA, Marin GHINOIU

Cuprinsul

INTRODUCERE  p.5

Capitolul I – FAPTE ŞI ÎNTÂMPLĂRI  p.7
• Repere de referinţă ale istoriei artileriei române moderne  p.9
• Istoria de început a artileriei române moderne  p.30
• Din istoria primului regiment de artilerie al armatei române (1860-1996)  p.36
• Din faptele artileriştilor în Războiul Neatârnării   p.48
• Artileria română la sărbătoarea naţională a cuceririi independenţei din anul 1902 56
• Artileria şi Răscoala din 1907  p.68
• Artileria şi Mormântul Eroului (Ostaşului) Necunoscut  p.75
• Krupp şi artileria română  p.81
•  Întâiul tun – sărbătoarea de suflet a artileriştilor în perioada antebelică  p.90
• Comandamentul Artileriei (1948-1990), o excelentă structură de conducere  p.99
• Centrul de Instrucţie al Artileriei de la Ploieşti (1962-1997)  p.114
• Din trecutul Revistei Artileriei  p.124
• La moartea generalilor. Funeralii cu onoruri militare  p.131
• Frământări artileristice, reflecţii şi întrebări retorice la un sfert de veac de la revoluţie  p.150

Capitolul II – OAMENI  p.153
• Artilerişti la comanda Statului Major General  p.155
• Generalul Ion Emanoil Florescu – unul dintre artizanii renaşterii artileriei  p.167
• Generalul Henrich Herkt – stegar al artileriei române  p.172
• Generalul de divizie Alexandru Tell – uriaşă personalitate a oştirii române  p.181
• Generalul de divizie Mihail Popescu – primul artilerist care a comandat deschiderea focului de război de către artileria română  p.186
• Generalul de brigadă Nicolae Haralamb(ie) – un destin controversat  p.192
• Generalul de divizie Gheorghe Manu – militar şi om politic de excepţie  p.198
• Controversat şi uitat – generalul Dumitru Iliescu  p.204
• Generalul de divizie Petre Vasiliu-Năsturel – o personalitate complexă a artileriei  p.229
• Un nedreptăţit – generalul Constantin Christescu (sau despre criza de comandament din 1917 de pe frontul Mărăşeşti)  p.232
• Salvatorul României din vara anului 1917 – bravul general artilerist Eremia Grigorescu  p.248
• Generalul de brigadă Vasile Mitrea  p.256
• Afacerea Skoda şi tragedia generalului artilerist Dimitrie (Sică) Popescu  p.265
• Generalul de divizie Pion (Pavel Ion) Georgescu – expresie a probităţii morale şi profesionale  p.276
• Inedita biografie a generalului-colonel Constantin Gheorghe Popescu  p.283
• Un martir al neamului românesc – generalul artilerist loan Răşcanu  p.286
• Generalul-erou Alexandru loaniţiu-un brav artilerist  p.300
• Un destin la răscruce – generalul de armată "post-mortem" Florea Ţenescu  p.315
• Un martir – generalul de corp de armată Nicolae Dăscălescu  p.333
• Caporalul Radu Enache – drama unui erou neştiut  p.341
• Familii celebre de artilerişti  p.347
• Un strălucit om de ştiinţă, un pasionat inovator – colonelul doctor inginer loan Pană  p.353
•  "Honor et probitas". Deviza familiei colonelului de artilerie Gheorghe Văsescu  p.360
• Despărţirea de generalul Mihail-Eugeniu Popescu  p.364
• Pete în istoria artileriei (cazurile generalului Alexandru Anghelescu şi colonelului Dimitrie Dumitrescu Maican)  p.370
• Un trădător de neam şi ţară – colonelul artilerist Victor Verzea  p.381

BIBLIOGRAFIE  p.393

INTRODUCERE

Această carte, ca de altfel toate celelalte, s-a născut din profunda noastră dragoste faţă de artilerie, precum şi din uriaşa gratitudine ce o nutrim faţă de înaintaşii ce i-au dat, de-a lungul timpului, strălucire. O motivaţie determinantă în apariţia lucrării "File din istoria artileriei. Fapte, întâmplări şi oameni", a reprezentat-o dorinţa de a îmbogăţi patrimoniul spiritual de excepţie al acestei nobile arme cu relatări despre fapte şi întâmplări inedite, mai puţin cunoscute, precum şi despre artilerişti de mare notorietate, servanţi admirabili ai artileriei, ai oştirii şi ai naţiunii.

Am scris această carte pentru a dezvolta istoriografia artileriei, din dorinţa de a intra în cadenţa celor ce şi-au asumat deliberat responsabilitatea de a informa generaţiile viitoare despre trecutul glorios al armatei în general şi al artileriei în special, de a crea premisele pentru perceperea sa de către viitorii tunari, nu numai ca o armă, expresie a hiperviolenţei pe câmpul de luptă, ci ca pe o autentică stare de spirit, în măsură să le influenţeze benefic exprimarea profesională.

Am dorit ca şi prin această lucrare să contribuim la relevarea renumelui şi prestigiului înaintaşilor care au dovedit prin fapte că nimic nu este mai sfânt ca ţara şi ca îndeplinirea îndatoririlor faţă de aceasta. Recunoaştem, totodată, că nu am rezistat tentaţiei ca, pe lângă evidenţierea câtorva personalităţi strălucite, din pleiada spiritelor de excepţie ale înaintaşilor să aducem în atenţie, ca şi contra-exemple, şi artilerişti ce s-au constituit în singulare, dar autentice "umbre" în bogata istorie a armei, ca urmare a precarităţii formaţiei lor morale.

Câteva dintre abordările prezentei lucrări au mai văzut lumina timpului, prin publicarea lor într-o redactare mai mult sau mai puţin diferită faţă de cea actuală, în Revista Document şi în Revista Artileria Modernă Română. Am apreciat că reunirea lor între coperţile unei cărţi şi completarea cu alte subiecte similare, de interes, cu privire la artilerie, vor facilita peste ani buna cunoaştere a trecutului şi a tradiţiilor artileriei. Mai mult decât atât, am avut convingerea că în acest fel va spori şi aria de adresabilitate a cărţii, de diseminare a informaţiilor, depăşind sferele relativ limitate de cuprindere ale cititorilor celor două reviste mai sus-menţionate.

Bucuria apariţiei acestei cărţi este imensă, întrucât încununează cu succes o muncă asiduă de studiere a unei multitudini de surse bibliografice, arhivistice, de selectare, analiză şi prelucrare riguroasă a conţinutului acestora. Este totodată bucuria faptului că şi această carte ne înlesneşte posibilitatea ca dincolo de existenţa noastră efemeră să ne adresăm peste ani şi ani cititorilor, probabil unii nenăscuţi la această dată, să ne lăsăm înţeleşi şi, am vrea să credem, şi apreciaţi pentru efortul de a le dărui cu generozitate pagini de istorie.

Folosim acest prilej pentru a exprima mulţumirile noastre tuturor celor ce ne sunt dragi, familiilor, pentru sprijinul, încurajările şi înţelegerea manifestate în legătură cu acest demers editorial, precum şi celor ce într-o formă sau alta au facilitat scrierea acestei cărţi.

Autorii

Fisier atasat

Citeşte şi:

Soldaţii profesionişti care au început pregătirea în Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin de Luptă depun Jurământul Militar
Publicat pe 18.12.2015
Vineri, 18 decembrie, cel mai tânăr contingent de militari care, în luna octombrie, a trecut pragul Centrului de Instruire pentru Artilerie Terestră...
Doamna Maria Barb, o femeie care în cei peste 100 de ani a fost şi este un model de viaţă
Publicat pe 08.03.2016
Luni, 7 martie, doamnele şi domnişoarele Colegiului Naţional Militar "Mihai Viteazul" au avut parte de momente frumoase, specifice începutului de...