Data publicarii: 
01.03.2015

Gradul autorului

Colonel
Autorul: 
Adrian STROEA

Mutaţiile din contextul geopolitic de la sfârşitul secolului XX, evoluţia rolului organismelor internaţionale, precum şi identificarea şi impunerea de către statele democratice de noi practici de gestionare a situaţiilor de criză, conflict şi postconflict au determinat atribuirea instituţiei militare - pe lângă funcţia tradiţională de a duce şi câştiga războaie - a unei noi misiuni de a asigura menţinerea păcii, de a descuraja conflictele militare şi războaiele.

Atribuirea acestei noi misiuni a generat o schimbare profundă în teoria militară concretizată în apariţia şi afirmarea unor noi concepte doctrinare. Astfel, pe lângă operaţiile specifice luptei armate şi cele intermediare, s-au consacrat operaţiile de stabilitate şi de sprijin (Stability and Support Operations).

Practica ultimelor decenii a demonstrat că planificarea, organizarea şi desfăşurarea efectivă a acestora este atributul instituţiei militare dintr-un număr variabil de state reunite acţional, temporar în forţe multinaţionale, pe baza mandatelor organismelor abilitate (ONU, OSCE etc.) ca expresie a voinţei comunităţii internaţionale.

Conform tendinţelor de evoluţie a fenomenului militar la începutul noului mileniu, operaţiile viitoare vor fi caracterizate prin:

a) caracter pronunţat expediţionar, întrunit şi multinaţional;
b) orientare predilectă atât spre gestionarea situaţiilor de criză, prevenirea conflictelor, dar şi către operaţii specifice luptei armate şi postconflict,
c) grad înalt de incertitudine, posibilitate de escaladare rapidă a conflictelor;
d) caracter nonlinear, multidimensional şi pronunţat asimetric; nelinearitatea şi asimetria conduc la creşterea riscului apariţiei fratricidului şi, ca urmare, la necesitatea asigurării unei protecţii adecvate forţelor multinaţionale;
e) teatrele de operaţii pot include zone în care legile şi ordinea constituţională sunt eludate, haosul, crima organizată fiind omniprezente;
f) monitorizarea activităţilor desfăşurate pe plan internaţional şi în mediul diplomatic, fapt care va duce la supunerea forţelor multinaţionale unor presiuni accentuate exercitate îndeosebi de mass-media, dar şi la încercări ale adversarului de a influenţa opinia publică şi percepţiile acesteia în mediile internaţionale.

Totodată, o caracteristică însemnată a operaţiilor militare în viitor o reprezintă sporirea importanţei participării artileriei terestre în compunerea forţelor multinaţionale, atât ca principal sistem de sprijin prin foc al forţelor terestre, angajate în acţiuni specifice luptei armate, cât şi, mai nou, ca participant credibil în operaţiile executate în sprijinul păcii.

Indiferent de tipul operaţiilor, manifestarea acţională a artileriei terestre se materializează din ce în ce mai pregnant, lucru dovedit şi în lucrarea de faţă, care, sperăm că reprezintă o altă abordare a artileriei terestre în operaţiile specifice luptei armate.

Lucrarea este structurată pe patru capitole: "Artileria, componentă de bază a sistemului de lovire al forţelor terestre", "Acţiunile artileriei terestre pentru asigurarea protecţiei forţelor în teatrele de operaţii", "Tendinţe în evoluţia subsistemului de asigurare date al artileriei terestre", "Perspective ale subsistemului de lovire al artileriei terestre" şi are 135 pagini.

Fisier atasat

Citeşte şi:

Salve trase de militarii Batalionului 83 LAROM "Bogdan I" pentru comemorarea a 100 de ani de la începerea luptei de la Mărăşti din 11 iulie 1917 în Poligonul Centrului Naţional de Instruire Întrunită "Getica"
Publicat pe 11.07.2017
Marţi, 11 iulie, la ora 03.50, în poligoanele din Cincu, Smârdan şi Babadag a fost auzită o singură comandă: „Pentru gloria eternă a celor care acum...
Publicat pe 13.11.2017
A fi artilerist este o muncă grea, înseamnă a avea pasiunea traiectoriilor precise. E nevoie de logică, calcule, atenţie şi mult antrenament. Dar cel...