Data publicarii: 
01.03.2015
Autorul: 
Sorin IOAN, Adrian STROEA

Dedicăm această lucrare memoriei camarazilor căzuţi eroic la datorie, pe câmpurile de luptă, pentru înfăptuirea dezideratelor naţionale.*

De-a lungul celor peste 18 decenii de existenţă, Armata de Uscat, denumită în prezent Forţele Terestre Române, a evoluat continuu şi s-a perfecţionat organizatoric şi acţional, în deplin consens cu exigenţele impuse de politica militară a statului român şi cu cerinţele marilor confruntări militare cărora a trebuit să le facă faţă.

Prin întreaga sa activitate, Forţele Terestre Române s-au afirmat ca primul actor creator de istorie militară naţională. Ele au reprezentat prin binomul infanterie-cavalerie, singura componentă structurală a "armatei pământene" la reînfiinţarea acesteia în anul 1830, în Principatele Române. De-a lungul anilor, această categorie de forţe a constituit componenta armatei cu contribuţia cea mai consistentă la promovarea dezideratelor naţionale. Obţinerea independenţei naţionale, a victoriilor în cel de-al doilea război balcanic, în Primul Război Mondial, în Campania din 1919-1920 şi în cel de-al Doilea Război Mondial s-au datorat în cea mai mare măsură, forţelor terestre.

O caracteristică esenţială a Forţelor Terestre Române a fost legătura lor intrinsecă cu evoluţia fenomenului militar, fapt ce le-a permis să fie în permanenţă receptive la schimbări, adaptabile la noile provocări generate de acestea.

Astăzi, statutul ţării noastre de membră a Alianţei Nord-Atlantice şi a Uniunii Europene conferă forţelor terestre, ca de altfel întregii armate, un cadru complex de manifestare, cu oportunităţi multiple de a face faţă noilor provocări ale mediului internaţional de securitate, generate de suprapunerea unor fenomene precum globalizarea şi fragmentarea, de creştere a riscurilor şi vulnerabilităţilor regionale, pe lângă cele clasice. În scopul optimei gestionări a situaţiilor de criză şi de conflict şi îndeplinirii angajamentelor militare asumate de România, Forţele Terestre Române au parcurs un amplu proces de transformare, de adecvare la cerinţele comune aliate, la cele ale fenomenului militar contemporan şi la schimbările mediului geostrategic. Transformarea Forţelor Terestre Române, în cadrul transformării generale a armatei, pe deplin sincronizată cu cea a Alianţei, a generat o categorie de forţe în măsură să execute întreaga gamă de operaţii cu caracter terestru şi aeropurtat, independent şi întrunit sau combinat, în compunerea forţelor naţionale şi multinaţionale. Începând cu anul 1991, Forţele Terestre Române au participat la misiuni multinaţionale în afara teritoriului naţional, iniţial la operaţii preponderent umanitare, iar mai apoi, la misiuni operative. Astfel, s-a produs evoluţia participării de la misiuni de observare, monitorizare şi verificare la misiuni complexe cu subunităţi şi unităţi, desfăşurate în teatre de operaţii din Europa, Africa şi Asia. Participarea la aceste misiuni a reprezentat o provocare majoră pentru forţele terestre, îndeplinirea lor realizându-se prin profesionalismul şi, nu de puţine ori, prin eroismul militarilor români, dovedit de atâtea ori de-a lungul întregii istorii a oştirii.

Ne plecăm în faţa eroilor noştri care şi-au dat jertfa supremă în războaiele trecute şi actuale sau în acţiunile interne la care au participat, fie în decembrie 1989, fie pe timpul unor intervenţii umanitare de salvare sau de înlăturare a urmărilor calamităţilor naturale, situându-se mereu în slujba poporului nostru.

CLICK PENTRU DESCĂRCAREA FIŞIERULUI PDF »» http://goo.gl/XujE76

Citeşte şi:

Elevi cu înclinaţii deosebite pentru studiul matematicii din Colegiul Naţional Militar "Dimitrie Cantemir" s-au remarcat la cea de-a XXI–a ediţie a...