Data publicarii: 
01.03.2015
Autorul: 
Colectiv de autori

[*]Enciclopedia artileriei române reprezintă rezultatul conjugării eforturilor îndelungate ale unui colectiv de autori cu contribuţii substanţiale, de-a lungul timpului, în dezvoltarea şi promovarea istoriografiei artileriei.

Lucrarea este izvorâtă din dorinţa de a reuni, între coperţile unei singure cărţi, istoria artileriei române şi a mijloacelor de lovire la distanţă antepirobalistice, care i-au precedat apariţia. Complexitatea abordărilor autorilor, din multiple perspective - militare, sociale, tehnice, istorice - volumul şi diversitatea informaţiilor oferite cititorilor imprimă lucrării un firesc şi autentic caracter monografic, enciclopedic.

În deplină concordanţă cu istoriografia poporului român şi a oştirii sale, lucrarea prezintă cronologic, pe etape istorice, momentele de referinţă ale participării artileriei la confruntările de referinţă ale naţiunii române pentru înfăptuirea idealurilor naţionale, precum şi cele ale evoluţiei artileriei antepirobalistice şi pirobalistice din spaţiul carpato-danubiano-pontic.

Domeniile asupra cărora ne-am focalizat atenţia şi care au fost supuse demersului nostru descriptiv-analitic au fost în principal: structura organizatorică, organele specializate de conducere, învăţământul, instrucţia şi înzestrarea tehnico-materială. Din aceste perspective de abordare am reuşit să surprindem evoluţia structurilor de artilerie, a celor de conducere, între care un loc aparte îl ocupă Comandamentul Artileriei, a instituţiilor de învăţământ emblematice ale armei, denumite generic Şcoala Militară de Artilerie, respectiv Centrul de Instrucţie al Artileriei. De asemenea, lucrarea aduce în atenţia cititorilor biografiile celor mai reprezentative personalităţi ale artileriei, trecute la cele veşnice, cu contribuţii substanţiale la dezvoltarea armei, a oştirii şi în unele cazuri a societăţii româneşti. Adevărate elite ale armatei, ale neamului românesc, acestea constituie pilde de profesionalism, de moralitate şi patriotism autentic pentru generaţiile viitoare.

În urma studierii unui vast material de arhivă şi bibliografic am reuşit să prezentăm, evident într-o manieră cuprinzătoare, dar nonexhaustivă, mijloacele de luptă din dotarea acestei arme. Putem afirma fără teama de a greşi că, din această perspectivă a înzestrării, cartea realizează un arc peste timp, de la catapulte la rachete, surprinzând evoluţia, uneori revoluţionară a caracteristicilor tehnico-tactice ale mijloacelor de lovire la distanţă, atât antepirobalistice, cât şi pirobalistice.

Avem convingerea că această lucrare, pe care o apreciem cu deplină obiectivitate ca cea mai cuprinzătoare dintre toate cele scrise până acum despre artilerie, va reprezenta mult timp principala sursă de informare în ceea ce priveşte această nobilă armă. Nutrim totodată speranţa că, ea va fi nu numai o utilă sursă de studiu şi documentare pentru specialişti, dar şi o agreabilă şi incitantă lectură pentru publicul larg, îndeosebi pentru cel pasionat de istorie în general şi de istorie militară în special. În plus, pentru artilerişti cartea se doreşte un util instrument de educare, un mijloc de percepere afectivă a artileriei, mai mult decât o armă, ca o stare de spirit.

Enciclopedia artileriei române, expresie a dragostei profunde a noastră, a autorilor, pentru arma artilerie, reprezintă onorul pe care îl dăm, cu condeiul gratitudinii, tunarilor români din toate veacurile, ostaşi devotaţi armatei şi neamului, precum şi minunatelor lor fapte de arme. Măreţia, eroismul şi nobleţea trecutului armei noastre obligă moral, în mod ineluctabil, generaţiile viitoare de artilerişti la o exprimare profesională pe măsura valorii înaintaşilor şi a tradiţiilor artileriei. De aceea, tinere artilerist, cititor peste ani al acestei cărţi, fii excelent servant al armei şi armatei noastre, al naţiunii române, fii mândru că eşti urmaşul generalilor Gheorghe Manu, Constantin Coandă, Eremia Grigorescu, Constantin Cristescu, Petre Dumitrescu, Mihail Eugeniu Popescu, pentru a da numai câteva nume de corifei ai artileriei, străduieşte-te să scrii la rându-ţi noi pagini în glorioasa carte de istorie a artileriei. Şi dacă o clipă ai fost cucerit de conţinutul cărţii, îmbrăţişează-i cu gândul recunoştinţei pe cei ce au trudit altruist pentru informarea şi delectarea ta.

Închei această succintă introducere, exprimând bucuria autorilor, împlinirea lor sufletească pentru finalizarea acestui ambiţios şi generos proiect dedicat artileriei române, ad perpetuum rei memoriam (spre veşnică aducere aminte), la împlinirea a 170 de ani de la înfiinţarea sa ca armă modernă.


NOTE:

* Extras din prefaţa volumului

Fisier atasat

Citeşte şi:

Exerciţiu tactic cu trageri de luptă/LFX  cu Regimentul 52 Artilerie Mixtă "General Alexandru Tell" şi Batalionul 285 Artilerie "Vlaicu Vodă" – Senzorul 15
Publicat pe 03.11.2015
În data de 3 noiembrie 2015, comandantul Diviziei 2 Infanterie "Getica", general-maior dr. Petrică-Lucian Foca, şi locţiitorul comandantului diviziei...
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană ”Ioan Vodă”, continuator al tradiţiilor de luptă ale ”Şcolii Speciale de...