SUNT UN MILITAR DEDICAT 100% PROFESIEI

SUNT UN MILITAR DEDICAT 100% PROFESIEI

Căpitan Narcis RĂDUCU
Publicat pe 28.04.2021

Nu obosește niciodată să își îndeplinească sarcinile. Este un militar crescut și format în spiritul respectării ordinelor, legilor și regulamentelor. Un om corect, principial, deschis la problemele subordonaților, care consideră că Omul reprezintă valoarea supremă a instituției militare în ansamblu.

 

- Domnule colonel, știu că aveți o carieră militară plină de realizări, pe parcursul căreia ați ocupat diferite funcții. Care au fost cele mai marcante momente la care vă raportați astăzi?

Într-o carieră de peste 30 de ani, nu au fost puține aceste momente. Sunt demne de menționat instituțiile care m-au format ca militar și ofițer: Liceul Militar „Dimitrie Cantemir” de la Breaza și Școala de Ofițeri de Rachete și Artilerie Antiaeriană de la Brașov. Acestora li se adaugă funcțiile de la baza carierei militare – comandant de pluton și de baterie – care mi-au oferit prilejul de a acumula experiență și competențe manageriale în ceea ce privește lucrul cu oamenii sau, ca să utilizez un termen deja consacrat, leadership-ul militar. Trebuie să precizez și faptul că am în spate o experiență de pe 18 ani în domeniul învățământului militar, pe care o consider o provocare aparte, care nu se află la îndemâna oricui, deoarece reclamă nu doar expertiză profesională, ci și calități psihopedagogice și multă implicare în actul educațional. Între cursanți și profesor (indiferent de denumirea militară a acestuia), trebuie realizat nu doar un transfer de cunoștințe, ci o implicare mult mai profundă – bazată pe respect, înțelegere, grijă și considerație. Am lucrat în domeniul învățământului militar pe diferite paliere, respectiv Centre de Perfecționare, Școală de Aplicație, Academia Forțelor Terestre – fiecare instituție cu un anumit profil și cu specificitățile și rigorile sale. Toate aceste aspecte au conturat profilul meu profesional și moral actual și mi-au format competențele necesare conducerii unei instituții de învățământ militar. În ceea ce privește formarea mea profesională, se impun a fi amintite și cele două misiuni, cu durata de un an de zile fiecare, desfășurate în teatrul de operații Afganistan, unde am avut șansa și oportunitatea acumulării unei experiențe profesionale și de viață pe care nu o poți învăța din niciun manual sau film, la fel de intens ca atunci când ești factorul activ și real al unei astfel de experiențe.

- Ce l-a determinat pe adolescentul Mircea-Cristian Drăgulin să îmbrace haina militară și ce mai păstrează astăzi colonelul Mircea-Cristian Drăgulin din adolescentul de altădată?

Cariera militară a reprezentat exclusiv opțiunea mea personală, în contextul în care nu am avut militari de carieră în familie, care să mă canalizeze în această direcție. Un dezvoltat simț al ordinii, corectitudinii și disciplinei au constituit reperele care m-au îndreptat spre cariera militară și aș dori să cred că aceste coordonate morale interioare mă definesc și astăzi, doar că au îmbrăcat haina experienței profesionale și a înțelepciunii pe care o câștigăm odată cu trecerea anilor.

- Sunteți locțiitor al comandantului în Centrul de Perfecționare Infanterie „Constantin Brâncoveanu” și aș dori să vă întreb care sunt rigorile funcției pe care o ocupați, în condițiile în care, la ora acestui interviu, funcția de comandant este vacantă, iar dumneavoastră sunteți ofițer de arma Rachete și artilerie antiaeriană?

Această întrebare este pe cât de legitimă, pe atât de profundă, ceea ce necesită implicit un răspuns mai complex. Totuși, voi încerca să fiu cât mai concis și să vă răspund punctual.  Încadrez fucția de locțiitor al comandantului, care presupune multiple activități și responsabilități, stipulate foarte bine în regulamentele militare, și de aceea nu voi intra în detalii. Provocările privind ocuparea funcției de locțiitor, în cazul meu, însumează o serie de nuanțe și particularități contextuale. La sosirea mea în acest centru nu erau încadrate nici funcțiile de comandant și șef de stat major, fapt care a rămas neschimbat și la ora actuală. Prin urmare, în ziua în care am pășit pentru prima dată în această instituție, respectiv pe data de 10 noiembrie 2020, am luat în primire nu doar funcția de locțiitor al comandantului, ci și Drapelul de luptă și comanda unității, fapt care a schimbat în mod fundamental datele problemei. În consecință, m-am angajat să asigur comanda unității, îndeplinirea misiunii de bază a acesteia și a tuturor sarcinilor primite, alături de cunoașterea profilului psiho-moral al personalului, pentru câștigarea încrederii și suportului acestuia în acceptarea voluntară a stilului meu de lider și manager și împărtășirea viziunii mele privind dezvoltarea și evoluția acestei instituții. Pentru mine, factorul uman reprezintă elementul primordial al organizației militare. Acesta este crezul meu și de aceea încerc să acord, cât de mult îmi permite timpul, atenție personalului unității și cursanților aflați la pregătire, pentru a putea răspunde optim, cu profesionalism și considerație, nevoilor acestora. Scopul meu este să creez la nivelul centrului pe care îl conduc un climat organizațional optim desfășurării actului educațional, în concordanță cu legislația în vigoare și în spiritul disciplinei și rigorilor militare. În fapt, acesta reprezintă unul dintre principalele angajamente profesionale în fața cărora doresc să răspund cu profesionalism, integritate, respect și considerație, iar acest suflu nou și personal, orientat în spiritul respectării și promovării valorilor militare și umane, să aibă un caracter durabil în această instituție de învățământ.

Consider că investiția în factorul uman nu reprezintă cuvinte lipsite de fundament și îmi bazez această afirmație pe o experiență bogată privind lucrul cu oamenii, experiență susținută și de fundamentele teoretice dobândite prin diferitele forme de pregătire, inclusiv un master în domeniul Leadership-ului organizațional.

Faptul că la bază sunt ofițer de rachete și artilerie antiaeriană constituie un impediment numai în aparență. Pe de o parte, formarea mea inițială ca militar și ofițer a cuprins noțiuni de bază de nivel soldat, grupă, pluton de infanterie și, mai târziu, în Facultatea de Comandă și Stat Major din cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I” am dobândit cunoștințe privind conducerea unităților și marilor unități de infanterie, în diferite tipuri de operații. Prin urmare, arma infanterie nu-mi este nefamiliară. Pe de altă parte, consider că cel puțin la fel de importante ca pregătirea profesională pe linie de armă sunt experiența și aptitudinile privind conducerea unei instituții, luând în considerare, bineînțeles, și nevoile particulare ale personalului. Ori, în îndelungata mea carieră profesională, am condus structuri, la diverse eșaloane, am interacționat cu o mare diversitate de militari și consider că am dezvoltate acele competențe necesare conducerii unei unități de nivelul Centrului de Perfecționare Infanterie.

Nu în ultimul rând, faptul că în ultimi 18 ani am lucrat doar în instituții militare de învățământ, din care cea mai mare parte a timpului în Centrul de Perfecționare Artilerie Terestră și Artilerie Antiaeriană de la Sibiu, deci instituție similară cu cea pe care o conduc în prezent, socotesc că reprezintă un alt atu incontestabil privind înțelegerea rolului și mediului de funcționare, precum și particularitățile conducerii unei unități ce are ca tipicitate învățământul militar.

- Care sunt activitățile didactice în care este implicat centrul anul acesta, dat fiind faptul că venim după un 2020 care a fost plin de încercări, atât pentru sistemul de învățământ civil, cât și pentru cel militar?

Este adevărat că acest an de învățământ, ca și cel precedent, prezintă anumite particularități și provocări generate de pandemia COVID-19, și acest lucru a afectat întreg procesul de învățământ, principala provocare fiind menținerea standardului ridicat privind calitatea actului educațional. De aceea, tratăm aceste încercări cu maximă seriozitate și responsabilitate, atât privind calitatea învățământului, cât și sănătatea și siguranța personalului, dat fiind rolul instituției noastre în formarea profesională a resursei umane pe linia celor două arme pe care le gestionăm: infanterie și poliție militară. Cum timpul nu este milostiv față de condiția efemeră a omului și de cele mai multe ori nu ne oferă o a doua șansă, încercăm să găsim un echilibru, să căutăm soluții viabile pentru respectarea regulilor și măsurilor de prevenire a îmbolnăvirii personalului cu SARS-CoV-2, dar și pentru executarea unui act educațional de calitate, cu un caracter preponderent practic-aplicativ și, pe cât posibil, în sistem față în față. Unele activități au fost anulate sau redimensionate, dar per ansamblu, apreciez că ne-am îndeplinit misiunea și obiectivele de bază ale instituției la nivelul cerințelor, și în această perioadă de provocări specifice, legate de pandemie.

- Ce le transmiteți cursanților care vă trec pragul  cu dorința de a se perfecționa și de a căpăta cunoștințe noi, care să le fie folositoare în carieră?

Obișnuiesc să mă întâlnesc cu fiecare serie de cursanți, atât la începutul, cât și la sfârșitul cursului. La prezentarea acestora în instituția noastră le fac câteva precizări privind respectarea strictă a prevederilor regulamentelor militare, ordinii și disciplinei în unitate și, de asemenea, încerc să îi responsabilizez privind implicarea lor ca factori activi ai propriei pregătiri. Intructorii militari le asigură instrumentele necesare și orientarea pentru desfășurarea unui act educațional de calitate, în condițiile unui învățământ de formare continuă desfășurat pe principii moderne, dar activitatea didactică în ansamblu trebuie să fie una interactivă, cu schimb informațional și emoțional din ambele părți.

- Ce fel de colaborare aveți cu Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu și cu Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I” de la Pitești, care sunt, totodată, și principalele instituții ce vă furnizează cursanți?

Așa cum este și firesc, avem o colaborare foarte bună cu cele două instituții, deoarece îndeplinim împreună aceeași misiune de bază: formarea ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor. Astfel, eforturile noastre sunt armonizate și complementare, ca părți ale aceluiași proces educațional.

Nu pot să nu evidențiez relația specială pe care o avem cu conducerea Academiei Forțelor Terestre și sprijinul constant pe care îl primim din partea acesteia pentru modernizarea logisticii didactice și, implicit, realizarea unui act educațional de calitate, eficient și modern. Îmi place să cred că acest aspect se datorează și faptului că, înainte de a prelua comanda Centrului de Perfecționare Infanterie, mi-am desfășurat activitatea în Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, iar relațiile profesionale cristalizate în acea perioadă au rămas durabile în timp.

Totodată, un număr mare de cursanți provin din unitățile de armă din teritoriu și, prin urmare, atunci când vorbim despre formare profesională inițială și continuă trebuie să avem în atenție trei piloni fundamentali, aflați în strânsă interdependență: academiile militare și școlile militare de maiștri militari și subofițeri – centrele de perfecționare ale armelor – unitățile de armă din teritoiu. Aşadar, încercăm să întărim colaborarea și cu unitățile de armă, ca factori activi și principali beneficiari ai procesului educațional la care suntem și noi parte.

- Constantin Brâncoveanu, patronul spiritual al centrului, a rămas în istorie ca un domnitor curajos, înțelept și credincios. Credeți că am putea vorbi astăzi de faptul că spiritul brâncovenesc îi călăuzește, deopotrivă, pe instructorii și cursanții care pun umărul la menținerea prestigiului acestei instituții?

Privind rolul pe care domnitorul Constantin Brâncoveanu l-a jucat în istoria poporului român și al locului pe care acesta îl ocupă în galeria martirilor neamului românesc, aș putea să vorbesc în termeni elogioși, căci sunt absolvent al unei facultăți de istorie, dar figura proeminentă a domnitorului este bine cunoscută și de aceea mă voi canaliza pe a doua parte a întrebării.

Asocierea imaginii marelui domnitor cu numele instituției la comanda căreia mă aflu nu este întâmplătoare, dacă luăm în considerare prestigiul pe care această instituție de marcă a învățământului militar românesc și l-a creat în cei 115 ani de activitate. Existența centrului este măsurată nu doar în ani, ci și în zeci de generații de ofițeri, maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști formați în spiritul adevărului, dreptății și dragostei față de neam și țară, de către un corp de instructori militari competent și comandanți de subunități dedicați profesiei militare, care au știut cum să modeleze - cu o reală autoritate și competență profesională și educațională - nenumărați absolvenți, a căror reușită confirmă și consolidează valoarea acestei instituții.

- Domnule colonel, se apropie Ziua Infanteriei, și chiar dacă pe umeri purtați însemnele armei rachete și artilerie antiaeriană, din poziția de ofițer care asigură comanda Centrului de Perfecționare Infanterie „Constantin Brâncoveanu”, vă rog să ne spuneţi ce le transmiteți, prin intermediul nostru, la ceas aniversar, infanteriștilor din Armata României?

Luna aprilie este bogată în aniversări care au legătură cu această armă, dintre care merită evocate: ziua centrului, pe data de 1 aprilie; Ziua Forțelor Terestre, pe 23 aprilie și Ziua Infanteriei, pe 30 aprilie. La ceasul aniversar care se apropie, doresc să îi asigur pe colegii infanteriști din Armata României că Centrul de Perfecționare Infanterie „Constantin Brâncoveanu” va continua să rămână o instituție emblematică prin excelență, capabilă să își asume rolul formării și fundamentării unor noi concepte privind viitorul infanteriei, dar și privind conservarea valorilor și tradițiilor acestei arme. Totodată, le transmit infanteriștilor, în numele personalului centrului și al meu, cele mai sincere și cordiale urări de sănătate și fericire alături de cei dragi, împliniri în plan profesional și personal, putere de muncă pentru realizarea obiectivelor propuse, alături de tradiționalul: LA MULȚI ANI! Și pentru că se apropie și Sfintele Sărbători Pascale, le doresc tuturor lumină în suflet și în gând. PAȘTE FERICIT!