Activități dedicate aniversării a 105 ani de la înființarea Armatei a 2-a

Căpitan Mariana DINU
Publicat pe 05.08.2021

Divizia 2 Infanterie "Getica", continuatoarea tradițiilor de luptă ale Armatei a 2-a române, a prezentat în perioada 3-4 august 2021, pe meleagurile argeșene, o frumoasă lecție de istorie la împlinirea a 105 ani de la constituirea, în august 1916, a marilor unități ale armatei române și intrarea României în Marele Război pentru împlinirea idealului național.

În data de 3 august 2021 a avut loc un simpozion la Cercul Militar din Câmpulung, județul Argeș. În cadrul activității, cuvântul comandantului Diviziei 2 Infanterie „Getica", general-maior Dragoș-Dumitru Iacob, de deschidere a simpozionului, a fost urmat de prelegeri susținute de specialiști în istorie militară: colonel (r.) dr. Mircea Tănase, care a prezentat Armata a 2-a în perioada 1916-1945; Alexandru Oprea, directorul Mausoleului Eroilor de la Mateiaș, care a prezentat Armata a 2-a în acțiunile și luptele din zona Argeșului; și colonel (r.) dr. Mihai Goia, care a prezentat Armata a 2-a în perioada 1960-2010.

Faptele de eroism ale eroilor căzuți la datorie au fost evocate și de primarul municipiului Câmpulung, Elena-Valerica Lăsconi, și de subprefectul județului Argeș, Lucian Ionescu.

Simpozionul s-a încheiat cu prezentarea de către generalul-maior Dragoș-Dumitru Iacob a activității Diviziei 2 Infanterie „Getica", de la înființare, din anul 2010, și până în prezent și vizionarea filmului reprezentativ „Calea Învingătorilor: Armata a 2-a", astăzi Divizia 2 Infanterie „Getica".

În semn de respect pentru sacrificiul eroilor căzuți pe câmpurile de luptă pentru reîntregirea neamului românesc, în data de 4 august s-a desfășurat și o ceremonie militară cu depuneri de coroane de flori la Mausoleul Eroilor de la Mateiaș. La acest eveniment au fost prezenți și copii din cadrul organizației naționale „Cercetașii României" – Centrul local Baden-Powell din București.

Garda de Onoare a ceremoniei militare a fost constituită din militari ai Batalionului 30 Vânători de Munte „Dragoslavele" și ai Batalionului 33 Vânători de Munte „Posada", personal din cadrul Detașamentului „Mateiaș", Asociației de Reconstituire Istorică a Muzeului Câmpulung și „Historia Renascita".

***

Ordinul nr.40 al Marelui Cartier General din 15 august 1916 constituie actul de naştere al Armatei a 2-a. Acesta prevedea ca începând cu ziua de 18 august 1916, toate trupele şi serviciile prevăzute prin lucrările „Ipotezei Z" să treacă sub ordinele superioare ale Comandamentului Armatei a 2-a, al cărei cartier general se va găsi instalat, până la terminarea mobilizării, în localul Şcolii de Artilerie şi Geniu din Bucureşti. 

Compunerea de început a Armatei a 2-a însemna Corpurile 2 şi 3 Armată şi Brigada 3 Călăraşi, care întruneau un total de 78 batalioane de infanterie, 12 escadroane de cavalerie şi 71 baterii de artilerie. Prin acelaşi Înalt Decret nr.2.784 din 14.08.1916, la comanda sa a fost numit generalul de divizie Alexandru Averescu (14.08.-26.08.1916; 26.09.1916-30.01.1918), cel care avea să se acopere de glorie în luptele de la Mărăşti, din vara anului 1916, iar nu peste mult timp va deveni una dintre cele mai populare figuri politice din România.

În august 1916, Armata a 2-a a fost dispusă central în dispozitivul strategic al frontului românesc de pe Carpaţi, participând iniţial la operaţia de acoperire şi apoi, în lunile august-septembrie 1916, la ofensiva din Ardeal, traversând cele trei etape ale acestei prime operaţii.

La jumătatea lunii septembrie 1916, după ce trupele sale atinseseră şi trecuseră la consolidarea aliniamentului Odorheiul Secuiesc, Paloş, Dăişoara, Ticuşu Nou, Noul Român, Cârtişoara, Avrig, ofensiva Armatei a 2-a în Ardeal s-a încheiat. 

În perioada ianuarie-iunie 1917 a avut loc reorganizarea armatei române, operaţie la care a concurat şi Misiunea Militară Franceză, condusă de generalul H. M. Berthelot. Au fost refăcute armatele 1 şi 2, cu un total de 15 divizii de infanterie, 2 de cavalerie, 4 regimente de artilerie grea şi 12 escadrile de aviaţie. Armata a 2-a a trecut la refacerea potenţialului militar şi moral al forţelor, concomitent cu menţinerea în dispozitivul de apărare din zona Vrancei a majorităţii marilor sale unităţi şi unităţilor din compunere. Efectivele se ridicau la 8 generali, 2.648 ofiţeri, 12.3228 trupă (din care 73.675 combatanţi, 42.476 necombatanţi şi 7.077 disponibili). 

La 13 ianuarie 1917, Armata a 2-a avea dispuse marile unităţi astfel: Grupul „Grigorescu" (Divizia 15 Infanterie şi Brigada 7 Mixtă) pe aliniamentul Mânăstirea Caşin, Vârful Momâia, Grupul rus „Mannerheim" (3 divizii, din care una română) între Momâia şi Şerbeşti, şi Grupul „Râmnic" între Şerbeşti şi Oleşeşti, iar în rezervă Divizia 7 Infanterie. Între 13-18 februarie 1917, Armata a 2-a a executat prima sa ofensivă din Moldova, reuşind să respingă inamicul în sectorul Mărăşti şi să stabilizeze frontul pe aliniamentul Şuţiţa, Putna şi Siret.

După cum spune Constantin Kiriţescu, „Armata a 2-a, rămasă pe front în Munţii Oituzului şi ai Vrancei, îşi căuta o linie pe care să îşi fixeze frontul, în luptă atât cu duşmanul pe care-l avea în faţă, cât şi cu asprimea unei ierni grozave. [...] Ea va sta în tranşee şase luni de zile, păstrând cu sfinţenie postul de santinelă la porţile Moldovei refugiului, refacerii şi revanşei".

După şase luni de aşteptare pe poziţii, Armata a 2-a română a fost angajată în marea bătălie de la Mărăşti, între 9 -14 iulie 1917. „Rareori o armată s-a găsit într-o înălţare sufletească mai mare ca Armata a 2-a română în preajma bătăliei de la Mărăşti", avea să scrie mai târziu Constantin Kiriţescu. La rândul său, generalul Averescu avea să consemneze, în notiţele sale: „9 VII. În fine, ziua mult aşteptată începe. Zi mare, căci este în joc reputaţiunea armatei, sau cel puţin a valoarei soldatului nostru.[...] Am însă ferma încredere în succesul trupelor noastre pe frontul armatei mele. Sunt convins că acţiunea care începe azi va fi pentru soldatul nostru un titlu de glorie şi pentru ţară de mândrie. Ne măsurăm, în condiţiuni aproape egale, cu cei mai buni soldaţi din lume. Sunt convins că vom învinge".

Bilanţul acestei bătălii a fost strălucit. Frontul inamic a fost străpuns pe o lungime de 30 km şi împins pe o adâncime de 20 km, 30 de localităţi fiind recucerite de forţele române. În nouă zile de luptă, Armata a 2-a a făcut prizonieri un număr de 23 ofiţeri şi 2.746 soldaţi inamici, a capturat 40 de tunuri, 30 de mortiere de tranşee, 22 mitraliere şi mult alt material de război. Cu toate acestea, succesul strategic nu a putut fi exploatat. Parte componentă a imensului front rusesc, armata română a trebuit să-şi oprească ofensiva, datorită gravei defecţiuni a armatei ruse, confruntată cu valul revoluţionar care i-a determinat pe soldaţii acesteia să nu mai lupte.

***

La 105 ani de la înfiinţarea Armatei a 2-a, continuatoarea tradiţiilor istorice ale acesteia şi ale Comandamentului 2 Operaţional Întrunit „Mareşal Alexandru Averescu", Divizia 2 Infanterie „Getica" se prezintă ca o structură militară puternică şi complexă, de maximă importanţă în cadrul Armatei României, având mari responsabilităţi în sistemul de apărare al ţării, în măsură să-şi ducă la îndeplinire importantele misiuni încredinţate pentru apărarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a statului român.

 

 

 

Împarte cu prietenii tăi:

Comentarii