Elevii cenaclurilor colegiilor din Alba Iulia s-au întâlnit la "Mihai Viteazul"

ELEVII CENACLURILOR COLEGIILOR DIN ALBA IULIA S-AU ÎNTÂLNIT LA "MIHAI VITEAZUL"

În Colegiul Naţional Militar "Mihai Viteazul" a devenit tradiţie ca, în fiecare an, la 15 ianuarie, elevii şi profesorii catedrei de Limba şi literatură română să omagieze naşterea poetului nepereche.

De această dată, s-au reunit în cadrul proiectului educativ "Eminescu – numai poetul...", organizat de catedra de Limba şi literatura română a colegiului, elevi militari şi membri ai cercurilor artistice şi ai cenaclurilor literare din liceele municipiului Alba-Iulia: Colegiul Naţional "Horea, Cloşca şi Crişan", Colegiul Economic "Dionisie Pop Marţian", Colegiul Tehnic "Dorin Pavel", Colegiul Tehnic "Alexandru Domşa", Liceul de Arte "Regina Maria", Seminarul Teologic  Ortodox "Mitropolit Simion Ştefan" şi colegiul militar gazdă. 

Activităţile dedicate împlinirii celor 165 de ani de la naşterea poetului s-au desfăşurat într-un cadru sugestiv, impozant şi totodată intim, primitor – "Sala Trofeelor" a Colegiului Naţional Militar "Mihai Viteazul".

Programul a debutat cu lansarea unui nou volum de creaţii (lirice şi epice) ale membrilor cenaclului literar "Mihai Eminescu" din cadrul colegiului.

Volumul "Clepsidre în oglindă", apărut la Editura Grinta, Cluj‑Napoca, în noiembrie 2014, prin grija Colegiului Naţional Militar "Mihai Viteazul", reprezintă chintesenţa locomoţiei noastre lirice sau epice prin apele imaginaţiei, desfăşurată de-a lungul a trei ani de activitate literară, în cadrul Cenaclului "Mihai Eminescu". Volumul cuprinde un număr de 75 de creaţii în versuri şi proză şi se profilează ca oglindă a vieţii noastre şi metamorfoza ei în idee, iar noi – originatorii acestei metamorfoze. Desenul de pe coperta volumului a fost realizat în creion de colegul nostru Laurenţiu Sabău, căruia îi aparţin şi câteva din lucrările grafice inserate, şi reprezintă o polifonie a rostirii ce încearcă să întoarcă oglinda timpului sau retina memoriei pentru a reda, prin arta scrisului,  o altă psihologie a percepţiei de sine.

"Volumul este o îmbinare de orgolii – aşa-numitele egotisme – şi o distilare de esenţe lirice, pornite în aventura lor spre insaţietăţi existenţiale, criptate sau crispate în oglinda timpului. Anacroniile generate brusc, fără nicio referire la cauzalitate, halucinanta precizie a detaliului, fără a se crea impresia de aglomerare, reprimările şi refulările sugerate, petele de culoare şi lumină ce transpar pe alocuri fac din acest volum de creaţii expresia unei paradigme eliberate de orice constantă teoretică, pentru a ne sublinia individualitatea. Crâmpeiele de gând curat şi de simţire autentic-adolescentină desprinse din poezia elevei fruntaş Bianca Barstan  se regăsesc la antipodul alegoriilor prozaice, reliefate în creaţiile elevului Octavian Chiriac; candela vieţii veşnice şi a mitului erotic din poemele colegului meu – sentimentalul incurabil, elev caporal Bogdan Cerneştean – se lovesc de narativitatea, echivocul ideilor şi insolitul imaginilor din poezia mea. Gândurile de lumină versificată din poeziile elevei Maria Cardoş se contrapun amestecului de acuarele granulate desprinse din prozele elevei caporal Nicoleta Dochiu; reziduurile memoriei care dau contur abisurilor, aroganţelor de tot felul în creaţia elevului Sorin Sanda sunt expresii contrare ale sacrelor şi perenelor moşteniri de familie din proza elevei plutonier Casiana Fusu.

Aceştia suntem noi, cenacliştii, atât de diferiţi în expresie dar atât de uniţi în dorinţa de a fi noi înşine". (Elev caporal Cosmin Creţu, clasa a XI-a B).

Seara de muzică şi poezie a continuat cu un program dedicat "Luceafărului" poeziei româneşti, pentru ca toţi cei prezenţi să-şi deschidă sufletele şi să se apropie mai mult de Eminescu. În cadrul secţiunii intitulate "Mai aproape de poet", au alternat momentele artistice pregătite de fiecare dintre participanţi: recitări expresive ale unor versuri din creaţia eminesciană, interpretări muzicale sau dramatizarea unui fragment din "Sărmanul Dionis", toate menite să deştepte în fiecare dintre noi dorul de Eminescu. Momentul final al activităţii a fost susţinut de elevii militari, membri ai cenaclului literar din cadrul colegiului. Fiecare dintre ei, printr-un exerciţiu de creaţie artistică, au dedicat versuri geniului necunoscut. "Şi pentru că toate acestea/Trebuiau să poarte un nume/ Un singur nume/ Li s-a spus/ Eminescu" (M. Sorescu).

Astfel, timp de două ore, am colindat "pe lângă plopii fără soţ", am schimbat "replici" de dragoste, ne-am sustras realităţii, vieţii şi morţii, şi ne-am înălţat lin "ca păsările ce zboară deasupra valurilor" spre nemărginirile timpului.

Împarte cu prietenii tăi:

Citeşte şi:

Final de semestru la Colegiul Naţional Militar "Mihai Viteazul" din Alba Iulia, cu înaintarea în grad
Publicat pe 05.02.2016
La nivelul Colegiului Naţional Militar "Mihai Viteazul" din Alba Iulia a avut loc ieri analiza situaţiei semestrului I din acest an şcolar. În cadrul...
Denisa-Bianca Anghel, prima elevă admisă la examenul de admitere în clasa a IX-a la Colegiul Naţional Militar ,,Mihai Viteazul”
Publicat pe 21.09.2016
Denisa-Bianca Anghel vine din judeţul Hunedoara şi este prima elevă admisă la examenul de admitere în clasa a IX-a la Colegiul Naţional Militar "...
Publicat pe 19.07.2017
Bacalaureatul a dobândit un rol deosebit de important, devenind un veritabil barometru al gradului de cultură generală asimilată de elevii militari...
Cei şapte olimpici la religie calificaţi pentru faza naţională, împreună cu profesorul îndurmător Ioan Nistor
Publicat pe 15.03.2016
Desfăşurată recent, faza judeţeană a olimpiadelor de religie, socio-umane, limba franceză, limba spaniolă şi limba italiană a crescut performanţele...

Comentarii