Elevii cenaclurilor colegiilor din Alba Iulia s-au întâlnit la "Mihai Viteazul"

ELEVII CENACLURILOR COLEGIILOR DIN ALBA IULIA S-AU ÎNTÂLNIT LA "MIHAI VITEAZUL"

În Colegiul Naţional Militar "Mihai Viteazul" a devenit tradiţie ca, în fiecare an, la 15 ianuarie, elevii şi profesorii catedrei de Limba şi literatură română să omagieze naşterea poetului nepereche.

De această dată, s-au reunit în cadrul proiectului educativ "Eminescu – numai poetul...", organizat de catedra de Limba şi literatura română a colegiului, elevi militari şi membri ai cercurilor artistice şi ai cenaclurilor literare din liceele municipiului Alba-Iulia: Colegiul Naţional "Horea, Cloşca şi Crişan", Colegiul Economic "Dionisie Pop Marţian", Colegiul Tehnic "Dorin Pavel", Colegiul Tehnic "Alexandru Domşa", Liceul de Arte "Regina Maria", Seminarul Teologic  Ortodox "Mitropolit Simion Ştefan" şi colegiul militar gazdă. 

Activităţile dedicate împlinirii celor 165 de ani de la naşterea poetului s-au desfăşurat într-un cadru sugestiv, impozant şi totodată intim, primitor – "Sala Trofeelor" a Colegiului Naţional Militar "Mihai Viteazul".

Programul a debutat cu lansarea unui nou volum de creaţii (lirice şi epice) ale membrilor cenaclului literar "Mihai Eminescu" din cadrul colegiului.

Volumul "Clepsidre în oglindă", apărut la Editura Grinta, Cluj‑Napoca, în noiembrie 2014, prin grija Colegiului Naţional Militar "Mihai Viteazul", reprezintă chintesenţa locomoţiei noastre lirice sau epice prin apele imaginaţiei, desfăşurată de-a lungul a trei ani de activitate literară, în cadrul Cenaclului "Mihai Eminescu". Volumul cuprinde un număr de 75 de creaţii în versuri şi proză şi se profilează ca oglindă a vieţii noastre şi metamorfoza ei în idee, iar noi – originatorii acestei metamorfoze. Desenul de pe coperta volumului a fost realizat în creion de colegul nostru Laurenţiu Sabău, căruia îi aparţin şi câteva din lucrările grafice inserate, şi reprezintă o polifonie a rostirii ce încearcă să întoarcă oglinda timpului sau retina memoriei pentru a reda, prin arta scrisului,  o altă psihologie a percepţiei de sine.

"Volumul este o îmbinare de orgolii – aşa-numitele egotisme – şi o distilare de esenţe lirice, pornite în aventura lor spre insaţietăţi existenţiale, criptate sau crispate în oglinda timpului. Anacroniile generate brusc, fără nicio referire la cauzalitate, halucinanta precizie a detaliului, fără a se crea impresia de aglomerare, reprimările şi refulările sugerate, petele de culoare şi lumină ce transpar pe alocuri fac din acest volum de creaţii expresia unei paradigme eliberate de orice constantă teoretică, pentru a ne sublinia individualitatea. Crâmpeiele de gând curat şi de simţire autentic-adolescentină desprinse din poezia elevei fruntaş Bianca Barstan  se regăsesc la antipodul alegoriilor prozaice, reliefate în creaţiile elevului Octavian Chiriac; candela vieţii veşnice şi a mitului erotic din poemele colegului meu – sentimentalul incurabil, elev caporal Bogdan Cerneştean – se lovesc de narativitatea, echivocul ideilor şi insolitul imaginilor din poezia mea. Gândurile de lumină versificată din poeziile elevei Maria Cardoş se contrapun amestecului de acuarele granulate desprinse din prozele elevei caporal Nicoleta Dochiu; reziduurile memoriei care dau contur abisurilor, aroganţelor de tot felul în creaţia elevului Sorin Sanda sunt expresii contrare ale sacrelor şi perenelor moşteniri de familie din proza elevei plutonier Casiana Fusu.

Aceştia suntem noi, cenacliştii, atât de diferiţi în expresie dar atât de uniţi în dorinţa de a fi noi înşine". (Elev caporal Cosmin Creţu, clasa a XI-a B).

Seara de muzică şi poezie a continuat cu un program dedicat "Luceafărului" poeziei româneşti, pentru ca toţi cei prezenţi să-şi deschidă sufletele şi să se apropie mai mult de Eminescu. În cadrul secţiunii intitulate "Mai aproape de poet", au alternat momentele artistice pregătite de fiecare dintre participanţi: recitări expresive ale unor versuri din creaţia eminesciană, interpretări muzicale sau dramatizarea unui fragment din "Sărmanul Dionis", toate menite să deştepte în fiecare dintre noi dorul de Eminescu. Momentul final al activităţii a fost susţinut de elevii militari, membri ai cenaclului literar din cadrul colegiului. Fiecare dintre ei, printr-un exerciţiu de creaţie artistică, au dedicat versuri geniului necunoscut. "Şi pentru că toate acestea/Trebuiau să poarte un nume/ Un singur nume/ Li s-a spus/ Eminescu" (M. Sorescu).

Astfel, timp de două ore, am colindat "pe lângă plopii fără soţ", am schimbat "replici" de dragoste, ne-am sustras realităţii, vieţii şi morţii, şi ne-am înălţat lin "ca păsările ce zboară deasupra valurilor" spre nemărginirile timpului.

Împarte cu prietenii tăi:

Ultimele articole

Cimitirul de onoare al eroilor români și germani din Primul Război Mondial - Municipiul Roman, județul Neamț
ISTORICUL "CULTULUI EROILOR"
Publicat pe: 28-05-2020
Afişări: 219
Jurnalistul Mario Hadrian Balint
Fereastră spre Kandahar
Publicat pe: 11-05-2020
Afişări: 356
Între violențe, sufletul combatantului
Între violențe, sufletul combatantului
Publicat pe: 04-05-2020
Afişări: 314

Mărțișoare de revistă
Publicat pe: 02-03-2020
Afişări: 708

Două inimi, sub o țară
Publicat pe: 29-01-2020
Afişări: 368
Existența - prin ochii cărților
EXISTENȚA - PRIN OCHII CĂRȚILOR
Publicat pe: 28-11-2019
Afişări: 1,310

25 0ctombrie - Ziua Armatei Române
Publicat pe: 24-10-2019
Afişări: 605
Ultima patrula
Ultima patrulă
Publicat pe: 25-06-2019
Afişări: 1,156

Citeşte şi:

Promoţia 2012-2016 a Colegiului Naţional Militar "Mihai Viteazul"
Publicat pe 25.05.2016
În dimineaţa zilei de 25 mai, cei 98 de elevi din clasa a XII-a au primit gradele de ABSOLVENT promoţia 2012-2016, ce poartă denumirea onorifică „...
Elevii pasionaţi de universul matematicii s-au remarcat şi de această dată, reuşind să obţină premiul II şi opt menţiuni
Publicat pe 24.11.2016
La concursul zonal de matematică "Mens Sana", desfăşurat sâmbătă, 19 noiembrie, la Colegiul Naţional "Avram Iancu" din Câmpeni şi organizat în...

Comentarii