Adunarea generală a Asociaţiei cadrelor militare în rezervă şi în retragere din arma Geniu

Prezidiul adunării generale a Asociaţiei cadrelor militare în rezervă şi în retragere din arma geniu

 

Miercuri, 20 mai, în Sala de festivităţi a Statului Major al Forţelor Terestre a avut loc Adunarea generală a Asociaţiei cadrelor militare în rezervă şi în retragere din arma Geniu.

 

Programul de lucru a cuprins, printre altele, o retrospectivă a principalelor activităţi desfăşurate în ultimul an, precum şi prezentarea viitoarelor proiecte ale asociaţiei.

Adunarea generală a asociaţiei se desfăşoară anual, la 20 mai, deoarece această dată marchează ziua asociaţiei, fiind şi ziua patronului spiritual  - Constantin Hârjeu. "Acesta este momentul în care noi dezbatem cele mai importante probleme ale asociaţiei" – a ţinut să evidenţieze colonelul (rez.) Marian Gargaz, preşedintele Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din arma Geniu. "Am analizat în plen activitatea desfăşurată de la ultima adunare, deci din mai 2014 până în prezent. Au fost prezentate proiectele de activitate pentru anul 2015 – 2016, s-a pus în discuţie şi s-a aprobat raportul comisiei de cenzori cu privire la activitatea din 2014, precum şi bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015. Sunt documente care numai adunarea generală ca organ suprem de conducere le aprobă."

 

Obiectivele propuse au fost îndeplinite

Membrii asociaţiei au încercat şi într-o mare măsură au şi reuşit să aducă un suflu nou în ceea ce priveşte competitivitatea organizaţiei în raport cu celelalte asociaţii similare, prin îmbunătăţirea capacităţii organizatorice şi acţionale, pentru a îndeplini obiectivul fundamental, şi anume să dezvolte tradiţiile armei, să dezvolte spiritul de corp şi mândria faţă de istoria armei, faţă de înaintaşii noştri. "Nu în ultimul rând, am reuşit să ne preocupăm şi de rezolvarea unor probleme cu care se confruntă cadrele militare în rezervă" – a mai precizat colonelul (rez.) Marian Gargaz.  "Astfel, am acţionat pe mai multe direcţii şi aş putea să remarc ca realizări importante faptul că ne-am făcut mult mai bine cunoscuţi în mediul militar şi civil prin diversele activităţi desfăşurate, canalizându-ne eforturile pe problemele de istoria şi tradiţia armei."

 

Noi proiecte prind contur

Data de 30 mai reprezintă un mare eveniment pentru genişti deoarece îl comemorează pe ctitorul armei geniu, maiorul inginer Panait Donici, al cărui mormânt a fost identificat anul trecut în localitatea Valea Ursului din judeţul Neamţ, iar în acest an, acolo se va ridica o cruce comemorativă.

Urmând exemplul înaintaşului lor, maiorul inginer Panait Donici, membrii asociaţiei intenţionează acordarea unui premiu special  anual unui copil din clasele V-VIII, copil cu rezultate foarte bune la învăţătură, dar cu posibilităţi materiale reduse.

De asemenea, va avea loc inaugurarea unui colţ muzeistic în cadrul bibliotecii din comuna Valea Ursului, care va primi denumirea Biblioteca „Panait Donici“.

Într-un stadiu avansat se află şi documentaţia şi aprobările necesare realizării unui bust al generalului Constantin Hârjeu şi amplasarea acestuia pe Bulevardul Unirii, la staţia "Lucian Blaga". Proiectul tehnic se finalizează săptămâna viitoare şi, pe baza lui, vom lua nişte avize obligatorii în baza cărora Primăria sectorului 3 ne va elibera autorizaţia de construcţii.

Sub deviza „Daţi un leu pentru Hârjeu“  sunt contribuţii şi din partea unităţilor de geniu active, fiecare membru al asociaţiei participând cu o sută de lei şi se speră că se vor mai găsi şi oameni de bine, cu dare de mână, astfel încât, peste un an, când vor sărbători 40 de ani de existenţă a asociaţiei, să inaugureze acest bust.

Tot ca proiect important se doreşte reconstituirea a două drapele de luptă: drapelul pe care domnitorul Alexandru Ioan Cuza l-a înmânat comandantului primului batalion de geniu din Armata Română, pe vremea aceea căpitan Gheorghe Slăniceanu, la 1863, şi Drapelul de luptă primit de Batalionul de Pontonieri, model 1873. Primul drapel va fi realizat în miniatură, iar al doilea în mărime naturală şi va fi donat Batalionului 72 Geniu din Brăila, cu prilejul aniversării a 150 de ani de existenţă şi activitate.

Mica expoziţie organizată cu acest prilej cu picturi, sculpturi, caricaturi, diplome şi fotografii de la diferite activităţi a adus un plus de culoare activităţii.

 

Împarte cu prietenii tăi:

Citeşte şi:

Publicat pe 30.05.2015
Adunarea generală a Asociaţiei cadrelor militare în rezervă şi în retragere din arma geniu, care a avut loc în luna mai în Sala de festivităţi a...

Comentarii