Divizia 4 Infanterie serbează centenarul în Piaţa "Avram Iancu"

Colonel Dragoş ANGHELACHE
Publicat pe 19.08.2016

Comandanţii marilor unităţi şi unităţilor subordonate nemijlocit Diviziei 4 Infanterie "Gemina", împreună cu gărzile Drapelelor de luptă

Comandamentul Diviziei 4 Infanterie "Gemina" a organizat ceremonia militară şi religioasă cu ocazia aniversării centenarului Armatei a 4-a de Nord, miercuri, 17 august, în Piaţa "Avram Iancu" din Cluj-Napoca.

Evenimentul s-a înscris în suita activităţilor organizate cu ocazia centenarului Diviziei 4 Infanterie "Gemina", marea unitate clujeană fiind continuatoarea tradiţiilor Armatei a 4-a de Nord, înfiinţată la intrarea României în Primul Război Mondial. Pe treptele Teatrului Naţonal din Cluj-Napoca au fost prezenţi ministrul apărării naţionale, Mihnea Motoc, şeful Statului Major General, general Nicolae Ionel Ciucă, şeful Statului Major al Forţelor Terestre, general-maior Dumitru Scarlat, reprezentanţi ai statelor majore ale celorlalte categorii de forţe, ai unor structuri din Statul Major General, ai administraţiei judeţene şi locale, foşti comandanţi ai marii unităţi, precum şi cadre militare în rezervă, care, de-a lungul timpului, au lucrat în comandamentul diviziei sau în unităţi subordonate.

Drapelul de luptă al marii unităţi, decorat cu Odinul "Virtutea Militară"

Drapelul de luptă este decorat cu Ordinul "Virtutea Militară"
Ministrul apărării naţionale, Mihnea Motoc, decorează Drapelul de luptă al Diviziei 4 Infanterie "Gemina" cu Ordinul "Virtutea Militară" în grad de Ofiţer, cu însemne pentru militari, de pace.
FOTO: Dragoş ANGHELACHE

De cealaltă parte, în formaţie, au fost detaşamentele şi Drapelele de luptă ale marilor unităţi şi unităţi subordonate nemijlocit Diviziei 4 Infanterie "Gemina" şi, ca un element inedit, un detaşament al Asociaţiei Terra Dacica Aeterna, echipat în soldaţi romani, sugerând denumirea onorifică "Gemina" a marii unităţi. Asociaţia a fost înfiinţată pe 1 iunie 2007 la Cluj-Napoca, la iniţiativa unor pasionaţi de istorie antică, din dorinţa de a recrea echipamente antice, precum şi de a se înscrie în fenomenul mondial de reenactment, o modalitate alternativă de predare a istoriei.  Înainte de începerea ceremoniei, publicului i-a fost prezentat echipamentul de luptă al soldaţilor romani şi câteva demonstraţii din tactica de luptă a formaţiunilor militare romane.

Partea oficială a ceremoniei a început cu trecerea formaţiei în revistă de către ministrul apărării naţionale, Mihnea Motoc, împreună cu comandantul Diviziei 4 Infanterie "Gemina", general-maior Ioan Manci, după care Drapelul de luptă al comandamentului marii unităţi a fost decorat cu Ordinul "Virtutea Militară" în grad de Ofiţer, cu însemn de pace pentru militari. Ordinul a fost conferit marii unităţi "în semn de apreciere pentru înaltul profesionalism demonstrat în îndeplinirea cu succes a misiunilor încredinţate, pentru devotamentul şi curajul excepţionale, dovedite de personalul unităţii pe timpul executării misiunilor în teatrele de operaţii".

Slujba religioasă a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Andrei Andreicuţ, mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, împreună cu un sobor de preoţi. La sfârşitul slujbei, Înaltpreasfinţia Sa s-a adresat celor prezenţi, subliniind că festivitatea organizată în Piaţa Avram Iancu "ne îndeamnă să ne gândim la două mari virtuţi" pe care le întâlnim şi în versurile imnului de stat: credinţa în Dumnezeu, pentru că "oastea e creştină", pe de o parte, iar pe de altă parte, dragostea, ataşamentul faţă de valorile noastre naţionale, dragostea faţă de neam şi faţă de ţară. "Este nevoie să repetăm lucrul acesta pentru că s-ar părea că, un pic, păleşte această dragoste. Ne amintim de aceste lucruri acum, când sărbătorim o sută de ani de la înfiinţarea Armatei a 4-a, felicitând comandantul ei, ofiţerii ei, soldaţii ei şi întreaga armată română" - a încheiat Înaltpreasfinţia Sa Andreicuţ.

Responsabilitatea Diviziei 4 Infanterie "Gemina", la un veac de existenţă

Discursul ministrului apărării naţionale, Mihnea Motoc
Discursul ministrului apărării naţionale, Mihnea Motoc
FOTO: Dragoş ANGHELACHE

Ministrul apărării naţionale, Mihnea Motoc, şi-a început discursul cu o scurtă incursiune în istoria militară a României din ultimul veac, rememorând condiţiile în care s-au înfiinţat cele trei armate de operaţii, la intrarea României în Primul Război Mondial, drumul parcurs în modernizarea, transformarea şi restructurarea acestor mari unităţi de-a lungul timpului, dar şi rolul hotărâtor al armatei române în formarea României Mari. "Nu putem uita că fără jertfa de sânge a ostaşilor noştri şi fără contribuţia armatei române, viziunea politică a oamenilor de stat şi abilitatea diplomaţilor din acele vremuri nu ar fi avut fundament să se manifeste" - a subliniat ministrul Motoc.

Ministrul apărării naţionale a făcut, de asemenea, o paralelă între situaţia politică şi de securitate regională de astăzi şi cea de acum un secol, evidenţiind responsabilitatea Diviziei 4 Infanterie "Gemina" la centenarul existenţei sale: "România are astăzi, în vremuri tulburi şi într-o regiune cu desen strategic complicat, cele mai puternice garanţii de securitate din istoria sa. Responsabilitatea primară a diviziei este astăzi aceea de a contribui decisiv la întărirea culturii noastre de apărare şi de descurajare, precum şi la constituirea prezenţei aliate avansate decise la Summit-ul NATO de la Varşovia pentru sudul flancului estic, areal în care România este chemată să joace un rol major în planul Alianţei".

Având în vedere cele spuse, ministrul Motoc a declarat că se vor desfăşura în continuare multe exerciţii militare, mai ales multinaţionale şi aliate, mai intense şi mai complexe. "În climatul imprevizibil, deteriorat, de securitate în care trăim, nu avem alternativă la aceste măsuri şi ne bazăm, în cel mai înalt grad, că veţi răspunde actualului moment istoric la fel de impecabil, ca întotdeauna, în mulţii ani de glorie pe care-i aveţi în spate" - a concluzionat ministrul Mihnea Motoc, asigurându-i pe militarii Diviziei 4 Infanterie "Gemina" că pot conta, ca şi până acum, pe întreg sprijinul ministerului şi al Statului Major General.

Comandantul Diviziei 4 Infanterie "Gemina", general-maior Ioan Manci, a scos în evidenţă faptul că, într-o sută de ani de existenţă a marii unităţi, militarii care au servit sub drapelul acesteia şi-au făurit un blazon pe care stă scris: "Onoare, sacrificiu şi respect". "Generaţia de militari de astăzi păstrează şi întăreşte frumoasa imagine a acestei structuri militare" - a precizat generalul Manci, afirmând că recunoaştrea de excepţie prin decorarea Drapelului de luptă cu Ordinul "Virtutea Militară" în grad de Ofiţer, cu însemn de pace pentru militari – una dintre cele mai prestigioase distincţii naţionale –, generează imboldul de a continua tradiţia înaintaşilor pentru depăşirea provocărilor viitorului, pentru ca istoria recentă să fie la fel de valoroasă ca cea scrisă de militarii diviziei ardelene în timpul unui veac.

În încheiere, comandantul Diviziei 4 Infanterie "Gemina" a mulţumit ministrului apărării naţionale, în numele tuturor militarilor din structurile marii unităţi, pentru onoarea pe care o au de a fi împreună "în Piaţa Avram Iancu din Cluj-Napoca, în faţa Catedralei Ortodoxe, la sărbătoarea noastră – aniversarea centenarului Armatei a 4-a de Nord".

Sala de Tradiţii a comandamentului diviziei, reorganizată şi "reinventată"

Inaugurarea Sălii de Tradiţii a comandamentului Diviziei 4 Infanterie
Inaugurarea Sălii de Tradiţii a comandamentului Diviziei 4 Infanterie "Gemina"
FOTO: Dragoş ANGHELACHE

Ceremonia din Piaţa Avram Iancu s-a încheiat cu defilarea detaşamentelor reprezentative ale marilor unităţi şi unităţilor subordonate nemijlocit comandamentului Diviziei 4 Infanterie "Gemina". Defilarea a fost deschisă de un detaşament constituit din membri ai Asociaţiei "Terra Dacica Aeterna", care au defilat în maniera centuriilor romane, cu săbiile scoase. Comandantul Diviziei 4 Infanterie "Gemina", general-maior Ioan Manci, a trecut prin faţa oficialităţilor prezente la ceremonie, urmat de locţiitorul comandantului, general de brigadă Nicolae Tonu, garda Drapelului de luptă al diviziei, statul major al marii unităţi şi două detaşamente care au purtat steagurile de identificare ale tuturor unităţilor din compunerea diviziei.

În continuare, au defilat comandanţii marilor unităţi, urmaţi de gărzile Drapelelor de luptă şi câte un detaşament format din 18 militari, apoi detaşamentele organizate similar ale unităţilor subordonate nemijlocit comandamentului Diviziei 4 Infanterie "Gemina". Blocul de tehnică militară, care a urmat detaşamentelor unităţilor, a fost format din vehicule blindate, tehnica militară auto, de comunicaţii şi informatică, materialul de artilerie terestră şi complexele de apărare antiaeriană OSA-AKM din dotarea unităţilor aflate în organica diviziei. Autospeciala echipei de salvare-evacuare a Batalionului 317 Cercetare şi autoturismele poliţiei militare din subunitatea comandamentului diviziei au încheiat parada. Fondul muzical a fost asigurat de Muzica Militară a Diviziei 4 Infanterie "Gemina", care a prezentat şi un scurt spectacol înainte de retragere.

Ultimele momente din cadrul ceremoniei organizate cu ocazia aniversării centenarului Armatei a 4-a de Nord au constat în dezvelirea plăcii comemorative de la intrarea în cazarma marii unităţi, după care ministrul apărării naţionale, Mihnea Motoc, a inaugurat Sala de Tradiţii a comandamentului marii unităţi, care fost supusă unui proces semnificativ de transformare şi modernizare.

Sub coordonarea locotenent-colonelului Rareş Baciu, sala a fost reamenajată şi îmbogăţită cu noi colecţii realizate prin donaţii de obiecte dar şi prin custodia unor exponate de la Muzeul Militar Naţional. Turul sălii începe cu galeria eroilor căzuţi în teatrele de operaţii şi continuă expoziţia însemnelor de identificare ale marilor unităţi şi unităţi din compunerea Diviziei 4 Infanterie "Gemina". Urmează apoi încăperile unde sunt expuse arme din cele două conflagraţii mondiale, documente din acea epocă, planşe cu operaţiile duse de către Armata a 4-a de Nord în Primul şi al Doilea Război Mondial. Sunt expuse, de asemenea, Drapele de luptă din diferite perioade, precum şi fanioane şi materiale informative despre misiunile recent desfăşurate în teatrele de operaţii din Balcani, Irak şi Afganistan, ori sub egida ONU, de către militari ai comandamentului sau unităţi din compunerea diviziei. Tehnica militară, în principal cea de comunicaţii, este expusă, de asemenea, în vitrinele expoziţiei şi acoperă, prin prezenţa lor, perioada celor 100 de ani de la înfiinţarea Armatei a 4-a de Nord şi până la actuala Divizie 4 Infanterie "Gemina".

Două expoziţii mi-au atras atenţia. Una de numismatică, realizată  din donaţiile domnului Emil Moritz, redactor şi fotoreporter la publicaţia "Orizont militar". Expoziţia prezintă bancnote şi bonuri de valoare care au circulat pe timpul războiului în zonele ocupate şi în lagărele de prizonieri. Cea de a doua expoziţie este o machetă de teren, care prezintă acţiunile Detaşamentului "Păuliş", format din 1500 de elevi ai Şcolii Militare de Subofiţeri de la Radna, cu vârste cuprinse între 18 şi 20 de ani. Ei au reuşit să ţină în loc trupele ungare şi germane, mult mai bine echipate şi mai experimentate, care îi copleşeau în proporţie de 8 la 1. Deviza eroilor de la Păuliş a fost, în amintirea Mărăşeştilor: "Nici pe aici nu se trece!".

Împarte cu prietenii tăi:

Ultimele articole

1 Decembrie, sărbătoarea de suflet a românilor
1 Decembrie, sărbătoarea de suflet a românilor
Publicat pe: 01.12.2022
Afişări: 128
25 Octombrie - Ziua Armatei României
25 Octombrie - Ziua Armatei României
Publicat pe: 25.10.2022
Afişări: 144

25 OCTOMBRIE – ZIUA ARMATEI
Publicat pe: 28.10.2020
Afişări: 1,221
Brigada 81 Mecanizată - Bistrița
Instrucția - gata pentru un nou start
Publicat pe: 14.01.2020
Afişări: 1,587

Citeşte şi:

Comentarii