Vânătorii de Munte, la un secol de existenţă

Sărbătoarea apărătorilor crestelor carpatine în Piaţa Sfatului din Braşov

Epopeea vânătorilor de munte debutează în urmă cu un secol, la 3 noiembrie 1916, când lua fiinţă, la Bucureşti, prima structură de vânători de munte din Armata României, Corpul Vânătorilor de Munte. Stăpânii absoluţi ai crestelor carpatine au fost mereu în primele linii ale celor două conflagraţii mondiale. Stau mărturie numele săpate pe crucile şi monumentele unde-şi dorm somnul de veci eroii vânători de munte din Bucovina, Câmpia Ucrainei, Stepa Nogai, Caucaz, Crimeea, Munţii Apuseni, Bukk, Matra, Javorina ori Lucenec.  

Păstrători ai tradiţiilor glorioase ale înaintaşilor, vânătorii de munte de astăzi se prezintă ca fiind o armă de elită a Armatei României, cu structuri deplin operaţionalizate, cu un parcurs al instruirii intens desfăşurat în mediu multinaţional, dar şi cu o participare semnificativă, sub comandă NATO sau tip coaliţie, în teatrele de operaţii contemporane din Afganistan, Irak sau Balcanii de Vest.

Joi, 3 noiembrie 2016, ziua în care cavalerii florii de colţ au sărbătorit un veac de existenţă, s-au reunit în Piaţa Sfatului din Braşov Drapelele de luptă ale marilor unităţi şi unităţi de vânători de munte, precum şi oaspeţi de seamă din sfera militară şi civilă. La ceas de sărbătoare, au fost alături de vânătorii de munte: ministrul apărării naţionale, Mihnea Motoc, locţiitorul şefului Statului Major General, general-locotenent Adrian Tonea, şeful Statului Major al Forţelor Terestre, general-locotenent Dumitru Scarlat, reprezentanţi ai structurilor centrale din Ministerul Apărării Naţionale, comandanţi de mari unităţi şi unităţi din Armata României, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi ai sistemului naţional de apărare, reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române, vânători de munte în rezervă şi retragere şi, nu în cele din urmă, un numeros public.

Ceremonia aniversară a debutat cu trecerea în revistă a formaţiei de către ministrul apărării naţionale, urmată de intonarea Imnului naţional al României şi oficierea serviciului religios.

Un moment semnificativ în cadrul ceremoniei a fost predarea Drapelului naţional al României - Ştafeta de onoare a marşului executat de vânătorii de munte de astăzi pe urmele înaintaşilor din Corpul Vânătorilor de Munte din anul 1916 -, ministrului apărării naţionale, Mihnea Motoc, de către căpitanul Gheorghiţă Mihailiuc, comandantul detaşamentului de militari din subunitatea de cercetare a Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”, care au acoperit ultima etapă a marşului omagial între Sfântu Gheorghe şi Braşov.

Înainte de începerea ceremoniei, căpitanul Gheorghiţă Mihailuc  ne-a vorbit despre marşul executat împreună cu cercetaşii vânători de munte pe care îi comandă, dar şi despre trăirile interioare: „... a fost o încărcătură emoţinală deosebită, datorită faptului că am putut să cinstim memoria tuturor vânătorilor de munte care s-au jertfit pentru România în timpul Primului Război Mondial şi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial atât pe frontul de est, cât şi pe frontul de vest. Pentru noi este o mândrie că putem fi părtaşi la acest moment, Centenarul Vânătorilor de Munte, să putem să ducem mai departe tradiţiile vânătorilor de munte”.

Un alt moment reprezentativ al ceremoniei din Piaţa Sfatului a fost decorarea Drapelelor de luptă ale celor două mari unităţi de vânători de munte.

În semn de apreciere a  înaltului  profesionalism şi a rezultatelor remarcabile obţinute de personalul unităţii în îndeplinirea misiunilor specifice încredinţate, pe timpul desfăşurării activităţilor de instruire pentru luptă, precum şi pe timpul executării misiunilor în teatrele de operaţii, preşedintele Klaus Iohannis a conferit Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, de pace, Drapelului de luptă al Brigăzii 61 Vânători de Munte „General Virgil Bădulescu” şi Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, de pace, Drapelului de luptă al Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”. 

Înaltele distincţii au fost prinse la hampele Drapelelor de luptă de ministrul apărării naţionale, Mihnea Motoc.

În acelaşi cadru festiv, patru vânători de munte au fost înaintaţi în grad înainte de termen, pentru rezultatele deosebite obţinute în procesul de pregătire.

Adresându-se celor prezenţi în Piaţa Sfatului din Braşov, ministrul apărării naţionale, Mihnea Motoc, a evidenţiat importanţa vânătorilor de munte ca armă de elită a Oştirii române, elogiind trecutul glorios al acesteia, dar şi importanţa lor în configuraţia actuală a Armatei României: „Munţii sunt 40 % din teritoriul nostru, locul unde ne repliem, ne adunăm forţele, locul unde rezistăm. Stăpâni ai Carpaţilor şi ai trecătorilor, vânătorii de munte au scris pagini majore din istoria militară a României; în ţară, valoarea strategică a acestei arme a făcut ca ea să fie desfiinţată de sovietici imediat după război, în 1946. Ultimul război mondial îi găseşte pe vânătorii noştri de munte în lupte crâncene, din Crimeea până în Caucaz şi înapoi în Munţii Tatra, de multe ori ca aceia ce izbutesc să apere onoarea Armatei Române în condiţiile cele mai vitrege.

Cinstirea celor 100 de ani de glorie aliniaţi în spatele vostru vă găseşte şi ca o forţă a prezentului, de o indiscutabilă necesitate operaţională pentru România, cu certe valenţe strategice. Vânătorii de munte de azi duc mai departe exigenţele de pregătire intensă pentru operaţii militare specifice, executate în zone dificile, de multe ori în condiţii ambientale extreme”.

Ceremonia dedicată sărbătoririi Centenarului vânătorilor de munte s-a încheiat cu „Marşul Vânătorilor de munte”, cântat de cei peste 300 de militari, care a făcut să răsune Piaţa Sfatului, urmat de defilarea detaşamentelor care au reprezentat structurile de vânători de munte ce au ca misiune de bază apărarea arcului carpatic.

Ulterior, braşovenii şi cei care au vizitat Braşovul în această zi de noiembrie au putut asista la expoziţia de tehnică, armament şi echipamente specifice vânătorilor de munte în Parcul Central "Nicolae Titulescu".

Gânduri la cald, de ziua lor

Comandantul Batalionului 17 Vânători de Munte „Dragoş Vodă”, colonel Marian Dragomir: „Suntem mândri că facem parte din generaţia care avem ocazia să sărbătorim astăzi, aici, în Braşov, centenarul înfiinţării trupelor de vânători de munte.

Am onoarea de a fi comandantul unui batalion de elită în cadrul trupelor de vânători de munte din Armata României, respectiv Batalionul 17 Vânători de Munte <Dragoş Vodă> din Vatra Dornei, un batalion ale cărui tradiţii sunt demne de reţinut şi un batalion care a demonstrat în permanenţă prin tot ceea ce a făcut în procesul de instrucţie, în comun cu structuri ale unor armate partenere, în competiţiile sportive militar-aplicative la care a participat valoarea umană, valoarea colectivului din care face parte, şi credem în viitorul nostru, în viitorul acestei unităţi, în viitorul vânătorilor de munte din Armata Română.

La mulţi ani, tuturor vânătorilor de munte şi le urez să aibă parte de ascensiuni cât mai uşoare în toate misiunile pe care le îndeplinesc!”.

Comandantul Batalionului 24 Vânători de Munte „General Gheorghe Avramescu”, colonel Pomană: „Subordonaţilor mei din cadrul Batalionului 24 Vânători de Munte aş dori să le mulţumesc pentru întreaga activitate pe care au desfăşurat-o, pentru sprijinul permanent pe care mi l-au acordat în exercitarea actului de comandă şi, cu această ocazie, la 100 de ani de la înfiinţarea armei vânătorilor de munte, doresc să urez tuturor militarilor care poartă pe umeri cetina de brad multă sănătate şi un sincer La mulţi ani!”.

Comandantul Brigăzii 61 Vânători de Munte „General Virgil Bădulescu”, general de brigadă Marius Giurcă: „Am fost deosebit de onorat ca în calitate de comandant al Brigăzii 61 Vânători de Munte „General Virgil Bădulescu” să particip astăzi la acest glorios Centenar al vânătorilor de munte, desfăşurat în cetatea Braşovului. Suntem mândri noi, vânătorii de munte, care străjuim crestele Carpaţilor Orientali pentru că Drapelul nostru de luptă a fost decorat astăzi cu această înaltă distincţie înmânată de ministrul apărării naţionale. De asemenea, brigada noastră este mândră că poartă denumirea celui care a fost primul comandant al primului batalion de vânători de munte din Armata României, căpitanul Virgil Bădulescu, ulterior generalul Virgil Bădulescu, un strălucit ofiţer din galeria marilor comandanţi de oşti din istoria României. De asemenea, aş vrea să vă asigur pe toţi că noi, vânătorii de munte, am fost tot timpul, suntem şi vom fi stăpânii absoluţi ai crestelor carpatine, cei aflaţi într-o confruntare permanentă cu muntele şi cu vitregiile naturii. Pentru noi, Munţii Carpaţi nu reprezintă numai un simplu spaţiu geografic, ci reprezintă însuşi templul de geneză al poporului român, pe care îl vom apăra cu orice preţ. Vreau să vă asigur că alături de camarazii de la Brigada 2 Vânători de Munte ne vom face datoria atât pe crestele carpatine, cât şi în deşertul arzător al Afganistanului, sau oriunde ţara ne-o cere. Ne vom face datoria cu prisosinţă şi vom fi la înălţime. Dumnezeu să-i ocrotească pe vânătorii de munte care s-au jertfit în cei o sută de ani sub semnul ramurii de brad pentru reîntregirea neamului nostru şi Dumnezeu să ne ocrotească pe noi, cei aflaţi sub arme la această dată! Vreau să felicit toţi vânătorii de munte, le doresc un sincer şi călduros La mulţi ani! atât celor în activitate, cât şi celor în rezervă şi în retragere. La mulţi ani, vânătorilor de munte!”.

Comandantul Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”, general de brigadă Tudorel Petrache: „Noi suntem eroii zilei de astăzi prin celebrarea acestei zile de forţă şi sunt foarte bucuros că în Piaţa Sfatului, un loc simbolic al unuia din cele mai frumoase oraşe din România, Braşovul, am putut să ne adunăm într-o echipă întrunită toate structurile de vânători de munte din Armata României, pentru a celebra 100 de ani de istorie, de existenţă. Toate lucrurile frumoase care s-au spus la adresa structurilor de vânători de munte ne onorează, iar în ceea ce mă priveşte, aş dori încă o dată să mă adresez colegilor mei, tuturor vânătorilor de munte, nu doar celor din Brigada 2 Vânători de Munte, tuturor oamenilor care au lucrat în structuri de vânători de munte, generali, ofiţeri, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti, în retragere sau în rezervă. Inima mea, pentru ceea ce înseamnă simbolurile vânătorilor de munte, vibrează atunci când stăm şi vorbim de crenguţa de brad, floarea de colţ, calul, schiul şi câteva alte elemente specifice pe care le veţi putea vedea în Parcul <Titulescu>".

Daţi-mi voie să le transmit vânătorilor de munte în nume personal şi în numele tuturor eşaloanelor care ne coordonează multă sănătate, fericire, împliniri, să dea Dumnezeu ca instituţia să răsplătească eforturile pe care le fac pentru că este, într-adevăr, cea mai dură specialitate militară”.

Împarte cu prietenii tăi:

Ultimele articole

1 Decembrie – sărbătoarea de suflet a românilor - Bucureşti
1 Decembrie – sărbătoarea de suflet a românilor
Publicat pe: 04.12.2023
Afişări: 31
1 Decembrie, sărbătoarea de suflet a românilor
1 Decembrie, sărbătoarea de suflet a românilor
Publicat pe: 01.12.2022
Afişări: 171
25 Octombrie - Ziua Armatei României
25 Octombrie - Ziua Armatei României
Publicat pe: 25.10.2022
Afişări: 150

25 OCTOMBRIE – ZIUA ARMATEI
Publicat pe: 28.10.2020
Afişări: 1,239

Citeşte şi:

Comentarii