Un secol de automobilism militar

Maior Silviu-Petru BÂDILIŢĂ
Publicat pe 02.03.2017

Un secol de automobilism militar

Miercuri, 1 martie, la Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă „Mihai Viteazul” (SAUL) din Piteşti, polul automobilismului militar, s-a sărbătorit împlinirea a 100 de ani de la înfiinţarea primei unităţi cu profil auto din Armata României, actul de naştere al armei Auto.

Sărbătorirea centenarului de armă

Cu acest prilej, SAUL a organizat o ceremonie de marcare a centenarului armei Auto în cadrul unităţii, locul de formare a zeci de generaţii de automobilişti militari.

La eveniment au participat din partea Statului Major al Forţelor Terestre: generalul de brigadă Mircea Mândrescu - locţiitorul comandantului Componentei Operaţionale Terestre, colonelul Vasile Ene - directorul SMFT, automobilist militar la origine, foşti instructori şi cadre militare, dar şi foşti comandanţi ai Şcolii de Aplicaţie - general (retr.) Ilie Dragomir, colonel (rez.) Emilian Pîsu, precum şi reprezentanţi ai autorităţilor civile, numeroşi invitaţi militari.

În cadrul ceremoniei a fost citit ordinul ministrului apărării naţionale privind sărbătorirea Zilei Automobiliştilor Militari, precum şi mesajele din partea şefului Statului Major General, a şefului SMFT şi al fostului ministru al apărării, general (retr.) Niculae Spiroiu, „inginer de tancuri şi auto” - aşa cum apare în biografia sa. În cadrul acestor mesaje, pe lângă felicitările binemeritate, au fost rememorate principalele repere istorice ale evoluţiei armei Auto, au fost evidenţiate importanţa şi actualitatea acestei arme, realizările celor care au slujit sub însemnele ei, dar şi perspectivele de dezvoltare a rolului automobiliştilor militari în cadrul armatei.

În cuvântul său, comandantul SAUL, colonelul Marian Bae, a ţinut să mulţumească pentru prezenţă tuturor invitaţilor şi a prezentat auditoriului un scurt istoric al armei Auto, inclusiv al Şcolii de Aplicaţie, amintind şi despre drumul lung al modernizării acestei arme şi de perspectivele sale de evoluţie în contextul transformărilor prin care trece Armata României. Colonelul Bae a încheiat prin a evoca sacrificiul făcut de automobiliştii militari căzuţi de-a lungul timpului pentru ţară şi a îndemna la ţinerea unui moment de reculegere în memoria lor.

Directorul SMFT, colonelul Vasile Ene, a avut prilejul de a evoca momentul de acum 31 de ani, când, pe acelaşi platou, a fost înaintat la primul grad de ofiţer, de a-şi exprima emoţia şi bucuria de a se afla în rândul celor de aici şi de a transmite tuturor automobiliştilor militari urări de bine şi „La mulţi ani !”.

Prima zi de primăvară calendaristică, o zi de primăvară autentică şi în realitate, a fost înfrumuseţată şi de înmânarea de ordine şi medalii aniversare unor ofiţeri şi subofiţeri. Astfel, aceştia au primit, pentru rezultate deosebite în activitatea desfăşurată în arma şi specialitatea militară de care aparţin, cu prilejul Zilei Automobiliştilor Militari, Emblema de Merit „În Serviciul Armatei României”, clasa a III-a, fiindu-le înmânată de către generalul de brigadă Mircea Mândrescu şi colonelul Marian Bae.

Ceremonialul s-a încheiat cu defilarea personalului SAUL, inclusiv a cursanţilor din cadrul acesteia.

Într-o atmosferă cordială, invitaţii, marea lor majoritate „fraţi de armă”, au depănat apoi amintiri pe platoul Şcolii, iar comandantul acesteia a oferit un tur al bazei materiale de instrucţie şi al spaţiilor de cazare celor care au dorit acest lucru.

Urăm şi noi „La mulţi ani!” automobiliştilor militari şi să poată dovedi şi pe mai departe profesionalismul şi dăruirea cu care s-au remarcat de-a lungul timpului.

Alăturăm, în continuarea articolului, un material primit prin amabilitatea locotenent-colonelului  ing. Tiberiu Nemeth.

 

Scurt istoric al armei Auto

Evenimentul care marchează „actul de naştere” al armei Auto, la 1 martie 1917, este înfiinţarea, prin Înaltul Decret nr.245 al Regelui Ferdinand I, a Regimentului de Tracţiune Automobile, prima unitate cu profil auto din Armata României. Era formată din trei batalioane de automobile ce aveau în compunere companii de motomitraliere, grupuri de autotunuri şi automitraliere. Apoi, cu trecerea timpului, arma Auto a evoluat, încercând să ţină pasul cu dezvoltarea fulminantă a tehnicii de transport.

Anii de pionierat

Istoria armei Auto este strâns legată de istoria automobilului intrat în dotarea armatei. Încă de la apariţia acestui nou mijloc de transport, generalii David Praporgescu, Traian Moşoiu şi Constantin Cristescu au propus conducerii armatei să studieze posibilitatea înzestrării cu aceste mijloace de transport. Astfel, în anul 1906, armata română era dotată cu primele automobile Mercedes, Ford şi Renault. 

Mobilitatea sporită a trupelor, una din componentele esenţiale ale capacităţii de luptă a oricărei armate, a fost permanent sub directa influenţă a dezvoltării mijloacelor de transport. Importanţa folosirii automobilului în scopuri militare a crescut treptat, mai ales în Primul Război Mondial, fiind întrebuinţat mai întâi ca mijloc de transport pentru muniţii şi materiale, pentru deplasarea trupelor şi tracţiunea gurilor de foc ale artileriei, iar apoi, spre sfârşitul conflagraţiei, ca  mijloc de luptă, prin blindarea şi dotarea lui cu mitraliere şi tunuri.  

În perioada interbelică, gradul de motorizare şi mecanizare a  armatei a cunoscut o evoluţie ascendentă, prin înfiinţarea succesivă a unor subunităţi şi unităţi de transport şi extinderea utilizării automobilelor la toate armele. La terminarea celui de-al Doilea Război Mondial, armata română avea în dotare autocamioane marca "Ford", "Opel", "MAN" şi autoturisme "Tatra" şi "Horch Stewer".

La sfârşitul anului 1950, odată cu înfiinţarea Direcţiei de exploatare, reparaţii şi înzestrare cu autovehicule, se contura o concepţie unitară pe linia înzestrării, exploatării şi reparării autovehiculelor militare. Şase ani mai târziu, la 1 septembrie 1956, se înfiinţa Direcţia de Tehnică Tancuri şi Auto, precum şi Şcoala Militară de Ofiţeri de Tancuri şi Auto, cu sediul în garnizoana Piteşti.

Din anul 1954, Uzina „Steagul  Roşu” din Braşov începe producţia autocamioanelor SR-101 cu motor de şase cilindri. De asemenea, începând din anul 1957, Întreprinderea Mecanică Muscel dă startul construirii autoturismelor IMS-57 şi IMS-59, iar Uzina IAR – construcţiei tractoarelor  de artilerie.

Ca reper istoric, pentru armata română şi pentru industria de apărare, în anii 1964 -1965 sunt omologate autocamioanele "Bucegi" SR-114M şi autoturismele de teren M-461, care  încep să înlocuiască, treptat, autovehiculele echivalente provenite din import. 

Tehnică românească. Prezent şi perspective

Începând cu anul 1970, putem vorbi despre o adevărată „revoluţie” în industria constructoare de maşini: în 1969 intră în fabricaţie autoturismele de oraş DACIA 1100 şi 1300; în 1970  începe fabricarea autoturismelor din familia  ARO; anii 1971 – 1972  marchează o nouă etapă în fabricarea autocamioanelor româneşti ROMAN şi DAC – familia ce număra peste 20 de tipuri destinate tracţiunii şi transportului de mărfuri şi materiale; în perioada 1971 – 1985 apar principalele tipuri de tehnică, asimilată şi fabricată în ţară, destinată trupelor de uscat - transportorul amfibiu blindat TAB-71, TAB-77, TABC- 79, MLI-84, TAR-76, TMA-83; în 1980 începe modernizarea transportoarelor  amfibii blindate TAB 71, ce sunt echipate cu două motoare SAVIEM; în anul 1985 se trece la modernizarea autocamioanelor din familia ROMAN şi DAC, cu scopul de a mări capacitatea de trecere şi de tracţiune a acestora şi pentru un consum optim de CL, iar în anul 1997 intră în dotarea armatei transportorul amfibiu blindat TAB 8x8 B 33 ZIMBRUL, echipat cu un singur motor, de tip 1240 V8 DTS/B33, fabricat de Uzina Automecanica Moreni.

În ce priveşte prezentul armei Auto, angajamentele asumate în cadrul NATO au determinat iniţierea şi derularea unor programe majore de înzestrare cu tehnică militară, cum ar fi: autoturisme de teren blindate şi neblindate HUMVEE şi VAMTAC S3, transportorul blindat pentru trupe "Piranha III C". Dotarea cu tehnică auto performantă, compatibilă cu cea existentă în statele partenere s-a impus permanent, în anii 2015 şi 2016 fiind demarate, de asemenea, achiziţii de autovehicule moderne şi competitive. 

Militarii din specialitatea Auto au participat cu mult profesionalism la misiuni în teatre de operaţii din Somalia, Angola, Bosnia-Herţegovina, Irak, Afganistan, dovedind că sunt specialişti foarte buni, devotaţi meseriei, de ei depinzând exploatarea, întreţinerea, repararea, asigurarea cu piese de schimb şi materiale, fără aceştia fiind imposibilă îndeplinirea cu succes a misiunilor încredinţate. În misiunile executate în teatre de operaţii, unde oamenii şi tehnica au fost şi sunt supuşi unor factori extremi, şoferii şi specialiştii în domeniu au demonstrat abilităţi practice foarte dezvoltate, iar când situaţia a cerut-o, au improvizat şi inovat cu foarte mare uşurinţă.

Misiunile externe au evidenţiat atât fiabilitatea tehnicii auto româneşti (mai ales autocamionul DAC 665 T,G), cât şi buna pregătire de specialitate a şoferilor şi mecanicilor conductori,  care s-au adaptat rapid la orice condiţii. Aceşti specialişti sunt prezenţi nu doar în organica unităţilor luptătoare sau de sprijin, ci şi la toate comandamentele şi structurile centrale ce ţin de transport, exploatare, mentenanţă, planificare, organizare, achiziţii etc.

Automobiliştii militari sunt  un corp de elită al Armatei Române, iar arma Auto a fost, este şi va fi importantă, pentru că este o armă fără de care nu pot fi concepute operaţiile militare ale unei armate moderne.

De curând, aşteptările „automobiliştilor” s-au concretizat în tehnică nouă. Centrul 88 Mentenanţă "Ardealul”  a fost dotat cu echipamente noi, de ultimă generaţie, ce vor fi folosite pentru asigurarea intervenţiilor de mentenanţă în afara unităţii şi pentru evacuarea echipamentelor rămase imobilizate pe drumurile publice sau în câmpul tactic. Menţionăm câteva dintre acestea: autospeciala recuperare vehicule VRE marca "Iveco", model M320.45WM, autotractorul cu şa pentru transport greu şi agabaritic ASTA ATS-LD, cu semitrailer pentru transport greu şi agabaritic STEG FAYMIMVILLE / MULTIMAX şi autoturisme Dacia Lodgy Laureate 1, 2 TCE.

Având în vedere viteza de deplasare, capacitatea sporită de trecere, precum şi autonomia de deplasare a acestor autovehicule, procesul de evacuare a echipamentelor rămase imobilizate şi asigurarea intervenţiilor de mentenanţă se vor putea executa în timp mai scurt, în condiţii de siguranţă sporită şi cu cheltuieli aferente mijloacelor de transport şi evacuare mai mici.

Deja primele misiuni de transport agabaritic au fost executate în poligonul Cincu, iar dotarea cu echipamente noi, devenită o prioritate în ultimii ani, a făcut ca principalii beneficiari, specialiştii auto, să aibă motive în plus de a fi mândri de această armă. Autoturismele "Dacia Duster" şi "Dacia Logan", ambulanţele "Volkswagen Transporter", microbuzele "Mercedes Sprinter", autobuzele "Roman Line" şi autospecialele "Iveco", intrate în dotare în ultimii doi ani, readuc optimismul  automobiliştilor militari, care încep să întrevadă ziua când vor renunţa la tehnica veche şi vor utiliza, cu preponderenţă, echipamente din noua generaţie.

Împarte cu prietenii tăi:

Ultimele articole

1 Decembrie – sărbătoarea de suflet a românilor - Bucureşti
1 Decembrie – sărbătoarea de suflet a românilor
Publicat pe: 04.12.2023
Afişări: 34
1 Decembrie, sărbătoarea de suflet a românilor
1 Decembrie, sărbătoarea de suflet a românilor
Publicat pe: 01.12.2022
Afişări: 172
25 Octombrie - Ziua Armatei României
25 Octombrie - Ziua Armatei României
Publicat pe: 25.10.2022
Afişări: 151

25 OCTOMBRIE – ZIUA ARMATEI
Publicat pe: 28.10.2020
Afişări: 1,239

Citeşte şi:

Deschiderea anului de învăţământ 2015-2016, la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri "Basarab I"
Publicat pe 14.09.2015
Luni, 14 septembrie, a avut loc deschiderea noului an de învăţământ la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre "Basarab...

Comentarii