Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” a intrat în subordinea Comandamentului Logistic Întrunit

Dragoş ANGHELACHE
Publicat pe 02.03.2020

Comandantul Colegiului Național Militar ”Dimitrie Cantemir”, colonel ing. Aurel Constantin Neagu, ia în primire Drapelul de luptă de la șeful de stat major al Comandamentului Logistic Întrunit, colonel Pompiliu-Bixi Mocanu

Începând cu data de 27 februarie, Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza trece din subordinea şi coordonarea Statului Major al Forţelor Terestre (SMFT), în subordinea  şi coordonarea Comandamentului Logistic Întrunit (CLI).

Ceremonia organizată cu ocazia acestui eveniment s-a desfăşurat în faţa întregului efectiv al colegiului, în prezenţa reprezentanţilor SMFT şi CLI, a primarului oraşului Breaza, Gheorghe Richea, şi a invitaţilor din Centrul de Selecţie şi Orientare Breaza. În cadrul ceremoniei, directorul SMFT, colonel  Vasile Ene, a predat Drapelul de luptă al colegiului şefului de stat major al CLI, colonel Pompiliu-Bixi Mocanu, iar acesta, la rândul său, comandantului Colegiului Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”, colonel ing. Aurel Constantin Neagu.

Din istoria recentă a colegiilor naţionale militare

La încheierea ceremonialului de predare-primire a Drapelului de luptă, colonelul  Vasile Ene s-a adresat celor prezenţi, ocazie cu care a făcut o scurtă trecere în revistă a situaţiei colegiilor naţionale militare. În urmă cu cinci ani, în subordinea SMFT se aflau trei colegii: „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, „Dimitrie Cantemir” din Breaza şi „Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc. În 2016, în baza ordinelor primite de la Ministerul Apărării Naţionale şi de la Statul Major al Apărării, SMFT a reamenajat spaţiile din cazarma Centrului de Instruire pentru Comunicaţii şi Informatică de la Craiova, în vederea reînfiinţării Colegiului Naţional Militar „Tudor Vladimirescu”, acesta începând să funcţioneze efectiv din  2017. În 2018 se reînfiinţează şi Colegiul Naţional Militar de Marină „Alexandru Ioan Cuza” din Constanţa, iar un an mai târziu, Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia se resubordonează Statului Major al Forţelor Aeriene.

„În anul de graţie 2020, ne aflăm în următoarea situaţie – precizează colonelul Vasile Ene. Fiecare dintre cele trei categorii de forţe au în subordine şi coordonare câte un colegiu naţional militar [...], iar cele două comandamente – Comandamentul Comunicaţiilor şi Informaticii şi CLI – au, de asemenea, în subordine şi coordonare câte un colegiu naţional militar:  «Tudor Vladimirescu» de la Craiova, respectiv «Dimitrie Cantemir» de la Breaza”.

Referindu-se la relaţia instituţională dintre SMFT şi Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”, colonelul Vasile Ene a apreciat-o ca fiind „extraordinară din toate punctele de vedere”. SMFT, a subliniat colonelul Ene, s-a străduit, prin alocările bugetare, să creeze condiţiile optime de funcţioare, de echipare şi de hrănire a efectivului, de asigurare a capacităţilor didactice şi de modernizare a spaţiilor în care personalul colegiului îşi desfăşoară activităţile. De asemenea, colonelul Ene a amintit iniţiativa din octombrie 2016 a şefului SMFT, general-maior Dumitru Scarlat, de a decerna "Emblema de Onoare" a Forţelor Terestre „în semn de aleasă preţuire, pentru excepţionala contribuţie adusă la formarea tinerilor ostaşi ai Armatei României”, foştilor comandanţi şi profesorilor aflaţi la catedră sau la pensie.

Colonelul Ene şi-a încheiat alocuţiunea exprimându-şi convingerea că proiectele începute vor fi continuate şi dezvoltate în următorii ani, mai ales că, din discuţiile avute cu şeful de Stat Major al CLI, colonelul Pompiliu-Bixi Mocanu, noua structură căreia i se subordonează colegiul are, de asemenea, câteva proiecte noi pe care doreşte să le pună în practică. „Vă asigur că viitorul «sună» bine aici” - a încheiat colonelul Vasile Ene.

Resubordonare sub semnul continuităţii

Reprezentatul CLI, colonelul Pompiliu-Bixi Mocanu, a dat citire mesajului comandantului Comandamentului Logistic Întrunit, general-locotenent Cătălin Zisu. În document se precizează că resubordonarea Colegiului Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” se înscrie în procesul de transformare a învăţământului militar preuniversitar din România, ca răspuns la cerinţele de dezvoltare generate de evoluţia învăţământului la nivel naţional, învăţământul militar fiind chemat să răspundă cerinţelor de performanţă rezultate din dinamica şi complexitatea realităţilor militare. „Începând cu această zi, consider că fiecare dintre noi trebuie să ne focusăm pe marile obiective pe care le avem de îndeplinit, să ne revizuim atitudinea faţă de noi şi faţă de ceilalţi, să depăşim zona noastră de confort individual şi să ridicăm, în acelaşi timp, în mod real, ştacheta performanţei pe care trebuie să o atingem fiecare dintre noi. [...] Nu pentru şcoală, ci pentru viaţă trebuie să învăţăm. Dacă ne propunem puţin, obţinem puţin. Dacă ne propunem un ţel mai înalt, atunci toate energiile din jur vor conlucra pentru ca acesta să fie atins”.

Prin mesajul trimis, comandantul CLI îndeamnă personalul colegiului să continuie proiectele începute sub comanda şi coordonarea SMFT: „...să continuăm să clădim o şcoală nouă, cu metode noi, să ridicăm ştacheta învăţământului de performanţă cuplat pe nevoile actuale, reale şi de perspectivă ale învăţământului militar şi ale societăţii în care trăim”.

Punct şi... în continuare

Resubordonarea colegiului este, în esenţă, doar un act administrativ, având în vedere că procesul de învăţământ îşi urmează cursul fiersc, în care standardele de performanţă sunt foarte ridicate. În sprijinul acestei afirmaţii vine, pentru a alege unul dintre cele mai vizibile aspecte, faptul că „Dimitrie Cantemir” este primul dintre colegiile militare naţionale care a obţinut titlul de Şcoală Europeană, titlu reconfirmat periodic. Însă activităţile pe care se sprijină prestigiul unităţii de învăţământ brezene sunt mult mai numeroase, iar comandantul Colegiului Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”, colonel ing. Aurel Constantin Neagu, a avut amabilitatea ca, după încheierea activităţilor legate de resubordonare, să ne ofere câteva detalii.

Anul şcolar 2019-2020 este apreciat de colonelul Neagu ca fiind mult mai dificil faţă de anii precedenţi. Sunt în derulare trei proiecte "Erasmus", pe care colegiul le dezvoltă prin colaborare cu mai multe state (Turcia, Belgia, Croaţia, Italia, Spania) şi faptul că cei mai merituoşi elevi, precum şi cadre didactice din colegiu participă la aceste proiecte contribuie la consolidarea prestigiului colegiului de la Breaza. „Nu este o simplă întâmplare – subliniază colonelul Neagu – deoarece am obţinut pentru a treia oară, consecutiv, titlul de «Şcoală Europeană», iar anul viitor va trebui să demonstrăm din nou că îndeplinim toate criteriile de excelenţă pentru menţinerea titlului”.

Anul şcolar a început cu un număr de fete mai mare faţă de seriile anterioare (40% din efectivul elevilor, conform aprecierii comandantului colegiului), ceea ce a implicat, în primul rând, o reconfigurare a spaţiilor de cazare şi o regândire a altor aspecte de ordin general privid desfăşurarea activităţilor cotidiene.

„Bobocii” claselor a IX-a s-au integrat foarte bine în colectivul colegiului şi s-au adaptat repede la specificul militar al instituţiei de învăţământ brezene. Numai şase dintre candidaţii admişi au renunţat la colegiul militar de la Breaza, optând pentru a urma cursurile liceale în unităţi de învăţământ civile. Locurile rămase vacante, a explicat comandantul colegiului, au fost completate cu primii „de sub linie” la examentul de admitere, precum şi de la alte colegii naţionale militare care, din diferite motive, au preferat să vină la „Dimitrie Cantemir”.

„În acest an – precizează colonelul ing. Aurel Constantin Neagu – ne mândrim şi cu prezenţa colegiului la Parada militară naţională organizată de 1 Decembrie, la Bucureşti, unde a defilat un detaşament format din 50 de elevi. Cu această ocazie, am demonstrat că suntem la un nivel de pregătire militară similar cu al celorlalte unităţi militare din Forţele Terestre Române”.

„Suntem conştienţi că, odată cu trecerea la Comandamentul Logistic Întrunit, sunt nişte cerinţe specifice. Sperăm ca eforturile noastre de a pune în aplicare proiectele începute sub coordonarea Statului Major al Forţelor Terestre, să fie continuate. Elevii noştri, consider eu, sunt mult mai motivaţi faţă de cei din liceele civile, pentru că ei au aici un statut aparte şi un obiectiv comun: acela de a reuşi la admiterea în instituţiile militare de învăţământ superior, de a obţine rezultate bune la învăţătură, astfel încât toţi absolvenţii să ia examenul de Bacalaureat fără eforturi prea mari”. Rezultatele lor sunt apreciate de comanda colegiului ca fiind „mai mult decât foarte bune” atât la disciplinele de învăţământ, prin participarea la etapele judeţene şi naţionale ale Olimpiadelor şcolare, cât şi la disciplinele sportive, prin plasarea pe podium la diferite campionate şi concursuri judeţene, ori la Olimpiadele Sportului Militar Liceal. Anul acesta este rândul colegiului brezean să organizeze competiţiile sportive militare interliceale. Din cauza numărului mare de participanţi, acestea se vor desfăşura, cu sprijinul Comandamentului Logistic Întrunit, în baze sportive din Bucureşti.

Pentru a rămâne în domeniul organizatoric, este de menţionat că în urmă cu doi ani, Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” a fost gazda Olimpiadei Naţionale de Fizică, anul trecut a găzduit-o pe cea de astronomie și astrofizică, iar anul acesta urmează să primească elevii participanţi la Olimpiada Națională Interdisciplinară „Științele Pământului”.  „Considerăm că alegerile făcute de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova sunt o dovadă în plus a standardului de calitate în colegiu, precum şi a nivelului corpului didactic” - precizează colonelul Neagu. La aprecierea sa se pot adăuga şi eforturile pe care personalul colegiului le-a făcut pentru cazarea, hrănirea, organizarea „de secretariat” a olimpiadei şi, de ce nu, menţinerea disciplinei în colegiu, în afara programului de concurs.

În încheiere, colonelul ing. Aurel Constantin Neagu a precizat că, având în vedere rezultatele şi activităţile desfăşurate în prezent, nivelul activităţii educaţionale din colegiu nu numai că se va menţine, însă este loc şi pentru o ridicare a ştachetei. De asemenea, a ţinut să mulţumească tuturor persoanelor din structurile Statului Major al Forţelor Terestre care au sprijinit toate activităţile: educaţionale, sportive sau legate de specificul extracurricular al activităţilor elevilor de colegiu.

Împarte cu prietenii tăi:

Ultimele articole

1 Decembrie – sărbătoarea de suflet a românilor - Bucureşti
1 Decembrie – sărbătoarea de suflet a românilor
Publicat pe: 04.12.2023
Afişări: 43
1 Decembrie, sărbătoarea de suflet a românilor
1 Decembrie, sărbătoarea de suflet a românilor
Publicat pe: 01.12.2022
Afişări: 181
25 Octombrie - Ziua Armatei României
25 Octombrie - Ziua Armatei României
Publicat pe: 25.10.2022
Afişări: 156

25 OCTOMBRIE – ZIUA ARMATEI
Publicat pe: 28.10.2020
Afişări: 1,242

Citeşte şi:

Publicat pe 29.09.2021
Își va aminti cu drag de curajul de a așterne pe hârtie gândurile și trăirile pe care le-a avut din postura de redactor-șef, care uneori au venit...

Comentarii