Forţele Terestre şi-au făcut autoevaluarea pentru anul 2014

Colonel Dragoş ANGHELACHE
Publicat pe 17.02.2015

La autoevaluarea stării forţelor terestre în anul 2014 au fost invitaţi şefii Statelor Majore ale Forţelor Aeriene şi Navale, comandanţii de divizii şi şefi ai unor structuri din Ministerul Apărării Naţionale

Şeful Statului Major al Forţelor Terestre, generalul-maior dr. Dumitru Scarlat, a prezentat ministrului apărării naţionale autoevaluarea stării structurii forţelor terestre pentru anul 2014.

Activitatea s-a desfăşurat marţi, 17 februarie, la sediul Statului Major al Forţelor Terestre (SMFT), în prezenţa şefului Statului Major General, general-locotenent Nicolae-Ionel Ciucă, a comandanţilor diviziilor, comandantului Academiei Forţelor Terestre, şefilor de servicii din SMFT, invitaţi fiind şefii Statelor Majore ale Forţelor Aeriene şi Forţelor Navale, precum şi şefii unor structuri din Ministerul Apărării Naţionale.

Forţele Terestre, cea mai semnificativă prezenţă în teatrele de operaţii

În prezentarea sa, generalul-maior Dumitru Scarlat s-a referit, în principal, la următoarele obiective: resursele la dispoziţie, nivelul îndeplinirii obiectivelor operaţionale, funcţiile de sprijin, ordinea şi disciplina militară şi obiectivele prioritare pentru anul 2015. De asemenea, s-a prezentat participarea militarilor din forţele terestre la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român în anul 2014, a cărui caracteristică a fost, din acest punct de vedere, continuarea reducerii contribuţiei noastre în teatrele de operaţii unde, în mod gradual, trei structuri participante la Forţa Internaţională de Securitate şi Asistenţă din Afganistan şi-au încheiat misiunea. În semestrul II al anului 2014, efortul principal a fost reprezentat de configurarea participării la operaţia "Resolute Support" (RSM). În acest sens, au fost generate şi au executat pregătirea predislocare Batalionul de protecţia forţei – a cărui ceremonie de plecare în teatrul de operaţii s-a desfăşurat vineri, 13 februarie –, Detaşamentul de consilieri şi Detaşamentul poliţie militară.

În scopul participării la misiunea EUFOR ALTHEA, condusă de UE, în teatrul de operaţii Bosnia şi Herţegovina, a fost pregătită şi dislocată o echipă de instructori pe linia sistemului de artilerie APR-40 calibru 122 mm. Contribuţia Forţelor Terestre pentru anul 2014 a reprezentat 65% din totalul forţelor puse la dispoziţie de Armata României, pentru misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român.  

În scopul respectării angajamentelor naţionale asumate, a fost asigurat un pachet de forţe în măsură să participe la operaţii/misiuni sub comanda NATO, UE sau ONU. Acestea au parcurs etapele de pregătire naţională şi de pregătire multinaţională, au participat la exerciţii şi antrenamente operaţionale, atât pe teritoriul ţării noastre, cât şi în afara acestuia şi sunt în măsură să-şi îndeplinească misiunile.

A crescut calitatea instrucţiei şi a învăţământului militar

Instrucţia militarilor din forţele terestre a avut un caracter practic-aplicativ mai accentuat şi s-a desfăşurat într-un mediu real sau simulat, cât mai apropiat de caracteristicile spaţiului de luptă actual.  Instrucţia s-a executat pe trei niveluri, cuprinzând în principal structurile puse la dispoziţia NATO, ceea ce a dus la o amplificare a instruirii prin desfăşurarea unui număr semnificativ de exerciţii, la unele dintre acestea luând parte şi militari din armate aliate sau partenere.

Exerciţiile au fost proiectate pentru scenarii vizând în principal apărarea naţională (5 exerciţii majore), pregătirea participării în teatrele de operaţii în contextul acţiunilor interarme şi întrunite, cu participarea structurilor de informaţii militare, a forţelor pentru operaţii speciale şi a celor pentru operaţii psihologice. Întrebuinţarea capabilităţilor în domeniul simulării a adus plus-valoare în primul rând complexităţii exerciţiilor, dar şi pentru economia de resurse financiare.

Învăţământul militar, mai ales cel preuniversitar, s-a menţinut la un nivel ridicat şi în anul 2014, fiind un punct de referinţă în învăţământul naţional, datorită promovabilităţii programelor de studii, a examenului de bacalaureat şi a concursurilor de admitere în învăţământul militar superior şi post-liceal între 82 – 100%, calitatea actului instructiv-educativ având ca rezultat deţinerea, de către colegiile naţionale militare, a titlului de “Şcoală europeană”. La acestea se adaugă implicarea Academiei Forţelor Terestre şi a colegiilor naţionale militare în programele ERASMUS, respectiv COMENIUS.

Intenţia comenzii Statului Major al Forţelor Terestre pentru anul 2015 vizează, în principal, eficientizarea sistemului de formare profesională continuă, prin reproiectarea acestuia pe o singură şcoală de aplicaţie, organizată pe centre de pregătire ale armelor, precum şi a sistemului de învăţare a limbilor străine, prin crearea cadrului organizatoric care să permită funcţionarea acestuia la parametri superiori de calitate, aceasta fiind şi deviza pentru anul acesta.

Programe de înzestrare în anul 2015

Din fondurile financiare alocate prin bugetul de stat şi provenite din venituri proprii sunt planificate, în principal, plăţile şi achiziţiile privind taxa pe valoarea adăugată la unele mijloace de comunicaţii sau echipamente primite de la partenerul american, asigurarea paraşutelor-standard pentru personalul navigant din unităţile militare de profil, echipamente pentru serviciul de luptă poliţie aeriană. În anul precedent s-a finalizat programul PIRANHA, prin livrarea ultimelor şapte transportoare contractate.

Pentru anul 2015 se are în vedere iniţierea achiziţiei de paraşute, pentru înlocuirea celor aflate în înzestrare, care au resursa epuizată. Totodată, se va continua achiziţia sistemelor C2 prin realizarea Sistemului Integrat de Comunicaţii şi Informatică pentru punctul de comandă al unei mari unităţi şi se va iniţia dotarea echipelor de căutare-salvare cu mijloace de transport în condiţii de iarnă.

Un deziderat major îl constituie iniţierea programului de înzestrare al forţelor terestre cu transportoare blindate cu putere mare de foc şi grad ridicat de protecţie a personalului.

Printre obiectivele prioritare ale Forţelor Terestre pentru anul 2015, în afară de participarea care revine Forţelor Terestre pentru punerea în practică a unor decizii luate în cadrul Alianţei la reuniunea din septembrie anul trecut, se înscriu: pregătirea forţelor pentru misiunile NATO, UE şi de tip coaliţie, dezvoltarea Centrului de Instruire al Forţelor Terestre din Cincu, promovarea tradiţiilor militare, concomitent cu consolidarea imaginii forţelor terestre în societatea civilă.

La sfârşitul activităţii, ministrul apărării naţionale, Mircea Duşa, a subliniat importanţa domeniului comunicaţiilor şi informaticii, fără de care nu se pot conduce forţele într-o situaţie reală. În acest sens, ministrul Mircea Duşa a precizat: "Doresc să finalizăm programele majore pe care le-am început anul trecut şi să începem altele pentru modernizarea şi înzestrarea armatei române", atrăgând atenţia asupra importanţei efectuării lucrărilor de mentenanţă la mijloacele existente, care trebuie menţinute în funcţiune până la înlocuirea lor cu altele noi.

Dumnealui a apreciat faptul că a crescut numărul exerciţiilor în forţele terestre, că au existat mai multe programe de instruire împreună cu militari din armate ale statelor aliate sau partenere, în cadrul cărora s-au executat trageri de luptă, iar exerciţiile au fost concepute după scenarii bazate pe situaţii reale. La final a felicitat conducerea Forţelor Terestre pentru modul responsabil în care au fost îndeplinite misiunile revenite categoriei noastre de forţe în anul trecut.

Împarte cu prietenii tăi:

Ultimele articole

1 Decembrie – sărbătoarea de suflet a românilor - Bucureşti
1 Decembrie – sărbătoarea de suflet a românilor
Publicat pe: 04.12.2023
Afişări: 31
1 Decembrie, sărbătoarea de suflet a românilor
1 Decembrie, sărbătoarea de suflet a românilor
Publicat pe: 01.12.2022
Afişări: 171
25 Octombrie - Ziua Armatei României
25 Octombrie - Ziua Armatei României
Publicat pe: 25.10.2022
Afişări: 150

25 OCTOMBRIE – ZIUA ARMATEI
Publicat pe: 28.10.2020
Afişări: 1,239

Citeşte şi:

Comentarii