Autoevaluare la Statul Major al Forţelor Terestre

Colonel Dragoş ANGHELACHE
Publicat pe 16.02.2016

Şeful Statului Major al Forţelor Terestre, general-maior Dumitru Scarlat, prezintă activitatea în Forţele Terestre pe timpul anului 2015

Şeful Statului Major al Forţelor Terestre, general-maior Dumitru Scarlat, a prezentat autoevaluarea Forţelor Terestre Române pentru anul 2015 şi principalele obiective ale categoriei noastre de forţe pentru anul 2016.

La activitatea de evaluare a forţelor terestre desfăşurată marţi, 16 februarie, au fost prezenţi: ministrul apărării naţionale, Mihnea Motoc, consilierul de stat din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, Sebastian Huluban, şeful Statului Major General, generalul Nicolae Ciucă, reprezentanţi ai statelor majore ale celorlate categorii de forţe, reprezentanţi ai structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale şi ale Statului Major General, precum şi comandanţii marilor unităţi şi unităţilor subordonate nemijlocit Statului Major al Forţelor Terestre.

Intenţia comenzii Statului Major al Forţelor Terestre a fost de a prezenta o radiografie a categoriei noastre de forţe la această dată, unele dintre provocările cu care ne-am confruntat în anul precedent şi priorităţile pentru anul 2016. Obiectivele anului au fost definite plecând de la locul şi rolul Forţelor Terestre în cadrul Armatei României şi în conformitate cu priorităţile şefului S.M.G., urmărind executarea următoarelor sarcini: perfecţionarea capacităţii de conducere a forţelor proprii, pregătirea structurilor pentru îndeplinirea misiunilor pe teritoriul naţional, precum şi participarea la misiuni şi operaţii în afara acestuia.

2015, un an al transformărilor

Anul precedent, din perspectiva transformării structurale, a reprezentat un an important, deoarece au fost înfiinţate, din punct de vedere administrativ, primele structuri de comandă NATO pe teritoriul României, respectiv Divizia Multinaţională de Sud-Est şi Unitatea de Integrare a Forţelor NATO. În perioada de referinţă au fost efectuate activităţi de restructurare, care au constat în transformarea, reorganizarea, resubordonarea, redislocarea sau înfiinţarea unui număr de 49 de structuri din Forţele Terestre. Statul Major al Forţelor Terestre a trecut, de asemenea, printr-un proces de restructurare, în urma căruia a  rezultat o structură compatibilă acţional cu Statul Major General, omogenă şi fiabilă, care corespunde funcţional necesităţilor de comandă şi control.

Activităţile de restructurare din în acest an se vor desfăşura în baza Planului-cadru şi au drept scop optimizarea sistemului de comandă-control şi revizuirea, respectiv dezvoltarea sistemului de comunicaţii şi informatică, continuarea procesului de restabilire a capacităţii operaţionale a forţelor şi realizarea unor capabilităţi operaţionale credibile, prin consolidarea unor mari unităţi şi unităţi militare, cu prioritate a celor cu capacitate operaţională ridicată, în conformitate cu proiecţia structurii Forţelor Terestre – 2027.

Exerciţii multinaţionale, misiuni în sprijinul populaţiei şi participări în teatrul de operaţii din Afganistan

În scopul respectării angajamentelor naţionale asumate, a fost asigurat un pachet de forţe în măsură să participe la operaţii, respectiv misiuni, sub comanda NATO, Uniunii Europene sau ONU. Astfel, suntem parte la iniţiativele de cooperare regională cu module în cadrul Batalionului Mixt Româno-Ungar de Menţinere a Păcii şi în cadrul Batalionului Multinaţional de Geniu "Tisa", precum şi cu unităţi şi subunităţi constituite în compunerea Grupului tactic de luptă al Uniunii Europene HELBROC şi în compunerea Brigăzii din sud-estul Europei, SEEBRIG. Toate aceste structuri au parcurs etapele de pregătire naţională şi multinaţională, au participat la exerciţii şi antrenamente operaţionale, atât pe teritoriul ţării noastre, cât şi în afara sa, şi sunt în măsură să-şi îndeplinească misiunile.

Forţele Terestre au fost implicate în misiuni pe teritoriul naţional. Structurile destinate intervenţiei în situaţii de urgenţă au acţionat conform planurilor proprii şi ale celor de cooperare cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale. În anul 2015, militarii din forţele terestre au acţionat la 127 de intervenţii de sprijin pentru degajarea căilor de comunicaţii şi a gospodăriilor afectate de inundaţii, de căutare, descarcerare şi salvare a persoanelor sau pentru neutralizarea efectelor materialelor periculoase. În aceste acţiuni au fost implicaţi  peste 1000 de militari, cu 180 mijloace tehnice.

Referitor la teatrele de operaţii, în anul 2015, efortul principal a fost reprezentat de participarea la operaţia „Resolute Support” (RSM). În acest sens, au fost generate şi au executat pregătirea pre-dislocare un număr de două batalioane de protecţia forţei, două detaşamente de consilieri pentru instituţiile afgane de învăţământ militar (AIAT), două detaşamente de  poliţie militară  (IMP) şi două detaşamente de consilieri forţe pentru operaţii speciale (ROU SOAG).

Contribuţia Forţelor Terestre Române pentru anul 2015 a reprezentat 65% din totalul forţelor puse la dispoziţie de Armata României pentru misiuni şi operaţii în afara teritoriului naţional. Misiunile executate au contribuit la îndeplinirea obiectivelor, privind respectarea angajamentelor asumate în cadrul NATO şi UE, au evidenţiat importanţa acordată de partea română securităţii regionale şi globale, fiind, în acelaşi timp, un bun prilej de consolidare a parteneriatului strategic cu SUA şi de dezvoltare a relaţiilor de cooperare militară.

Instrucţia, un domeniu prioritar în Forţele Terestre

După cum se cunoaşte, cea mai importantă resursă este resursa umană, iar pregătirea personalului este esenţială pentru îndeplinirea misiunilor.

Un obiectiv prioritar în domeniul instrucţiei a fost creşterea nivelului de participare a militarilor la activităţile executate în context naţional şi multinaţional. Instrucţia s-a executat pe trei niveluri, cuprinzând în principal structurile puse la dispoziţia NATO, ceea ce a dus la o amplificare a instrucţiei, prin desfăşurarea unui număr semnificativ de exerciţii – 67 exerciţii majore naţionale şi multinaţionale. Caracterul de noutate este dat de faptul că toate unităţile de nivel batalion au participat la cel puţin un exerciţiu multinaţional.

Un alt obiectiv prioritar l-a constituit realizarea interoperabilităţii cu armatele statelor membre NATO şi partenere, prin proiectarea de scenarii ce au vizat în principal apărarea naţională şi pregătirea participării în teatrele de operaţii, în contextul acţiunilor interarme şi întrunite.

Obiective pentru anul 2016

Obiectivele prioritare în anul 2016 vizează participarea la operaţionalizarea Comandamentului Diviziei Multinaţionale Sud-Est (MND-SE HQ) şi a Unităţii de Integrare a Forţelor NATO (NFIU), având în vedere că structurile amintite trebuie să realizeze în acest an capacitatea operaţională iniţială, respectiv finală, ceea ce presupune atât eforturi acţionale, cât şi financiare. Totodată, eforturile şi resursele vor fi concentrate pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin Forţelor Terestre pentru participarea Armatei României la misiuni internaţionale, cu accent pe pregătirea forţelor care vor fi dislocate în teatrele de operaţii. Continuarea operaţionalizării forţelor cu termen de punere la dispoziţia NATO/UE şi menţinerea/asigurarea nivelului de operativitate pentru structurile operaţionalizate se va realiza în concordanţă cu continuarea procesului de transformare, modernizare şi restabilire a  capacităţii de luptă a structurilor din forţele terestre, conform nivelului capacităţii operaţionale la care acestea sunt încadrate. Nu în ultimul rând, se va acţiona pentru intensificarea instruirii personalului în concordanţă cu nevoile actuale impuse de ducerea războiului modern şi pentru refacerea capacităţii de susţinere a forţelor, acţionând permanent pentru cheltuirea eficientă a banului public. De altfel, în anul precedent, fondurile alocate au fost cheltuite în proporţie de 99,9%, ceea ce demonstrează seriozitatea obiectivelor asumate, viabilitatea planificărilor făcute şi, nu în ultimul rând, responsabilitatea cu care s-a lucrat în Forţele Terestre.

La încheierea prezentării, şeful Statului Major al Forţelor Terestre, general-maior Dumitru Scarlat, a ţinut să evidenţieze faptul că rezultatele obţinute în anul precedent nu ar fi fost posibile fără determinarea cu care s-a lucrat, de la soldat şi până la general, şi a mulţumit colegilor din forţele aeriene şi din forţele navale, care au fost alături de noi la toate exerciţiile majore executate în anul 2015.

Aprecieri pentru activitatea personalului din Forţele Terestre în anul 2015

Ministrul apărării naţionale, Mihnea Motoc, a apreciat eforturile făcute de militarii noştri în anul 2015 şi a atras atenţia că anul 2016 va fi la fel de încărcat. "Un punct aparte din perspectiva Ministerului Apărării Naţionale este maniera în care şi în 2015 militarii din Forţele Terestre s-au situat la vârf în teatrele de operaţii, fie că a fost vorba de Afganistan, fie de celelalte locuri unde militarii noştri acţionează" - a spus ministrul Mihnea Motoc, exprimându-şi convingerea că acolo militarii români îşi demonstrează valoarea în mod direct şi că de acolo avem una dintre cele mai valoroase experienţe transformatoare pentru armata noastră. Ministrul apărării naţionale s-a referit şi la continuarea programului de achiziţii de tehnică militară pentru forţele terestre, dar şi în ceea ce priveşte statutul cadrelor militare şi gestionării carierei militare, precum şi a creşterii calităţii vieţii personalului din armată.

Şeful Statului Major General, general Nicolae Ciucă, a caracterizat anul 2015 ca fiind un an care a adus "o serie întreagă de rezultate, împliniri şi transformări la nivelul Forţelor Terestre. Şi pentru că sunt în sală comandanţii marilor unităţi subordonate nemijlocit Statului Major al Forţelor Terestre, vreau să transmit respectul şi mulţumirea mea tuturor celor care au trudit să pregătească, să organizeze, să conducă şi să desfăşoare exerciţiile, nu puţine la număr – aşa cum a specificat şi domnul general Dumitru Scarlat – şi de o complexitate ridicată". Referitor la transformările care au avut loc în Forţele Terestre, generalul Ciucă a recomandat: "să nu ne oprim aici, să facem un audit al coerenţei, eficienţei şi eficacităţii fiecărei structuri în parte. Una dintre cerinţe este adaptabilitatea. Orice structură trebuie să fie în măsură să se adapteze la orice element de noutate care apare în spectrul acţiunilor militare".

Concluzia finală a autoevaluării Forţelor Terestre pe anul 2015 a fost că atât personalul militar cât şi cel civil este în măsură să-şi îndeplinească misiunile încredinţate.

Împarte cu prietenii tăi:

Ultimele articole

25 Octombrie - Ziua Armatei României
25 Octombrie - Ziua Armatei României
Publicat pe: 25.10.2022
Afişări: 36

25 OCTOMBRIE – ZIUA ARMATEI
Publicat pe: 28.10.2020
Afişări: 1,104
Brigada 81 Mecanizată - Bistrița
Instrucția - gata pentru un nou start
Publicat pe: 14.01.2020
Afişări: 1,474

ZIUA NATO, la Statul Major al Forțelor Terestre
Publicat pe: 08.04.2019
Afişări: 1,999

Citeşte şi:

Comentarii