Q.S.A.*

Q.S.A.

Q.S.A.

De la şarja la baionetă, la războiul bazat pe reţea, specialiştii în comunicaţii au fost permanent în prima linie, aportul lor fiind considerabil, indiferent de echipamentele pe care le-au deservit sau de mediul prin care s-a propagat informaţia.

Batalionul 47 Comunicaţii şi Informatică „General Nicolae Petrescu” din Buzău este o unitate de sprijin subordonată Diviziei 2 Infanterie „Getica”, care asigură suportul tehnic de comunicaţii şi informatică la toate nivelurile tactice, o unitate cu o evoluţie susţinută pe progresul impetuos al tehnicii în domeniu, care s-a transformat şi  adaptat la realităţile moderne de luptă, gândind în permanenţă prezentul la timpul viitor.

Batalionul 47 Comunicaţii şi Informatică „General Nicolae Petrescu” este continuatorul tradiţiilor istorice şi de luptă ale Regimentului 3 Transmisiuni, care a luat fiinţă la 1 aprilie 1932, în Baza Înaltului Decret Regal nr.49 din 22.02.1932, prin gruparea a trei batalioane de transmisiuni din Regimentele 5, 6 şi 7 Pionieri.

Batalionul continuă frumoasele tradiţii ale înaintaşilor într-o etapă în care dezvoltarea tehnologiilor şi echipamentelor impun transmisioniştilor şi informaticienilor militari să dovedească o mare capacitate de adaptare, disponibilitate şi flexibilitate, pentru a face faţă provocărilor, pentru a fi în măsură să implementeze sistemele de comunicaţii şi informatică la nivelul cerinţelor unor structuri moderne, compatibile şi interoperabile cu cele ale Alianţei Nord-Atlantice.

Evoluţia constant pozitivă a acestei structuri reprezentative a Diviziei 2 Infanterie ,,Getica” a dus la formarea unui personal specializat, care asigură cu conştiinciozitate, profesionalism şi responsabilitate planificarea, realizarea şi funcţionarea sistemului de comunicaţii şi informatic, ca suport tehnic al conducerii, la înalţi parametri de stabilitate şi siguranţă.

Comandantul Batalionului 47  Comunicaţii şi Informatică „General Nicolae Petrescu”, locotenent-colonel ing. Costel Maftei declară: „Ne aflăm într-un dinamic şi amplu proces de restructurare, la nivel conceptual, practic şi structural al domeniului militar, parte a amplului proces de modernizare a Diviziei 2 Infanterie <Getica>, capabil să răspundă cerinţelor războiului modern în domeniul transmisiunilor şi informaticii. În luptă eşti învingător sau nu eşti deloc. Manevrabilitatea, ritmul înalt de acţiune, adaptabilitatea şi capacitatea de a acţiona întrunit sunt cerinţe actuale şi de aceea este benefic să ne propunem obiective ambiţioase, pe care să le construim cu tenacitate şi profesionalism, chiar dacă acestea impun un proces lung, complex şi continuu de instruire. Sunt singurele metode de optimizare a raportului dintre domeniile informaţional, structural şi acţional ale celor mai multe structuri ale armatelor moderne, ale războiului modern. Succesul poate fi atins doar prin conectarea permanentă la realitate, prin perfecţionarea continuă, multifuncţională şi structurală, prin evaluarea continuă a stării de fapt şi prin înţelegerea fenomenelor şi provocărilor ce caracterizează actualul context. Sintagma pe care o repet zi de zi de când mă ştiu este îndeplinirea datoriei”.

Subofiţer de comandă la Batalionul 47 Comunicaţii şi Informatică „General Nicolae Petrescu”, maistrul militar principal Marian Negoiţă afirmă: „Construcţia viitorului se bazează pe succesele, dar şi pe modelele prezentului, iar noi, maiştrii militari, subofiţerii, soldaţii şi gradaţii profesionişti din cadrul Batalionului 47 Comunicaţii şi Informatică „General Nicolae Petrescu” suntem permanent ancoraţi la realitatea cotidiană, iar prin natura funcţiilor pe care le încadrăm şi a atribuţiilor specifice pe care le desfăşurăm, contribuim la îndeplinirea misiunilor încredinţate”.

Comandant de subunitate, plutonier-major Lazăr Voinea: „Trecerea rapidă de la acţiuni cu caracter ofensiv la cele cu caracter defensiv, de la acţiuni militare decisive la operaţii de stabilitate şi sprijin, de la acţiuni militare simetrice la acţiuni militare asimetrice a obligat comandantul de subunitate la  schimbări dese în concepţii şi planuri  de acţiune a desfăşurării instrucţiei. Din această perspectivă, obiectivele şi direcţiile de instrucţie urmăresc planificarea şi instruirea, astfel încât rezultatele instrucţiei  să fie orientate  spre un final bine definit, decisiv şi realist, necesar îndeplinirii misiunilor ce revin subunităţii pe care o comand, atât pe timp de pace, cât şi în situaţii de criză sau la război”.

Caporal clasa a III-a  Alexandru Ţopea: „Pregătirea noastră, a militarilor din arma comunicaţii şi informatică, are un conţinut cu totul aparte şi se realizează prin forme şi metode specifice, deoarece trebuie să ne însuşim cunoştinţe dintre cele mai diverse,  să ne formăm o serie de deprinderi şi abilităţi, să fim căliţi din punct de vedere fizic şi psihic, pentru a fi în măsură să suportăm condiţii de maximă încordare, vitregii şi privaţiuni deosebite, care sunt caracteristice câmpului de luptă. Din aceste perspective, instruirea noastră, a militarilor din Batalionul 47 Comunicaţii şi Informatică „General Nicolae Petrescu”, a fost în permanenţă adaptată cerinţelor operaţionale impuse de noua viziune asupra fizionomiei luptătorului modern, de noile condiţii impuse de câmpul de luptă <cibernetizat>”.

                                                                                                                    ***

Întregul personal al Batalionului 47 Comunicaţii şi Informatică „General Nicolae Petrescu” a fost, este şi va rămâne o categorie distinctă de personal profesionalizat, purtător al valorilor şi tradiţiilor militare, care întruchipează luptătorul şi specialistul militar, capabil să conducă, să instruiască şi să motiveze personalul din subordine, pentru îndeplinirea misiunilor ce le revin.

 

*QSA = indică tăria semnalelor în codul MORSE