Interviu cu preşedintele consiliului director al Fundaţiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă”

Interviu cu preşedintele consiliului director al Fundaţiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă”

Preşedintele consiliului director al Fundaţiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă”, general-locotenent (rtr.) Neculai Băhnăreanu

 

Miercuri, 15 martie, l-am avut invitat în Redacţia Revistei Forţelor Terestre pe domnul general-locotenent (rtr.) Neculai Băhnăreanu, care a avut amabilitatea de a răspunde unor întrebări legate de Fundaţia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă” şi de la care am aflat amănunte despre problemele cu care se confruntă aceasta, precum şi care sunt planurile de viitor.

— Ce este şi ce reprezintă Fundaţia "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă" ?

— Sunt general-locotenent (rtr.) Neculai Băhnăreanu, preşedintele consiliului director al Fundaţiei, şi aş vrea să transmit câteva informaţii  legate de activitatea acestei Fundaţii. Ea a fost înfiinţată în luna mai 2008, la Statul Major al Forţelor Terestre, pentru personalul din forţele terestre. Începând din noiembrie 2013, Fundaţia a devenit organizaţie de utilitate publică, recunoscută ca atare de Guvernul României prin H.G. 861 din 6 noiembrie 2013. Dacă e să facem un calcul, ne apropiem de o activitate neîntreruptă de aproape nouă ani de zile, timp în care noi am funcţionat şi pentru personalul forţelor terestre; deci, putem spune că am fost un partener loial al forţelor terestre, dar nu numai. Am colaborat şi cu alte organizaţii neguvernamentale, care au acelaşi scop de activitate, am fost permanent în legătură cu Comisia pentru probleme sociale din cadrul MApN. Cel mai bun colaborator al nostru a fost Asociaţia „Camarazii”, care funcţionează pe lângă SMG; alte organizaţii, cum ar fi „Mareşal Alexandru Averescu” de la Buzău, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”, Fundaţia „Ştefan Guşă”, şi alte organizaţii care au acelaşi profil de activitate.

Deci, cui i se adresează Fundaţia prin activitatea ei?

— În principal, am anticipat, cumva, răspunsul. Grupul-ţintă pentru Fundaţie îl reprezintă membrii şi simpatizanţii, cadre militare, personal civil şi membri de familie ai acestora din forţele terestre. La începutul activităţii, principalul grup-ţintă au fost militarii răniţi în teatrele de operaţii. Ulterior, perfectându-se legislaţia, ei au reprezentat pentru noi, din punct de vedere al rezolvării solicitărilor, un obiectiv mai redus şi au crescut în importanţă cazurile medico-sociale ale celorlalte categorii de militari din forţele terestre. Sunt, la ora actuală, destul de mulţi oameni, militari din forţele terestre, care apelează la serviciile oferite de Fundaţie, însă aici trebuie să fac o precizare, să reamintesc celor care se adresează Fundaţiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” că nu putem să rezolvăm decât solicitările celor care sunt membri ai Fundaţiei. Este o condiţie care trebuie îndeplinită, nu numai la noi, sunt şi alte organizaţii care au aceleaşi condiţii; deci trebuie să activezi ca membru al Fundaţiei ca să poţi beneficia de ajutoarele pe care le oferă această structură.

— Aşadar, domeniul de activitate ar fi ajutorul oferit celor cu nevoi ...

— În principal, Fundaţia are un caracter de caritate, obiectivul ei este rezolvarea nevoilor sociale, medico-sociale ale personalului din forţele terestre şi ale membrilor de familie. Aşa cum avem prevăzut în statut, membrii de familie înseamnă soţ/soţie şi copiii acestora.

Nu ne-am oprit numai la acest obiect sau la acest domeniu de activitate, dar am vorbit mai mult despre domeniul de activitate respectiv, rezolvarea cazurilor medico-sociale ale personalului, pentru că acesta este cel mai important. Însă noi mai vizăm, mai activăm şi în alte direcţii de activitate, cum ar fi situaţia celor care obţin rezultate deosebite în domeniul militar şi în învăţământ, cei care acţionează în domeniul tradiţiilor militare. Un obiectiv, l-am numit noi strategic, ar fi problema realizării, în colaborare, în parteneriat cu alte structuri ale MApN, a unui - i-am zis noi - ”cămin-spital”, un aşezământ în care seniorii armatei, care nu mai au posibilitatea de a se întreţine singuri, să-şi ducă traiul de zi cu zi. În sensul ăsta, v-am spus, obiectivul fiind foarte costisitor, ne-am gândit că va mai dura ceva timp şi nu-l vom putea realiza decât în colaborare cu alţi parteneri şi, bineînţeles, cu avizul şi aportul direct al MApN, prin structurile de specialitate.

— Tocmai asta vroiam să vă întreb, ca să vă puteţi îndeplini aceste obiective, domenii de activitate, care sunt sursele de finanţare pe care le are la îndemână Fundaţia?

— Ştiţi, atunci când am demarat activitatea, adică înfiinţarea acestei structuri, a acestui ONG, am plecat tocmai de la faptul că actele normative în vigoare la vremea respectivă, dar şi în prezent, nu mai permiteau structurilor militare să folosească bani, fie ei şi colectaţi benevol de la oameni,  pentru alte activităţi decât cele militare. Şi atunci, structura cea mai nimerită era o structură de acest tip. Fireşte că, la vremea respectivă, erau nişte fonduri adunate, fie pentru intervenţii la inundaţii, la cutremur, aspecte de genul acesta, bani colectaţi benevol de la personal, însă acei bani s-au epuizat repede şi atunci a trebuit să mergem către alte surse de finanţare. Dându-ne seama că această contribuţie nu poate fi una care să acopere sau să creeze un buget deosebit (plecând de la o contribuţie de 3 lei pe lună şi cu membri atâţi câţi aveam la vremea respectivă, am ajuns la 5 lei, dar şi atât este puţin), atunci cea mai bună sursă şi mai consistentă a devenit acel 2% din impozitul pe venit pe anul precedent, pentru care am creat un program  care se numeşte „2% este al tău”. Acest 2% iniţial a fost îndestulător, adică am avut destul de mulţi participanţi; pe parcurs a apărut concurenţa, concurenţă zic eu loială sau mai puţin loială. Nu mă refer la organizaţiile de care am vorbit până acum, care au cam acelaşi obiect de activitate şi folosesc corespunzător banii. Sunt o serie de asociaţii şi fundaţii care nu rezolvă niciun fel de problemă socială sau medicală a militarilor. Spun concurenţă neloială pentru că aceşti bani se duc către aceste structuri.

Vreau să fac această trimitere pentru personalul din forţele terestre, deoarece calculând o medie, aşa, de aproximativ 5.000 de lei pentru un caz ca să-l rezolvăm, ne trebuie cam 100 de participanţi cu aceşti 2%. Deci, cine nu crede acest lucru, să facă nişte calcule: noi mergem pe o medie în acest 2% de 50 - 55 de lei de persoană; aşadar, 5.000 de lei înseamnă deja 100 de participanţi. Sponsori sunt din ce în ce mai greu de găsit, condiţiile sunt deosebite şi atunci rămânem la această sursă. Nu mai spun, noi am încercat să găsim şi alte surse de venituri. E greu. Am făcut campanii pentru aceste cazuri. Mi-e greu să spun rezultatul acestor campanii, care s-au desfăşurat pentru rezolvarea unor cazuri care erau mai costisitoare. Fac apel încă o dată la personalul forţelor terestre, dar nu numai cei din activitate. De anul acesta, au posibilitatea să participe la întregirea fondurilor sau bugetului Fundaţiei şi pensionarii, indiferent de unde provin. Fac apel la pensionarii proveniţi din forţele terestre: au posibilitatea să completeze formularul 230 cu 2% din impozitul pe venitul din pensii; aceasta ar constitui încă o sursă; ni s-a mai deschis o portiţă. Sperăm să fim înţeleşi şi ajutaţi din acest punct de vedere. Precizez încă o dată, la această întrebare a dumneavoastră: activitatea Fundaţiei depinde de resursa financiară, depinde de buget; cu cât mai mulţi bani la buget, cu atât mai multe cazuri rezolvate.

— Cu aceste greutăţi financiare, totuşi, care sunt rezultatele cu care se prezintă Fundaţia la aproape 10 ani de la înfiinţare?

— Sigur, nu este o perioadă destul de lungă, dar în cei aproape 10 ani de activitate, Fundaţia a rezolvat în totalitate sau parţial aproximativ 215 cazuri socio-medicale. Avem colectată în depozite suma de aproximativ 400.000 lei pentru acel proiect, pe care l-am denumit programul „Cămin-spital <Sfântul Gheorghe>”. Am intervenit financiar pentru rezolvarea unor probleme de tradiţii.

Cu ocazia Zilei Forţelor Terestre, de la înfiinţare şi până acum, am fost participanţi activi la diferite activităţi prilejuite de Ziua Forţelor Terestre. Suntem în parteneriat cu Asociaţia Naţională Cultul Eroilor "Regina Maria” pentru editarea revistei „România Eroică”; participăm cu fonduri pentru editarea fiecărui număr al acestei reviste. Depunem coroane de flori cu diferite prilejuri: principalul prilej îl considerăm Ziua Eroilor, dar nu numai: Ziua Armatei României, Ziua Forţelor Terestre şi cu alte ocazii când suntem invitaţi de organizatori. Am realizat, în cadrul programului ”Mediul trebuie protejat”, nişte programe-pilot în câteva unităţi militare, amenajări ambientale la Focşani, Cluj, Bucureşti, în cadrul comandamentului Brigăzii 1 Mecanizate. Acordăm anual premii celor mai buni, şefilor de promoţii din instituţiile militare de învăţământ. Am acordat în fiecare an premii la etapa finală a concursului „Soldatul/Subofiţerul anului din Forţele Terestre”. De asemenea, am mai acordat premii celor care s-au evidenţiat la olimpiade şcolare naţionale sau internaţionale. Sunt o serie de realizări care, spunem noi, ne onorează şi cu care ne mândrim, dar încă o dată, revin cu aceeaşi rugăminte, ca toţi cei care ne urmăresc, ne ascultă, să ţină cont de faptul că numai bugetul ne conduce către rezolvarea mai multor probleme şi a mai multor cazuri cu care se confruntă personalul, sau putem stimula performanţa în instituţiile de învăţământ şi nu numai.

— În lumina acestor frumoase realizări şi în speranţa unui buget mai bun, care sunt proiectele de viitor?

— Pentru că n-am precizat până acum, Fundaţia are în portofoliu 12 programe. Despre unele am vorbit, despre altele nu am făcut nicio referire până în prezent, dar consider că la ora actuală, prioritar pentru Fundaţie rămâne programul „Speranţă pentru fiecare”, care are ca obiectiv principal rezolvarea sau ameliorarea cazurilor medico-sociale ale personalului. Următorul ar fi programul „Mereu împreună”, pentru cei cu probleme din teatrele de operaţii, în măsura în care se apelează la noi. Nu lipsite de importanţă mai sunt şi alte două programe, respectiv „Zâmbet de copil” - care se referă la copiii celor decedaţi sau răniţi în teatrele de operaţii ori pe teritoriul naţional, care au fost şi au rămas în evidenţa noastră şi cărora le acordăm un mic buget cu ocazia diferitelor zile, sărbători naţionale ori religioase, cum ar fi Paştele, Crăciunul şi nu în ultimul rând, Ziua Copilului, ca şi serbarea de Moş Crăciun -, şi „Sfânta Elena”, care a fost preluat de la forţele terestre chiar de la înfiinţare şi a fost una dintre condiţiile care au condus la înfiinţarea Fundaţiei. Am acţionat şi chiar avem încheiat un protocol cu judeţul Slatina, pentru acest cămin de la Corabia, unde, cea mai mare realizare a noastră a fost organizarea unei tabere pentru aceşti copii. Deci, la nouă ani de funcţionare, cred că sunt şase ani de când le organizăm o tabără de şapte zile pe timpul vacanţei de vară şi aş vrea, cu această ocazie, să mulţumesc tuturor celor care au colaborat cu noi şi ne-au ajutat ca să le facem viaţa cât mai plăcută acestor copii. Aşa cum am spus, rămâne obiectiv strategic căminul-spital, continuăm să acumulăm fonduri, în procent de 25% din buget, anual; dacă vom fi solicitaţi de alte structuri care au acelaşi obiectiv, vom participa cu plăcere; dacă nu, vom căuta alte structuri cu care să colaborăm în acest program, chiar dacă nu va fi prea curând. De asemenea, continuăm programul „Eroi au fost, eroi sunt încă”, dedicat sărbătoririi evenimentelor legate de eroi; programul „Tradiţii militare”, prin care căutăm să rezolvăm partea financiară a acestor sărbători care ţin de Forţele Terestre şi nu numai (aşa cum spuneam, prin programele de parteneriat, participăm şi către structurile cu care noi avem semnate astfel de protocoale). Continuăm programul „Cel mai bun dintre cei mai buni”,  pentru stimularea celor care obţin rezultate deosebite în învăţământ şi în activitatea militară. Dacă bugetul ne va permite, vom continua şi programul „Mediul trebuie protejat”. De asemenea, nelipsit de importanţă, un program mai puţin costisitor, dar, am considerat noi că ar fi folositor la nivelul structurilor de acest tip din armată, respectiv programul „Împreună suntem mai puternici”, în cadrul căruia să organizăm diferite activităţi tip masă rotundă, unde să dezbatem modul în care aceste organizaţii se pot implica în probleme cu adevărat importante ale celor care îşi desfăşoară activitatea în Forţele Terestre sau chiar în Armata României.   

— Domnule general, vă doresc succes şi îndeplinirea tuturor obiectivelor propuse.

— Mulţumim mult. Aş vrea să închei printr-un apel către toate structurile din Forţele Terestre. Urmează să primească documente scrise şi semnate de la Fundaţie, prin intermediul SMFT, legate în principal de această campanie 2% şi, de asemenea, aş vrea să informez că membri din consiliul director al Fundaţiei se vor deplasa în unităţi militare pentru a  promova Fundaţia, pentru a sta de vorbă cu beneficiarii, dar şi cu sponsorii. Pentru că suntem înainte de o mare sărbătoare, respectiv Paştele, dar şi Ziua Forţelor Terestre imediat după, le spun tuturor Sărbători fericite!, multă-multă sănătate şi la cât mai mulţi membri şi la cât mai mulţi bani pentru tot ceea ce noi putem face pentru personalul Forţelor Terestre.

— Vă mulţumesc foarte mult pentru interviul acordat.