Oamenii de lângă noi

Oamenii de lângă noi

Festivitatea de încheiere a anului şcolar 2016-2017 a cuprins un moment special şi deosebit de emoţionant. Domnul profesor Liviu Nătălucă, după 40 de ani de activitate la catedră pusă în slujba fizicii, şi-a încheiat frumoasa carieră de dascăl.

„Orizontul istoriei unei instituții reține fapte și portrete ce tind să se neantizeze în memoria colectivă. Natura, lumea, omul, viața sunt opere ce comunică între ele ciclic; la trecători, unde vulturii bat piatra cu aripile, se îngemănează timpurile și generațiile de profesori și elevi, într-un septembrie vechi, de aur, de cerbi, de clopote. Și asta se întâmplă de 40 de ani, în care profesorul de fizică Liviu Nătălucă, un savoir-faire al practicii comunicării și al gândirii matematice desprinse din postulate şi legi ale fizicii, deschide un nou drum pentru atâtea și atâtea generații. 

Cuvintele se eschivează atunci când axa temporală a unei activități didactice/profesionale atât de laborioase coagulează în jurul ei izvoare nesecate de înțelepciune, har, profesionalism, tenacitate în activitatea didactică, altruism și corectitudine, imparțialitate în activitatea de diriginte. A învățat și învață zeci de generații de elevi să devină OAMENI, să descopere fascinația investigației științifice experimentale şi teoretice și, mai presus de toate, prin exemplul personal îi învață să fie „ei înșiși”. Profesorul Nătălucă aparține unei generații de dascăli de la care cei mai tineri au avut întotdeauna ce să deprindă. În scoica timpului răsună o armonie graduală care statornicește în sufletul oricui: eleganța replicilor, ținuta morală impecabilă, buna dispoziție înviorătoare. Singularitatea omului Liviu Nătălucă rezidă tocmai în această simbioză a elementelor ce ar trebui să devină pentru fiecare dintre noi coduri de onoare. Salutul domniei sale este întotdeauna ceremonios, tonalitatea vocii este mereu calmă, iar genialitatea înțelepciunii și profesionalismul manifestate în activitățile didactice pe care le desfășoară cu dăruire includ nevoia unor reciprocități, din care se remarcă respectul atât din partea colegilor, cât și a elevilor pe care-i conduce spre orizontul cunoașterii. 

Se spune că elevul adoptă sau respinge un model în funcție de epoca în care trăiește, de personalitatea sa, de sistemul de valori la care se raportează. În contextul efervescenței adolescentine, nu cred că există crâmpeie de experiențe științifice și trăiri pe care cei mai tineri să nu le găsească perene în personalitatea domnului profesor. Potrivit algoritmului după care se construiesc generațiile, e nevoie de tenacitatea omului ale cărui fapte de viață și exemple de profesionalism să statueze pentru fiecare elev drumul spre maturitate.

Am avut onoarea de a preda la două dintre clasele la care domnia sa a fost diriginte și întotdeauna am găsit un colectiv închegat, disciplinat, pentru care regula bunului-simț deschidea întotdeauna drumul spre colaborare și reușită. Am fost și sunt dirigintă la două dintre clasele la care dânsul a predat/ predă fizica. Fiecare dintre elevii mei a găsit în orele de curs resorturile prin care să-şi dezvolte capacitatea de a cere informații şi de a decide importanța acestora în pregătirea pentru examene, a aflat disponibilitatea de a descifra complexitatea ideilor ştiinţifice și de a le aplica.

Această coborâre lină spre noi înșine și spre OAMENII de lângă noi echivalează cu o redescoperire a sensurilor profesiei didactice și o redimensionare a profesionalismului. În acest mod, împlinim un act de recunoștință față de profesorul și omul de lângă noi, pe care Nicolae Iorga îl definea cu un secol și ceva înainte ca pe un «învățător de oameni... gata oricând să-i învețe și despre ce să îi învețe pe ceilalți», dispus oricând să dăruiască și celorlalți lumina înțelepciunii”.  (Profesor dr. Cosmina Mircea).