Şeful promoţiei 2017 la Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” – un destin între pasiune şi performanţă

Şeful promoţiei 2017 – un destin între pasiune şi performanţă

Iulia Condruz – premiul special la Olimpiada Internaţională de Lectură pentru cantemirista de nota 10

„Doar faptele pot compune întreaga poveste, iar publicul ar trebui să le afle”  - afirma Winston Churchill. Parafrazându-l conchidem că a sosit clipa să creionăm în câteva rânduri un destin construit din pasiune şi performanţă, ambiţie, perseverenţă, seriozitate şi dorinţă de autodepăşire; într-un cuvânt, şeful promoţiei 2017 „Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz – 100”, de la Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”.

Absolventa  Iulia-Maria Condruz a demonstrat în decursul celor patru ani de colegiu militar că pasiunea, dublată de muncă, este o premisă a succesului, iar acum, la final, acest lucru s-a concretizat prin garanţia reuşitei. Prin muncă şi dăruire, şi-a asumat responsabilitatea de a fi printre cei buni din clipa accederii în această instituţie, când a fost admisă cu media 10, medie cu care a finalizat şi cei patru ani de studiu.

Încă de la început, "boboc" fiind, preocupările ei pentru atingerea performanţei au reprezentat un ţel, iar visul i s-a împlinit pe drumul către excelenţă şi, la final, a demonstrat că, atunci când uneşti munca cu pasiunea şi perseverenţa cu dorinţa, rezultatele se încadrează sub egida unui viitor luminos.

Iulia a ales cariera militară, convinsă fiind că aici, în Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”, este mediul potrivit ei pentru a performa, iar de-a lungul anilor, a obţinut succese educaţionale de valoare, onorând instituţia prin Premiul Special obţinut la Olimpiada Internaţională de Lectură.

Sub mentoratul unor cadre didactice de excepţie i s-au dezvoltat abilităţile, i s-au descoperit aptitudinile şi i-a fost insuflată motivaţia în ierarhia valorilor. Antrenată în competiţii şcolare, a asociat întotdeauna numele colegiului cu excelenţa educaţională şi onoarea, iar munca ei a fost transfigurată în numele scris elegant pe diplomele care vor rămâne mărturie peste ani în "cufărul cu amintiri" al absolventei cu aspiraţii înalte.

Şi-a canalizat atenţia pe un nucleu de valori şi practici armonizate într-un mediu globalizat, caracterizat prin competiţie şi dinamism. Frumoasă, sensibilă, modestă, creativă şi muncitoare, Iulia reprezintă un exemplu atât pentru generaţia ei, cât şi pentru colegii mai mici. Timpul ei s-a împărţit de-a lungul anilor de liceu între pasiunea pentru literatură, care a ocupat o sferă privilegiată, pasiunea pentru limba lui Voltaire şi alte discipline la care a confirmat o pregătire temeinică. Totodată, aceasta a ştiut să îmbine armonios dorinţa de a performa cu bucuria trăirii clipelor adolescentine şi activităţile extracurriculare, reuşind să obţină, an de an, rezultate notabile care i-au încununat efortul.

Cu siguranţă, anii petrecuţi aici vor da o anumită valenţă şi distincţie personalităţii sale, aflată acum la orizontul celei mai frumoase vârste, când următorul pas în viaţă conturează un nou început. Titlul de şef de promoţie certifică temeinicia pregătirii, îmbinată cu tactul pedagogic al cadrelor didactice şi calitatea actului instructiv-educativ. Cartea de vizită a Iuliei va purta întotdeauna amprenta performanţelor obţinute, încununată de laurii victoriei.

"Seminţele cunoaşterii" din cei patru ani au dat valoare rodului înţelepciunii, iar paşii cadenţaţi ai perseverenţei au clădit nimbul din prezent, care va rămâne încrustat cu numele Condruz E. Iulia-Maria pentru veşnicie pe marmura rece dar încărcată de amprenta nostalgică a generaţiilor de performeri cantemirişti.

Succes pe viitor, draga noastră, viaţa să-ţi fie înseninată de bucuria împlinirilor iar amintirea anilor petrecuţi în acest colegiu să păstreze într-un colţ de inimă spiritul cantemirist!