Cei care veghează ca roata să se învârtă

Cei care veghează ca roata să se învârtă

Interviu cu şeful Biroului transporturi şi coordonarea mişcării, în preajma Zilei Trupelor de Căi Ferate şi Transporturi Militare, colonel Paul Bratosin.

Domnule colonel, aş vrea să începem acest interviu cu o mică lămurire de terminologie. Cum este corect să spunem: "Ziua Transporturilor Militare", aşa cum este ea cunoscută acum, sau "Ziua Trupelor de Căi Ferate şi Transporturi Militare", cum se intitula odinioară?

— Din punctul meu de vedere, corect este Ziua Trupelor de Căi Frate şi Transporturi Militare. Cadrele militare de transporturi  care mai sunt astăzi provin din trupele de căi ferate. Nu există o școală pentru Transporturi militare, dar este o şcoală de Căi Ferate. Având în vedere că la baza înfiinţării celor două specialităţi au stat date foarte asemănătoare, s-a hotărât ca ziua de 16 Noiembrie să fie Ziua Trupelor de Căi Ferate şi Transporturi Militare.

Şi pentru că am lămurit acest aspect, aş vrea să continuăm cu trecerea în revistă a câtorva repere importante în istoria armei.

— În urmă cu 140 de ani, prin Decizia ministerială nr.66 din 21 decembrie 1875 s-a înfiinţat Biroul 3 Transporturi Militare cu drumuri de fier, pe apă şi pe uscat. Imediat după Războiul de Independenţă, prin Înaltul Decret nr. 2550  din 31 octombrie 1880 a legii lui Carol, în cadrul celui de al 2-lea Batalion de Geniu a luat fiinţă o companie de Căi Ferate; vedeţi cum se îmbină cele două specialităţi? În anul 1887 s-a înfiinţat primul Batalion de Căi Ferate. Un alt reper important îl reprezintă anul 1898, când s-a aprobat primul regulament asupra transporturilor militare pe calea ferată. Înainte de a intra în război, la 9 aprilie, prin Decretul Regal nr.1542, Batalionul de Căi Ferate s-a transformat în Regiment de Căi Ferate. La 16 octombrie 1919, după terminarea Primului Război Mondial, s-a înfiinţat Brigada de Căi Ferate şi Pontonieri, din subordinea Comandamentului Trupelor  de Comunicaţii. Acestea au avut un volum mare de lucrări în menţinerea viabilităţii căilor de comunicaţii pentru restabilirea şi responsabilităţile pe care le-a avut Brigada de Căi Ferate în cel de-Al Doilea Război Mondial, ajungând ca la finele războiului să aibă efective de 80 000 de oameni. În anul 1949 s-a înfiinţat Şcoala Militară de Ofiţeri de Căi Ferate, iar la 1 august în acelaşi an s-a înfiinţat Secţia 9 Transporturi Militare. Un alt reper deosebit de important: la 1 martie 1956, Brigada de Căi Ferate a fost detaşată de la Ministerul Forţelor Armate la Ministerul Căilor Ferate, până în anul 1991. Militarii de căi ferate se instruiau pe şantier. După anul 1990, trupele de căi ferate şi transporturi militare s-au integrat în procesul de restructurare şi modernizare al armatei române, suferind o multitudine de transformări. În anul 1997, Direcţia Transporturi Militare se desfiinţează şi se înfiinţează Secţia Transporturi Militare din cadrul Direcţiei Logistice a Statului Major General.

La 1 august, după aproape trei ani, se înfiinţează Centrul de Coordonare a Mişcării ca structură subordonată Statului Major General. Tot atunci, la 1 septembrie, secţiile de Transporturi Militare Teritoriale se transformă în birouri de Transporturi Militare Teritoriale. A urmat o perioadă în care centrul de coordonare a mişcării a trecut ba în subordinea Comandamentului Logistic, ba în subordinea Comandamentului  Logistic Întrunit, iar de la 1 februarie 2007, Centrul de Coordonare al Mişcării a rămas în subordinea Comandamentului Logistic Întrunit, deşi  este structură specializată în subordinea Statului Major General, aşa cum este stipulat în Hotărârea de Guvern nr. 1035 din 2003, modificată şi completată ulterior, ca fiind singura structură abilitată să monitorizeze trupele  care tranzitează teritoriul naţional. Cam acestea sunt principalele repere ale trupelor de căi ferate şi transporturi militare.

Fiindcă am ajuns în zilele noastre, aş dori să continuăm cu  structurile de specialitate de la nivelul forţelor terestre.

— La nivelul forţelor terestre, în cadrul fiecărei brigăzi avem batalioane de sprijin, în care avem companii de transport. La nivelul bazelor logistice avem batalioane de transport şi ajungem până la plutoane, la nivelul fiecărei structuri.

La nivelul Statului Major al Forţelor Terestre, în prezent funcţionează un Birou Transporturi şi Coordonarea Mişcării  care, odată cu noua organizare, îşi va schimba denumirea, se va numi Biroul Coordonare Mişcare şi Transport. La nivelul diviziilor avem compartimente de mişcare şi transport, la fel şi la brigăzi. La nivelul batalioanelor, funcţie de complexitatea misiunilor pe care le au, au în stat încadraţi ofiţeri şi subofiţeri,  iar altele se numesc prin cumul. Tot legat de structurile de mişcare şi transporturi militare din forţele terestre, putem spune că legislaţia acoperă întreaga gamă de misiuni pe care le desfăşurăm.

Dacă la nivelul structurilor de execuţie stăm relativ bine, structurile care trebuie să monitorizeze activităţile sunt suficiente?

— Aici este marea problemă şi este o provocare pe care am discutat-o şi în cadrul unei mese rotunde cu responsabilii din sistem, legat de pregătirea personalului din acest domeniu. Din urmă nu mai vine nimic. În cadrul Politehnicii studenţii fac Transporturi, dar nu sunt pregătiţi pentru Transporturi militare. Poate cei responsabili vor aduce pe filiera indirectă nişte tineri, poate se gândesc să facă ceva, pentru că din urmă nu mai vine nimeni.  În plus, mai este o problemă în forţele terestre: şefii de structuri; cel puţin de la nivelul nostru şi al diviziilor, funcţiile sunt prevăzute cu master de comandă, deşi învăţământul militar nu are unde să pregătească aşa ceva. Celelalte structuri, inclusiv cea de coordonarea mişcării, toate sunt prevăzute cu studii masterale. Aş putea spune că din punctul meu de vedere pot să stau liniştit, pentru că se apropie pensia, dar pe mine mă interesează cine vine. Un specialist nu se face peste noapte, trebuie să vorbeşti limba care trebuie.

Dinamica multitudinii exerciţiilor, complexitatea acestora, schimbările de pe o zi pe alta au făcut ca să rămân permanent conectat la îndeplinirea misiunii pe care o am.

Înţeleg că anul 2015, cu triplarea numărului de exerciţii, v-a scos total din rutină. 

— Nu îmi place şi nu am cum să las un proiect nefinalizat;  aici nu poţi să spui coordonez, fac; aici chiar trebuie să faci ce trebuie, iar pentru mine problema este simplă: trebuie să funcţioneze toate verigile dintr-un lanţ. Când apare o misiune, prima operaţiune este cine se duce şi a doua cu ce se duce. Noi suntem primii care începem real activitatea şi ultimii care o încheiem; din păcate. Fiind ultimii, se întâmplă să fim uitaţi că am participat la desfăşurarea misiunii, dar nu mă deranjează nici acest aspect, important este că ne-am făcut bine treaba. Iar 2015  a fost un an dificil, s-au transportat pe calea ferată peste 2 000 de vagoane, la activitatea de la Carei, de Ziua Armatei, a trebuit să transportăm în jur de 250 de studenţi care au depus Jurământul acolo. Ne-a ajutat aviaţia, dar de la Satu Mare a trebuit să angajăm mijloace de transport, accesul în aeroport. Sunt multe probleme care implică structura, mişcarea şi transporturile militare. Iar ultima provocare pe care o avem este Parada Militară de la 1 Decembrie unde, aşa cum ştim, mijloacele noastre de transport sunt insuficiente şi depăşite, dar cu toate acestea, noi ne îndeplinim misiunile. Ceea ce înseamnă: asigurarea transporturilor, coordonarea acestei activităţi la nivelul forţelor terestre, exerciţiile multinaţionale; nu vorbesc aici despre teatrele de operaţii, doar exerciţiile în afara ţării. Chiar acum urmează ca cei care au participat la exerciţiul din Germania să fie preluaţi de la Arad. Contractele, finanţarea, pregătirea personalului şi a mijloacelor de transport, toate aceste aspecte sunt în sarcina noastră; dimensiunile de gabarit, date, fişele de transport, totul este în detaliu. Un mic incident am avut la transportul tehnicii în Germania, partenerul german era să refuze transportul. Pregătirea materialelor, pachetizarea, containerizarea, etichetarea, manipularea, mijloacele de fixare şi ancorare sunt operaţii foarte complicate. Acesta a fost transportul pe calea ferată, dar am avut și un transport rutier în Spania, am lucrat cu o firmă civilă: asigurarea tehnicii, pregătirea ei, însoţirea tehnicii, deci o serie de aspecte care necesită experienţa noastră. Nu mai departe de luna trecută, pentru exerciţiul de la Smârdan; partenerul american vine cu tancurile lui. Prin grija structurilor de specialitate, a trebuit să renovăm rampa de cablu, tancurile au fost debarcate în bune condiţii, intervenţia şi coordonarea au fost din partea noastră. La nivelul Companiei Naţionale de Căi Ferate există un Birou de operaţii speciale în acest domeniu, la nivelul fiecărei regionale există un ofiţer de căi ferate care se ocupă şi monitorizează starea de viabilitate a căi ferate, a rampelor, a podeţelor, mai puţin a vagoanelor, de care se ocupă altcineva, care este de la Ministerul de Căi Ferate. Am făcut parte dintr-un grup mixt cu cei de la Ministerul Transporturilor, centrul de coordonare a mişcării, a transporturilor speciale pentru a construi o rampă permanentă la staţia Voila, ce deserveşte poligonul Cincu; sunt multe aspecte tehnice pe care numai un ofiţer de căi ferate le poate şti. Am găsit soluţia împreună, problema este să se găsească bani. Înainte de asta a fost un alt aspect: la începutul anului 2015 Brigada 10 Geniu, prin batalionul de la Alba Iulia, a luat în primire o rampă de 80 de tone care trebuia montată la staţia Voila; ea se montează în linie curentă, dar aici trebuiau condiţii speciale, ne-am consultat cu mai mulţi colegi de căi ferate şi am realizat o rampă viabilă, pe care am îmbarcat şi debarcat tancul românesc. Partenerul nostru american a fost prezent, a făcut poze şi se minuna de această rampă, care a fost proiectată în anul 1958, construită în anul 1972, şi este funcţională şi astăzi. Aceste aspecte mă duc cu gândul la începutul discuţiei noastre, nu vine nimeni din urmă, este un sector neacoperit şi asta mă îngrijorează.

— Pentru a încheia interviul într-o notă optimistă, aş vrea să ne vorbiţi şi despre câteva proiecte pentru anul 2016.

În primul rând, aş vrea să fiu sănătos, deoarece vor fi multe activităţi; nu vreau să mă victimizez, pentru că este ceva ce îmi place să fac, mă ţine conectat. În afară de sănătate, îmi doresc să pot să pregătesc pe cineva, chiar dacă nu este de specialitate, care, treptat, să poată să preia activitatea aceasta. Dau un exemplu: pentru transportul pe căi ferate, în acest an s-a cheltuit o sumă destul de mare. Nu am avut probleme cu banii, am reuşit să acopăr integral toate cheltuielile. În anul 2015 am avut foarte multe provocări; dacă nu aveam experienţă în stabilirea bugetului, poate că nu reuşeam să acopăr toate cheltuielile, iar misiunile nu se desfăşurau în limitele stabilite. Vreau să spun că transporturile pe cale ferată funcţionează, am o relaţie bună de lucru cu toate centrele de coordonare, cu birourile de transport teritoriale, zilnic vorbesc cu o persoană sau două acolo unde în ziua respectivă am transporturi pe calea ferată. Dacă vrei să ai rezultate, trebuie să lucrezi cu drag.