Consiliul Cercetării Ştiinţifice pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

În data de 18 februarie, la sediul Departamentului pentru Armamente s-a desfăşurat şedinţa anuală a Consiliului Cercetării Ştiinţifice pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.

Activitatea s-a desfăşurat în prezenţa beneficiarilor: categoriile de forţe ale armatei, structurile de cercetare ştiinţifică specializate - Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, Institutul de Cercetări Tehnico-Militar, dar şi în prezenţa reprezentanţilor Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare din Ministerul Educaţiei.

Scopul principal al activităţii a fost analiza activităţilor desfăşurate în anul 2015, şi a proiectelor propuse pentru anul acesta. Anul trecut planul sectorial de cercetare-dezvoltare pentru Ministerul Apărării Naţionale a cuprins 178 de teme, cu un total de 122.536 de ore de manoperă şi a fost realizat integral, iar fondurile avute la dispoziţie în valoare de 2.385.000 lei au fost utilizate integral.

Activitatea de cercetare ştiinţifică  s-a concentrat în special pe rezolvarea unor  probleme concrete ale forţelor  armate şi s-a materializat prin studii-concept, realizarea de aplicaţii software, testare, omologare şi evaluare de echipamente militare şi realizarea unor demonstratoare tehnologice.

Se pot enumera foarte multe realizări, dar "ca proiecte de impact executate în anul 2015, după cum a ţinut să precizeze locţiitorul Departamentului pentru Armamente, general-maior ing. Cătălin Moraru, putem menţiona: demonstratorul tehnologic pentru avionul IAR «Şoim» – o lucrare de cercetare derulată în parteneriat cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială «Elie Carafoli», sistemul de ţintă pentru trageri sol-aer, aer-aer  şi apă-aer  utilizat în poligonul Capu Midia, omologarea paraşutei standard  pentru personal PM1, testarea-evaluarea elicopterului  IAR-330 «Puma Naval», deja livrat Forţelor Navale, şi realizarea trusei individuale de decontaminare imediată (TIDI) – care îşi propune schimbarea unui produs aflat în utilizarea forţelor armate încă din perioada anilor 1980."

Se poate spune că 2015 a fost un an prolific, dar cu toate acestea au existat şi anumite impedimente care au încetinit activitatea de cercetare. "Aş dori să evidenţiez, totuşi, limitările generate de bugetul redus, destinat cercetării ştiinţifice militare, fapt care nu permite dezvoltarea anumitor proiecte, realizarea de prototipuri complexe şi, ca o consecinţă generală, lungeşte prea mult timpul necesar pentru transformarea unui proiect, a unei idei sau a unei nevoi urgente într-un produs aflat în utilizarea luptătorilor."

 În prezent, Departamentul pentru Armamente are competenţe unice la nivel naţional pentru anumite segmente de cercetare, cum ar fi: sistemele de armament, chimia, criptarea, medicina militară şi trebuie să le valorificăm împreună cu toată infrastructura aflată la dispoziţie.

Nu trebuie neglijată nici activitatea internaţională desfăşurată de reprezentanţii naţionali din domeniul cercetării ştiinţifice, care au participat la douăzeci şi cinci de activităţi pe linia Science and Technology Organization (STO), structură NATO. Majoritatea activităţilor desfăşurate în străinătate au fost sub formă de seminarii, conferinţe sau paneluri. Participarea la astfel de activităţi este foarte importantă pentru cercetători, aceştia putând fi astfel la curent cu orientările şi realizările ştiinţifice şi tehnologice actuale, asigurând, totodată, sinergia proiectelor derulate atât de Alianţa Nord-Atlantică, precum şi de Agenţia Europeană pentru Apărare.

Un buget mai mare – soluţia reuşitei pentru cercetare

Pentru anul 2016, conducerea Departamentului pentru Armamente şi-a propus o alocare substanţială a resurselor financiare destinate cercetării şi utilizarea concentrată a acestora pentru proiectele prioritare. "Avem totuşi în vedere şi utilizarea raţională, cu rigurozitate a acestor resurse, astfel încât nimic să nu fie risipit" – a mai precizat generalul-maior ing.Cătălin Moraru. Vrem să elaborăm o nouă strategie de cercetare-dezvoltare a Ministerului Apărării Naţionale şi să revizuim instrucţiunile pentru  managementul activităţii de cercetare-dezvoltare în Ministerul Apărării Naţionale, pachet de documente aflat în responsabilitatea Departamentului pentru Armamente, care se doreşte a fi clar, transparent, în sprijinul şi pentru eficientizarea activităţii de cercetare ştiinţifică militară. În continuare dorim să încurajăm modalităţile de cooperare cu academiile de profil, cu institutele de cercetare, ca o condiţie de însumare a eforturilor de complementaritate, în special pentru a accesa fonduri europene destinate cercetării. Urmărim cu mare atenţie programele «Orizont 2020 Ultra», care pot asigura perspective deosebite, dar şi resursele necesare pentru cercetarea ştiinţifică. Dorim să valorificăm mai bine rezultatele cercetării ştiinţifice pentru scurtarea timpului de la stadiul de produs al cercetării la produs industrializat şi avem în vedere o colaborare mai intensă cu Industria Naţională de Securitate, dar şi utilizarea capacităţilor proprii din bazele logistice ale Ministerului Apărării Naţionale. Urmărim să integrăm cât se poate de repede resursele umane, infrastructura Ministerului Apărării Naţionale în proiectele de laser de la Măgurele şi mă refer la proiectele «CETAL» şi «ELI», care asigură oportunităţi deosebite la nivel mondial pentru produsele cu utilizare duală. În acest scop, Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare a încheiat deja protocoale de colaborare şi sperăm să constituim cât mai curând colective mixte de cercetare ştiinţifică. Nu în ultimul rând, se are în vedere motivarea tinerilor cercetători, ca o condiţie absolut necesară pentru menţinerea, continuitatea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice militare. Încrederea acordată  acestor tineri în potenţialul lor creator poate reprezenta una din condiţie succesului cercetării ştiinţifice militare".

 

Împarte cu prietenii tăi:

Citeşte şi:

Specialiştii Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare (ACTTM) instalează Sistemul mini U.A.V. de supraveghere apropiată în câmpul tactic – "Boreal 5E"
Publicat pe 24.02.2015
Printre multiplele proiecte de cercetare pe care le are în atenţie Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare (ACTTM) se numără şi...
Noul costum de luptă creat de specialiştii Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare
Publicat pe 07.03.2015
Specialiştii Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare (ACTTM) lucrează la un nou proiect ce vizează un costum de luptă care să...
Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare (ACTTM) a organizat miercuri, 11 martie, la sediul instituţiei, o demonstraţie cu un model...

Comentarii