Testare şi evaluare pentru sisteme de armament şi echipamente militare

 

Direcţia Tehnică şi Programe de Înzestrare este structura din cadrul Departamentului pentru Armamente prin care se asigură coordonarea din punct de vedere metodologic a activităţilor de testare şi evaluare, de dezvoltare, analize şi audituri tehnice, în vederea omologării, atât pentru sistemele şi echipamentele destinate înzestrării Armatei României, cât şi pentru proiectele de cercetare-dezvoltare ale Ministerului Apărării Naţionale.

Aşa cum este şi firesc, toate produsele care urmează să fie introduse în înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale trebuie să fie omologate. Procesele de testare, evaluare şi omologare sunt parte componentă a sistemului integrat de management al achiziţiilor, aplicat în Armata României. Astfel, orice produs care urmează să fie achiziţionat este însoţit de un document oficial, prin care se certifică faptul că produsul îndeplineşte în totalitate cerinţele operaţionale din caietul de sarcini.

“Cadrul legal în care noi desfăşurăm activităţile procesului de testare şi evaluare este stabilit de Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.15/01.02.2006, prin care s-au aprobat Instrucţiunile privind procesele de testare, evaluare şi omologare a produselor” – a precizat locotenent-colonelul Constantin Băban, şeful Biroului testare-evaluare din cadrul Direcţiei Tehnică şi Programe de Înzestrare.  „Pentru emiterea cerinţelor de management al achiziţiilor pentru apărare şi de management al cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice, activităţile de testare, evaluare şi omologare a produselor reprezintă activităţi deosebit de importante, ample, complexe şi multidisciplinare, procesul de testare şi evaluare fiind singurul proces care tranzitează toate etapele ciclului de viaţă al unui produs, de la faza de concept până la scoaterea din uz“.

Importanţa activităţilor de testare şi evaluare în susţinerea achiziţiilor  se poate înţelege din faptul că informaţiile rezultate în urma acestui proces sunt necesare şi în acelaşi timp utile executării analizelor şi deciziilor privind selectarea, dezvoltarea, achiziţionarea, utilizarea şi scoaterea din funcţiune a produselor.

Concret, omologarea reprezintă totalitatea activităţilor necesar a fi desfăşurate în scopul certificării configuraţiei funcţionale, configuraţiei fizice şi interfeţelor produselor, pe baza rezultatelor procesului de testare şi evaluare şi se stabilesc, în funcţie de complexitatea şi specificul fiecărui produs, de către Autoritatea de decizie pentru procesul de omologare.

Revitalizarea industriei naţionale de apărare

Departamentul pentru Armamente sprijină operatorii economici din industria naţională de apărare în procesul de omologare a produselor fabricate în România, având în vedere potenţialul interes al armatei, precum şi stimularea producţiei interne a industriei de apărare autohtone.

Strategiile pregătite în acest sens ne dau speranţe că în viitorul apropiat se va reuşi asigurarea de către operatorii economici autohtoni a suportului logistic pentru tehnica achiziţionată şi realizarea de către industria naţională de apărare, într-un procent cât mai important, a produselor necesare Ministerului Apărării Naţionale. Din acest punct de vedere, operatorii economici au tot sprijinul Departamentului pentru Armamente, atât timp cât vor fi capabili să se ridice la un nivel tehnologic cât mai apropiat de cel actual pe piaţa de tehnică militară şi să realizeze produse care să corespundă standardelor NATO şi UE.

“Omologarea produselor realizate de operatorii economici se face la solicitarea acestora, pe baza specificaţiilor tehnice aprobate la nivelul conducerii respectivilor operatori economici. În situaţia participării acestora în cadrul procedurilor de achiziţie derulate de Departamentul pentru armamente, este necesar ca cerinţele din specificaţia produsului omologat să îndeplinească cerinţele operaţionale ale beneficiarului transpuse în specificaţia tehnică pentru achiziţia produsului” – a mai precizat locotenent-colonelul Constantin Băban.

Ar mai fi multe lucruri de spus în legătură cu Direcţia Tehnică şi Programe de Înzestrare, care este unica autoritate de acest gen la nivelul Ministerului Apărării Naţionale.

Aş vrea să mai precizez doar că domeniul testării şi evaluării de dezvoltare se află în responsabilitatea Departamentului pentru armamente, locţiitorul şefului Departamentului pentru Armamente având funcţia de director pentru testarea şi evaluarea de dezvoltare.

În ceea ce priveşte execuţia, aceasta revine organismelor militare specializate în domeniul testării şi evaluării de dezvoltare din subordinea Departamentului pentru Armamente, respectiv Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare şi Academia Tehnică Militară, la care se adaugă structurile specializate, din cadrul categoriilor de forţe ale armatei şi a celorlalte structuri, desemnate pentru execuţia testării şi evaluării operaţionale.

Împarte cu prietenii tăi:

Citeşte şi:

Noul costum de luptă creat de specialiştii Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare
Publicat pe 07.03.2015
Specialiştii Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare (ACTTM) lucrează la un nou proiect ce vizează un costum de luptă care să...
Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare (ACTTM) a organizat miercuri, 11 martie, la sediul instituţiei, o demonstraţie cu un model...
Specialiştii Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare (ACTTM) instalează Sistemul mini U.A.V. de supraveghere apropiată în câmpul tactic – "Boreal 5E"
Publicat pe 24.02.2015
Printre multiplele proiecte de cercetare pe care le are în atenţie Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare (ACTTM) se numără şi...

Comentarii